Bioinżynieria

Bioinżynieria

Bioinżynieria – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku bioinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bioinżynieria jest działem biotechnologii, zajmującym się technicznymi i ekonomicznymi problemami procesów biotechnologicznych. Jest także kierunkiem studiów, który można odnaleźć w szerokiej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Bioinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy stanowiącej połączenie nauk przyrodniczych i nauk technicznych. Istotą nauki jest zrozumienie złożonych systemów żywych i właściwe ich modelowanie, z zastosowaniem najnowszych technik i technologii, a następnie wykorzystanie tych organizmów i procesów dla potrzeb człowieka, gospodarki i środowiska.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bioinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • genetyka ogólna,
 • ekologia,
 • ochrona środowiska,
 • gleboznawstwo,
 • biologia komórki,
 • chemia środowiskowa,
 • podstawy produkcji zwierzęcej,
 • podstawy produkcji roślinnej,
 • grafika inżynierska,
 • technologie żywienia zwierząt,
 • biotechnologia medyczna,
 • marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • mikrobiologia stosowana

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bioinżynierii nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się przyrządami znajdującymi się w pracowni biofizycznej, przedstawiania wyników prowadzonych pomiarów, analizowania procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie, stosowania metod mikrotechnicznych i mikroskopowych, analizowania przemian gospodarczych, projektowania i wykonywania eksperymentów.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bioinżynierii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych.

 

Opinie

Studia w Lublinie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Bioinżynierię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Aneta, studentka Bioinżynierii mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy to świetna uczelnia, a Lublin to piękne miasto. Takie połączenie daje nam idealne warunki do studiowania. Zamiast szukać innych uczelni i zastanawiać, która będzie najlepsza, warto po prostu wybrać UP.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bioinżynierię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Bioinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym,
 • procesów powstawania gleb,
 • budowy i funkcjonowania organizmów,
 • technologii produkcji roślinnej,
 • ekonomii, zarządzania i prawa gospodarczego,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • rozwoju rolnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bioinżynieria:

Absolwent kierunku Bioinżynieria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle,
 • instytucjach wspomagających rolnictwo,
 • administracji,
 • jednostkach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bioinżynieria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne wybrać

Studia na kierunku Bioinżynieria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)