Bioinżynieria - Lublin

Bioinżynieria - Lublin

Studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bioinżynieria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie bioinżynieria jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

26.01.2024

Bioinżynieria studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bioinżynieria w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistraStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Bioinżynieria - Lublin
Studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Bioinżynieria Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku bioinżynieria możesz podjąć w ramach kierunku lub specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP).
 
Opis kierunku 
Bioinżynieria to interdyscyplinarny łączący w sobie syntezę nauk przyrodniczych i technicznych. Program kształcenia skupia się na rozwijaniu wiedzy i promowaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze modelowania organizmów i środowiska. Studenci poznają tajniki złożonych systemów biologicznych i ich właściwego modelowania, wykorzystując najnowsze techniki i technologie. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak ekologia, chemia, biofizyka, mikrobiologia czy inżynieria komórkowa.
 
Praca po studiach
Umiejętności absolwentów bioinżynierii są cenione w jednostkach naukowo-badawczych przemysłów korzystających z procesów bioinżynieryjnych, laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, a także w jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Absolwenci z powodzeniem znajdują zatrudnienie w przemyśle, instytucjach wspierających rolnictwo oraz w administracji, m.in. w jednostkach samorządowych, szczególnie tych związanych z ochroną środowiska.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bioinżynieria w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku bioinżynieria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy
 • informatyka
 • biologia
 • chemia

 

Bioinżynieria, jak sama nazwa wskazuje, jest interdyscyplinarnym kierunkiem inżynierskim, łączącym w sobie zagadnienia biologiczne z dziedzinami ścisłymi. Dlatego żeby dostać się na studia w Lublinie na opisywanym kierunku, należy postarać się o uzyskanie możliwie wysokich wyników z egzaminu maturalnego z: matematyki, języka angielskiego, informatyka, geografii, biologii, chemii oraz fizyki i astronomii.

W procesie rekrutacji mogą pojawiać się pewne zmiany, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni, żeby dysponować aktualnymi informacjami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

 

Interdyscyplinarność niektórych kierunków kształcenia każdego roku przyciąga wielu studentów, zainteresowanych przyswojeniem pragmatycznej i aktualnej z punktu widzenia potrzeb dzisiejszego rynku pracy wiedzy. Bioinżynieria jest bez wątpienia jednym z takich kierunków. Możesz ją podjąć między innymi w Lublinie. 

Różnorodność kierunkowa, jaką oferują uczelnie w Lublinie, pozwala osobom o każdych predyspozycjach i aspiracjach, również tych wszechstronnych, na znalezienie idealnej propozycji edukacyjnej dla siebie. Bioinżynieria jest kierunkiem interdyscyplinarnym, korzystającym z dorobku naukowego dwóch podstawowych dziedzin – biologii i inżynierii. Dlatego też przyszli kandydaci, którzy chcieliby zgłębiać właśnie ten kierunek, powinni wykazywać następujące predyspozycje:

 • Zamiłowanie do nauki biologii i przedmiotów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki,
 • umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozwiązywania problemów nawet pod presją czasu i w warunkach stresowych,
 • chęć związania swojej zawodowej przyszłości z karierą naukową lub badawczą.

Jeżeli w podanych cechach odnajdujesz siebie, to zdecydowanie powinieneś rozważyć aplikację na bioinżynierię w Lublinie – prawdopodobnie kierunek ten okaże się strzałem w samą dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bioinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki obejmuje studia inżynierskie na kierunku bioinżynieria, zawiera w sobie interdyscyplinarną siatkę kształcenia, która powstała w celu uposażenia przyszłych absolwentów zarówno w szerokie kompetencje biologiczne, jak i z zakresu dziedzin ścisłych. Rozpoczynając kształcenie

 • zyskasz okazję do poznania zaawansowanych technik inżynierskich, stosowanych przy okazji wykorzystywania produktów biologicznych
 • dowiesz się w jaki sposób można przekształcać niektóre organizmy żywe i produkty ich fizjologii w sposób możliwy do wykorzystania przez człowieka
 • poznasz bioróżnorodność, jaka występuje na całym świecie
 • zyskasz obszerną wiedzę odnoszącą się do procesów przetwórczych
 • wzbogacisz zdolność do logicznego myślenia

Uczelnie w Lublinie - kierunek bioinżynieria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie?

Studia na kierunku Bioinżynieria w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Bioinżynieria w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie stawiają na wykwalifikowanie grona specjalistów, zdolnych do sprostania niełatwym zadaniom, generowanym przez współczesny rynek pracy. Na absolwentów bioinżynierii będzie czekało zatrudnienie w: 

 • laboratoriach naukowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • innych instytucjach, które zajmują się badaniem i gromadzeniem materiału badawczego, pozyskiwanego od organizmów żywych

 

Będziesz mógł również postarać się o zatrudnienie w administracji i jednostkach samorządowych, związanych z technologią bioinżynieryjną, firmach produkujących i zajmujących się dystrybucją aparatury badawczej, laboratoriach kontrolnych i wielu innych placówkach, których głównym celem jest badanie i kontrolowanie prawidłowości technologicznych w przemyśle spożywczym, rolnym i ochronie środowiska.

Gdzie studiować na kierunku bioinżynieria w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek bioinżynieria w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bioinżynieria w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria Lublin studia i stopnia

Bioinżynieria Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria Lublin studia stacjonarne

Bioinżynieria w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia