Bioinżynieria - Lublin

Bioinżynieria - Lublin

Bioinżynieria - Lublin

Studia w Lublinie

bioinżynieria

Odkryj kierunek bioinżynieria w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Bioinżynieria studia Lublin | woj. lubelskie

Interdyscyplinarność niektórych kierunków kształcenia każdego roku przyciąga wielu studentów, zainteresowanych przyswojeniem pragmatycznej i aktualnej z punktu widzenia potrzeb dzisiejszego rynku pracy wiedzy. Bioinżynieria jest bez wątpienia jednym z takich kierunków. Możesz ją podjąć między innymi w Lublinie. 

Różnorodność kierunkowa, jaką oferują uczelnie w Lublinie, pozwala osobom o każdych predyspozycjach i aspiracjach, również tych wszechstronnych, na znalezienie idealnej propozycji edukacyjnej dla siebie. Bioinżynieria jest kierunkiem interdyscyplinarnym, korzystającym z dorobku naukowego dwóch podstawowych dziedzin – biologii i inżynierii. Dlatego też przyszli kandydaci, którzy chcieliby zgłębiać właśnie ten kierunek, powinni wykazywać następujące predyspozycje:

 • Zamiłowanie do nauki biologii i przedmiotów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki,
 • umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozwiązywania problemów nawet pod presją czasu i w warunkach stresowych,
 • chęć związania swojej zawodowej przyszłości z karierą naukową lub badawczą.

Jeżeli w podanych cechach odnajdujesz siebie, to zdecydowanie powinieneś rozważyć aplikację na bioinżynierię w Lublinie – prawdopodobnie kierunek ten okaże się strzałem w samą dziesiątkę!

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W LUBLINIE JEST KIERUNEK BIOINŻYNIERIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bioinżynieria w Lublinie?

Bioinżynieria, jak sama nazwa wskazuje, jest interdyscyplinarnym kierunkiem inżynierskim, łączącym w sobie zagadnienia biologiczne z dziedzinami ścisłymi. Dlatego żeby dostać się na studia w Lublinie na opisywanym kierunku, należy postarać się o uzyskanie możliwie wysokich wyników z egzaminu maturalnego z: matematyki, języka angielskiego, biologii, chemii oraz fizyki.

W procesie rekrutacji mogą pojawiać się pewne zmiany, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni, żeby dysponować aktualnymi informacjami.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2020
do 19.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 11.05.2020
do 19.08.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W LUBLINIE

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki obejmuje studia inżynierskie na kierunku bioinżynieria, zawiera w sobie interdyscyplinarną siatkę kształcenia, która powstała w celu uposażenia przyszłych abiturientów zarówno w szerokie kompetencje biologiczne, jak i z zakresu dziedzin ścisłych. Rozpoczynając kształcenie

 • zyskasz okazję do poznania zaawansowanych technik inżynierskich, stosowanych przy okazji wykorzystywania produktów biologicznych
 • dowiesz się w jaki sposób można przekształcać niektóre organizmy żywe i produkty ich fizjologii w sposób możliwy do wykorzystania przez człowieka
 • poznasz bioróżnorodność, jaka występuje na całym świecie
 • zyskasz obszerną wiedzę odnoszącą się do procesów przetwórczych
 • wzbogacisz zdolność do logicznego myślenia

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA LUBLIN STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOINŻYNIERIA LUBLIN STUDIA I STOPNIA

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie stawiają na wykwalifikowanie grona specjalistów, zdolnych do sprostania niełatwym zadaniom, generowanym przez współczesny rynek pracy. Na abiturientów bioinżynierii będzie czekało zatrudnienie w: 

 • laboratoriach naukowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • innych instytucjach, które zajmują się badaniem i gromadzeniem materiału badawczego, pozyskiwanego od organizmów żywych

 

Będziesz mógł również postarać się o zatrudnienie w administracji i jednostkach samorządowych, związanych z technologią bioinżynieryjną, firmach produkujących i zajmujących się dystrybucją aparatury badawczej, laboratoriach kontrolnych i wielu innych placówkach, których głównym celem jest badanie i kontrolowanie prawidłowości technologicznych w przemyśle spożywczym, rolnym i ochronie środowiska.

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)