Bioinżynieria - Lublin

Studia w Lublinie

bioinżynieria

Odkryj kierunek bioinżynieria w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Bioinżynieria studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku Bioinżynieria w Lublinie to studia inżynierskie i magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera i magistra.

Studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bioinżynieria - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bioinżynieria

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bioinżynieria stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie bioinżynieria jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bioinżynieria w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bioinżynieria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • język obcy
 • informatyka
 • biologia
 • chemia

 

Bioinżynieria, jak sama nazwa wskazuje, jest interdyscyplinarnym kierunkiem inżynierskim, łączącym w sobie zagadnienia biologiczne z dziedzinami ścisłymi. Dlatego żeby dostać się na studia w Lublinie na opisywanym kierunku, należy postarać się o uzyskanie możliwie wysokich wyników z egzaminu maturalnego z: matematyki, języka angielskiego, informatyka, geografii, biologii, chemii oraz fizyki i astronomii.

W procesie rekrutacji mogą pojawiać się pewne zmiany, dlatego warto na bieżąco śledzić stronę internetową wybranej uczelni, żeby dysponować aktualnymi informacjami.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bioinżynieria w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

 

Interdyscyplinarność niektórych kierunków kształcenia każdego roku przyciąga wielu studentów, zainteresowanych przyswojeniem pragmatycznej i aktualnej z punktu widzenia potrzeb dzisiejszego rynku pracy wiedzy. Bioinżynieria jest bez wątpienia jednym z takich kierunków. Możesz ją podjąć między innymi w Lublinie. 

Różnorodność kierunkowa, jaką oferują uczelnie w Lublinie, pozwala osobom o każdych predyspozycjach i aspiracjach, również tych wszechstronnych, na znalezienie idealnej propozycji edukacyjnej dla siebie. Bioinżynieria jest kierunkiem interdyscyplinarnym, korzystającym z dorobku naukowego dwóch podstawowych dziedzin – biologii i inżynierii. Dlatego też przyszli kandydaci, którzy chcieliby zgłębiać właśnie ten kierunek, powinni wykazywać następujące predyspozycje:

 • Zamiłowanie do nauki biologii i przedmiotów technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki,
 • umiejętność logicznego myślenia i sprawnego rozwiązywania problemów nawet pod presją czasu i w warunkach stresowych,
 • chęć związania swojej zawodowej przyszłości z karierą naukową lub badawczą.

Jeżeli w podanych cechach odnajdujesz siebie, to zdecydowanie powinieneś rozważyć aplikację na bioinżynierię w Lublinie – prawdopodobnie kierunek ten okaże się strzałem w samą dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bioinżynieria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień natomiast to studia magisterskie, które trwają 1,5 roku. 

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki obejmuje studia inżynierskie na kierunku bioinżynieria, zawiera w sobie interdyscyplinarną siatkę kształcenia, która powstała w celu uposażenia przyszłych absolwentów zarówno w szerokie kompetencje biologiczne, jak i z zakresu dziedzin ścisłych. Rozpoczynając kształcenie

 • zyskasz okazję do poznania zaawansowanych technik inżynierskich, stosowanych przy okazji wykorzystywania produktów biologicznych
 • dowiesz się w jaki sposób można przekształcać niektóre organizmy żywe i produkty ich fizjologii w sposób możliwy do wykorzystania przez człowieka
 • poznasz bioróżnorodność, jaka występuje na całym świecie
 • zyskasz obszerną wiedzę odnoszącą się do procesów przetwórczych
 • wzbogacisz zdolność do logicznego myślenia

Ile trwają studia na kierunku bioinżynieria w Lublinie?

Studia na kierunku Bioinżynieria w Lublinie, trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Bioinżynieria w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOINŻYNIERIA?

Wszystkie kierunki studiów w Lublinie stawiają na wykwalifikowanie grona specjalistów, zdolnych do sprostania niełatwym zadaniom, generowanym przez współczesny rynek pracy. Na absolwentów bioinżynierii będzie czekało zatrudnienie w: 

 • laboratoriach naukowych
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • innych instytucjach, które zajmują się badaniem i gromadzeniem materiału badawczego, pozyskiwanego od organizmów żywych

 

Będziesz mógł również postarać się o zatrudnienie w administracji i jednostkach samorządowych, związanych z technologią bioinżynieryjną, firmach produkujących i zajmujących się dystrybucją aparatury badawczej, laboratoriach kontrolnych i wielu innych placówkach, których głównym celem jest badanie i kontrolowanie prawidłowości technologicznych w przemyśle spożywczym, rolnym i ochronie środowiska.

Gdzie studiować na kierunku bioinżynieria w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek bioinżynieria w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek bioinżynieria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bioinżynieria w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria Lublin studia i stopnia

Bioinżynieria Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bioinżynieria Lublin studia stacjonarne

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)