Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

28.06.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku biotechnologia w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 60
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Biotechnologia łączy w sobie różne zagadnienia, takie jak: mikrobiologia, biochemia, czy nauki inżynieryjne. Obejmuje różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych, a jej osiągnięcia wykorzystywane są między innymi w medycynie, przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, chemicznym, wydobywczym oraz w rolnictwie, leśnictwie i ochronie środowiska. Biotechnologia jest także coraz popularniejszym kierunkiem studiów. Można ją odnaleźć w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie stanowi przygotowanie do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • biotechnologia w diagnostyce i leczeniu zwierząt,
 • podstawy biotechnologii roślin,
 • podstawy biotechnologii zwierząt, 
 • biotechnologia w ochronie środowiska,
 • biotechnologia żywności i leków, 
 • inżynieria i aparatura bioprocesowa,
 • wybrane biologiczne metody ochrony roślin,
 • systemy pomiaru i kontroli w bioinżynierii

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Biotechnologia pozwala pozyskać szeroką wiedzę i różnorodne umiejętności, między innymi w zakresie budowy i funkcjonowania organizmów roślinnych, funkcjonowania przedsiębiorstw, prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, studenci rozwijają się w zagadnieniach biotechnologii roślin, biotechnologii zwierząt, biotechnologii żywności i leków oraz biotechnologii przemysłowej i środowiskowej.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych, jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych, jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Biotechnologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to dużo nauki, ale też dużo satysfakcji. To fajni ludzie i fajna atmosfera. To po prostu fajne miejsce, w którym warto studiować.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Lublin

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym,
 • wpływu czynników biotechnologicznych na funkcjonowanie i rozwój produkcji zwierzęcej i roślinnej,
 • systemów zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych,
 • planowania i prowadzenia prac doświadczalnych,
 • oceny korzyści i ryzyka wykorzystywania biotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się projektowaniem procesów biotechnologicznych,
 • jednostkach zaplecza naukowo- badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)