Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

30.01.2022

Zootechnika – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku zootechnika w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zootechnik to osoba, która zajmuje się nadzorem oraz opieką nad zwierzętami znajdującymi się na fermach, w hodowlach, czy ogrodach zoologicznych. Zootechnik dba o odpowiednie przygotowanie pasz oraz zapewnienie dobrych warunków życia zwierząt. Ponadto, asystuje przy porodach, podaje szczepionki, jak również współpracuje z weterynarzami. Aby zostać zootechnikiem należy nie tylko wyróżniać się chęcią dbania o dobro zwierząt, ale również szeroką wiedzą na ich temat. Tę wiedzę zapewnią studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy z zakresu chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia gospodarstwa oraz podstaw prawa w działalności gospodarczej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się szerokim programem kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • zoologia z ekologią,
 • anatomia zwierząt,
 • mikrobiologia,
 • dobrostan zwierząt,
 • chemia rolna z gleboznawstwem,
 • genetyka zwierząt,
 • fizjologia zwierząt,
 • uprawa roli i roślin,
 • biologia rozrodu,
 • paszoznawstwo,
 • towaroznawstwo produktów zwierzęcych,
 • higiena zwierząt,
 • ekonomia i marketing,
 • automatyzacja i informatyzacja produkcji zwierzęcej

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Zootechnika obejmuje nie tylko zawarte w harmonogramie zajęcia. Nabywaniu wiedzy i umiejętności służą także liczne zajęcia terenowe, praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne, jak również uczestnictwo w kołach naukowych. Dzięki wielu możliwościom studenci rozwijają szereg umiejętności. Uczą się zasad systematyki roślin, interpretacji zachowań behawioralnych zwierząt w świetle praw fizjologicznych, interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku pod wpływem mikroorganizmów, posługiwania się miernikami społeczno- ekonomicznymi w ocenie rozwoju rynku rolniczego, określania zasobności gleb, czy selekcji zwierząt hodowlanych.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy oraz szeregiem umiejętności i kompetencji absolwenci Zootechniki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej  i samorządowej związanej  z rolnictwem, doradztwie rolniczym, nadzorze hodowlanym, służbach inseminacyjnych, przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami  i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać naszym wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie zdecydowaliście się na kierunek Zootechnika, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Rafał, student Zootechniki mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie gwarantuje dobry start w życie zawodowe. Każdy z nas uczy się, aby zostać specjalistą w swojej dziedzinie i jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy. Wystarczy tylko poważnie do tego podejść, aby mieć szansę na sukces.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

ZOOTECHNIKA - ważne informacje

Zootechnika studia Lublin

Zootechnika studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zootechnikę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zoologii i ekologii,
 • rozpoznawania najbardziej rozpowszechnionych gatunków roślin w różnych ekosystemach,
 • anatomii i fizjologii zwierząt,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • żywienia zwierząt i paszoznawstwa,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej  i samorządowej związanej  z rolnictwem,
 • doradztwie rolniczym,
 • nadzorze hodowlanym,
 • służbach inseminacyjnych,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami  i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)