Zootechnika - Lublin

Zootechnika - Lublin

Studia na kierunku zootechnika w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zootechnika

26.01.2024

Zootechnika studia Lublin 2024 | woj. lubelskie

Studia na kierunku zootechnika to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Zootechnika - Lublin
Studia na kierunku zootechnika w Lublinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zootechnika w Lublinie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Zootechnika Lublin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Lublinie 2024/2025 na kierunku zootechnika możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP).
 
Opis kierunku
Zootechnika jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, będącym fuzją nauk biologicznych i chemicznych, a także genetyki i statystyki. Podczas kształcenia studenci zapoznają się z zagadnieniami z obszaru anatomii i fizjologii zwierząt, ochrony środowiska czy prawa rolniczego. Zgłębią również tajniki zasad prowadzenia chowu i hodowli zwierząt. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: genetyka populacji i metody hodowlane, biochemia zwierząt i biofizyka oraz botanika z fizjologią roślin.

 

Praca po studiach 
Absolwenci studiów na kierunku zootechnika znajdują zatrudnienie w fermach chowu i hodowli zwierząt, doradztwie rolniczym czy przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt oraz surowcami i produktami pochodzenia zwierzęcego. Doskonale odnajdują się w jednostkach administracji rządowej i samorządowej związanych z rolnictwem. Pracują także w wytwórniach pasz oraz nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zootechnika w Lublinie?

Nie od dziś wiadomo, że przed rozpoczęciem dowolnego, nowego rozdziału w życiu, warto zawczasu dowiedzieć się, co może na nas czekać. Dlatego jeżeli planujesz rozpoczęcie nauki na lubelskiej zootechnice, dobrze przygotuj się do procesu rekrutacji. Właśnie on może zaważyć na twojej kwalifikacji na te studia.

Aby rozpocząć studia pierwszego stopnia, postaraj się uzyskać wysokie wyniki maturalne z wybranych przedmiotów. Te, które mają szczególne znaczenie w procesie rekrutacji, zazwyczaj cechują się charakterem spójnym ze specyfiką przyszłego kształcenia. Warunkiem koniecznym do realizowania nauki na studiach drugiego stopnia, jest posiadanie dyplomu ukończenia poprzedniego etapu edukacji.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Jak wyglądają studia na kierunku zootechnika w Lublinie?

Zootechnika jest kierunkiem odpowiadającym zarówno na zainteresowanie przyszłych kandydatów na studia wyższe, jak i zapotrzebowanie wielu obszarów zawodowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu zwierzęcej fizjologii i anatomii, poznają podstawy chemii, biologii i fizyki, a ponadto uczą się zwierzęcej behawiorystyki, poznając uprzednio funkcje poszczególnych struktur mózgowych. Obszar zdobywanych kompetencji niewątpliwie jest szeroki.

Do kogo adresowane są studia na kierunku zootechnika w Lublinie? Przede wszystkim do osób, którym losy zwierząt nie są obojętne. Pamiętaj, że w codziennej, często wymagającej i odpowiedzialnej pracy dla dobra zwierząt, przydadzą się spore podkłady empatii, zrozumienia i cierpliwości. Jeżeli odnajdujesz siebie w tym opisie, bez wahania aplikuj na zootechnikę!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zootechnika możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Lubelska zootechnika nie różni się znacząco od większości kierunków kształcenia, które realizowane są w sposób dwustopniowy. Studenci rozpoczynają swoją przygodę od aplikacji na studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat, w zależności od wybranego trybu nauki.

Następnie istnieje możliwość kontynuowania edukacji. Wystarczy jedynie aplikować na studia magisterskie drugiego stopnia. Trwają one zazwyczaj od 1,5 roku do 2 lat i stanowią atrakcyjną propozycję dla tych, którzy nieustannie chcieliby pogłębiać swoje kwalifikacje.

Wiele osób chciałoby mieć wpływ na organizację swojej nauki. Studia na kierunku zootechnika w Lublinie umożliwiają kandydatom wybór pożądanego trybu kształcenia. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Praktyczny program kształcenia, jakim może poszczycić się kierunek zootechnika w Lublinie, pozwala przyszłym absolwentom na zdobycie takich kompetencji, które z powodzeniem zostaną wykorzystane w przyszłym życiu zawodowym.

Swoją przygodę z tym kierunkiem najprawdopodobniej rozpoczniesz od przyswojenia szerokiej wiedzy teoretycznej, która stanie się podstawą pod kształtowanie umiejętności praktycznych.

Szczegółowo poznasz dziedziny biologiczne i przyrodnicze, zrozumiesz fizjologiczne podstawy określonych zachowań, nauczysz się sprawowania pieczy nad zwierzętami różnych gatunków, a ponadto dowiesz się nieco o zapotrzebowaniu żywieniowym zwierząt.

Uczelnie w Lublinie - kierunek zootechnika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku zootechnika w Lublinie?

Studia na kierunku zootechnika trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Zootechnika w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku zootechnika w Lublinie?

Gdzie mogą pracować absolwenci kierunku zootechnika w Lublinie? Możliwości jest wiele, a każda z nich pozwoli ci na rozwój intelektualny w wybranej dziedzinie oraz przyniesie ogrom satysfakcji. Zootechnicy dzięki posiadanej wiedzy o zwierzętach, mogą zatrudnić się w gospodarstwach rolnych, ogrodach zoologicznych i sklepach z artykułami dla zwierząt.

Marząc o karierze naukowej wybierzesz pracę w laboratoriach oraz instytucjach naukowo-badawczych, a wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej okażą się doskonałe, jeżeli posiadasz kompetencje zarządcze i wykazujesz się dużą odpornością na stres.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zootechnika:

  • Gospodarstwa rolnicze,

  • Służby inseminacyjne,

  • Wybrane jednostki administracji rządowej i samorządowej,

  • Instytucje naukowo-badawcze,

  • Zakłady produkcyjne.

Gdzie studiować na kierunku zootechnika w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek zootechnika:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zootechnika w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika Lublin studia i stopnia

Zootechnika Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika Lublin studia stacjonarne

Zootechnika Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zootechnika w Lublinie

Studia II stopnia

Zootechnika w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia