Biologia

Biologia

Biologia

30.01.2022

Biologia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zainteresowanie żywymi organizmami to zagadnienie niemal stare jak świat, ale określenie tego zainteresowania biologią nastąpiło dopiero w XIX wieku. Biologia, czyli życie. Biologia, czyli nauka o formach i przejawach życia, która bada budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Jako, że biologia to życie, to bez przesady można określić ją jedną z najważniejszych dziedzin oraz jednym z najistotniejszych kierunków studiów. Gdzie studiować Biologię? Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień biologii, opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci poznają między innymi procesy powstawania i rozwoju życia na Ziemi oraz ewolucję organizmów, procesy zachodzące w organizmach żywych i procesy zachodzę w przyrodzie nieożywionej, procesy fizjologiczne i ich związek z adaptacją organizmów do zmieniających się warunków środowiska, czy zasady monitoringu biosfery i geosfery.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • botanika,
 • zoologia,
 • chemia organiczna,
 • mikrobiologia,
 • genetyka molekularna,
 • analityka diagnostyczna,
 • biologia molekularna i podstawy biotechnologii,
 • genetyka populacji,
 • biologia zwierząt gospodarskich,
 • ekologia i biologia ptaków,
 • taksonomia roślin i zwierząt

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie rozwijają umiejętności między innymi w zakresie obserwacji, metod oraz technik pomiarowych i analitycznych, planowania badań biologicznych i działań monitoringowych, wykonywania doświadczeń przyrodniczych, sporządzania ekspertyz, posługiwania się statystycznymi charakterystykami populacji, czy rozpoznawania gatunków mikro- i makroflory oraz fauny.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach diagnostycznych, przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody.

 

Opinie

Lublin jest miastem mogącym pochwalić się dużym ośrodkiem akademickim, a kierunki studiów w Lublinie tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Biologia. Ale w której uczelni studiować? Czy omawiana przez nas uczelnia będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Agnieszka, studentka Biologii mówi:

„Nauki jest dużo, ale sprawia ona przyjemność. Zajęcia się ciekawe i różnorodne, dlatego nikomu się nie nudzi. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia, którą mogę polecić każdemu, kto chce zdobyć świetne, praktyczne wykształcenie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Lublin

Biologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • różnorodności i ewolucji organizmów,
 • biologii środowiskowej,
 • wykonywania doświadczeń przyrodniczych,
 • technik i narzędzi badawczych,
 • mechanizmów funkcjonowania życia na poziomie populacji,
 • nowoczesnych metod analitycznych, molekularnych i pomiarowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • przemyśle,
 • administracji,
 • placówkach ochrony przyrody.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)