Weterynaria

Weterynaria

Weterynaria

28.06.2022

Weterynaria – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarz weterynarii).

Studia na kierunku weterynaria w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Lekarz weterynarii, zwany potocznie weterynarzem, ma bardzo wiele obowiązków. Zajmuje się nie tylko leczeniem zwierząt, ale także wydawaniem opinii i orzeczeń, czy kontrolą produktów pochodzenia zwierzęcego. Aby związać się z dziedziną medycyny weterynaryjnej należy ukończyć studia, które nie należą do najłatwiejszych, ale pomimo to, znajdują się w gronie niezwykle popularnych. Gdzie podjąć takie studia? Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kierunek Weterynaria realizowany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to dogłębne kształcenie w zakresie nauk weterynaryjnych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie badania stanu zdrowia zwierząt oraz rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt, jak również wykonywania zabiegów chirurgicznych, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko- weterynaryjnych. Ponadto, zdobywają umiejętności w obszarze badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz sprawowania nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego i środowiska.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biologia komórki,
 • anatomia zwierząt,
 • histologia i embriologia,
 • genetyka ogólna i weterynaryjna,
 • agronomia,
 • biochemia,
 • ekonomika weterynaryjna,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • fizjologia zwierząt,
 • anatomia topograficzna,
 • epidemiologia weterynaryjna,
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
 • higiena środków żywienia zwierząt,
 • toksykologia,
 • prewencja weterynaryjna

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym obejmuje nie tylko zajęcia prowadzone na uczelni. Studenci uczestniczą również w zajęciach terenowych, praktykach obowiązkowych i ponadprogramowych, stażach i praktykach zagranicznych, jak również w programach wymiany studenckiej. Dzięki różnorodności form kształcenia studenci nabywają wielu umiejętności. Rozwijają się między innymi w zakresie badania stanu zwierząt, nadzoru sanitarno- weterynaryjnego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania, jak również upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych oraz wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno- weterynaryjnych.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Weterynarii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach leczniczych dla zwierząt, państwowej służbie weterynaryjnej, placówkach naukowych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Weterynaria. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Monika, studentka Weterynarii mówi:

„Studia weterynaryjne nie są łatwe i na pewno nie są dla każdego. Natomiast są bardzo ciekawe, zwłaszcza gdy prowadzone są w praktyczny sposób. Tak jak na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, który uważam za najlepszą uczelnię na świecie.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

WETERYNARIA - ważne informacje

Weterynaria studia Lublin

Weterynaria studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mechanizmów związanych z cyklem komórkowym,
 • biochemii i biofizyki,
 • histologii i embriologii,
 • anatomii zwierząt,
 • funkcji antygenów i komórek układu odpornościowego,
 • wykorzystywania immunogenetyki w hodowli zwierząt i medycynie weterynaryjnej,
 • planowania i interpretacji wyników badań epidemiologicznych,
 • farmakologii weterynaryjnej,
 • weterynarii sądowej,
 • technologii w produkcji zwierzęcej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Weterynaria:

Absolwent kierunku Weterynaria na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • państwowej służbie weterynaryjnej,
 • placówkach naukowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)