Weterynaria - Lublin

Studia w Lublinie

na Kierunku Weterynaria

Odkryj kierunek Weterynaria w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Weterynaria studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku weterynaria w Lublinie to studia jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku weterynaria w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

W Lublinie weterynarię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (UP) w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Lublinie na kierunku weterynaria w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

W Lublinie najwięcej kandydatów (ponad 1.4 tys. osób) chciało studiować weterynarię w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
Studia stacjonarne na kierunku weterynaria w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. 

czytaj dalej wszystko o Weterynaria - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek weterynaria

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Weterynaria stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek weterynaria w Lublinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku weterynaria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka i astronomia
 • matematyka

 

Kierunek weterynaria w Lublinie to bardzo prestiżowa dziedzina nauk medycznych, która wzbudza duże zainteresowanie. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty warto zdawać na poziomie rozszerzonym, by jak najbardziej zwiększyć swoje szanse na miejsce na listach przyjętych. Przygotuj się na przykład z fizyki czy matematyki. Obowiązkowo musisz zdawać biologię i chemię. Pamiętaj także o badaniach lekarskich, które potwierdzą Twoją zdolność do podjęcia pracy w zakresie weterynarii.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Weterynaria w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku weterynaria w Lublinie?

Kierunki studiów w Lublinie takie jak weterynaria możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Jeśli bardziej odpowiada Ci systematyczna nauka i regularne spotkanie, studia dzienne będą dla Ciebie idealne. Jeśli jednak nie możesz pozwolić sobie na studiowanie w tygodniu, rozważ zaoczny tryb i spotkania weekendowe. Pamiętaj jednak o tym, że nawet na uczelniach publicznych studia niestacjonarne są płatne.

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Weterynaria to bardzo ważne studia medyczne, które pod swoją opiekę biorą zwierzęta. Specjaliści w dziedzinie weterynarii skupiają się na leczeniu zwierząt, profilaktyce, weryfikują produkty pochodzenia zwierzęcego i fakt, czy ich spożycie nie zagraża człowiekowi, a ostatecznie zajmują się ochroną ludzi przed zwierzętami i chorobami pochodzenia odzwierzęcego. Studia weterynaryjne na kierunku weterynaria w Lublinie są niezwykle elitarne, również dlatego, że weterynarię można studiować zaledwie w kilku miastach w Polsce.

Idealni kandydaci na tego typu studia powinni być obeznani z naukami ścisłymi na miarę biologii, chemii czy fizyki i matematyki. Jest to kierunek medyczny, dlatego wiąże się z wieloletnią pracą i zgłębianiem nauk z zakresu medycyny. Ważne będzie także Twoje oddanie na rzecz zwierząt. Jeśli naprawdę się o nie troszczysz i pragniesz im pomagać, ten kierunek jest idealny dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku weterynaria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku weterynaria w Lublinie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają pięć i półroku.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Lublinie takie jak weterynaria cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów zwłaszcza nauk medycznych. Jeśli w przyszłości pragniesz zająć się leczeniem zwierząt i troszczysz się o ich życie, ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Lublin jest jednym z niewielu miast w Polsce, który oferuje tak prestiżowy kierunek. Weterynarię możesz realizować na Uniwersytecie Przyrodniczym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Lublinie gwarantują gruntowne wykształcenie w zakresie nauk medycznych. Absolwenci zajmują się badaniem stanu zwierząt, leczą choroby zwierząt, wykonują zabiegi chirurgiczne, zajmują się nadzorem sanitarno-weterynaryjnym w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, upowszechniają także wiedzę weterynaryjną, wydają opinie i orzeczenia lekarsko-weterynaryjne.

Absolwenci zdobywają tytuł lekarza weterynarii, który pozwala im wykonywać zawód lekarski w różnych klinikach zajmujących się zwierzętami. Wielu studentów decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej. Zawód weterynarza jest niezwykle odpowiedzialny i wymaga gruntownego przygotowania, które ze studentów stworzy specjalistów w swojej dziedzinie.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia obfituje w nauki z zakresu biologii, chemii czy fizyki. Kształcenie obejmuje kwestie anatomiczne zwierząt czy różnego rodzaju choroby oraz wpływ zwierząt na życie człowieka.

 

W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • fizjologia zwierząt,
 • chów i hodowla zwierząt,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • mikrobiologia,
 • higiena zwierząt rzeźnych i mięsa,
 • etologia, dobrostan i ochrona zwierząt,
 • technologie w produkcji zwierzęcej
 • i wiele innych.

 

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń i laboratoriów. Obfitują także w szereg ciekawych staży klinicznych w zakresie chorób ptaków, psów i kotów, koni czy zwierząt gospodarskich lub praktyk odnoszących się do hodowli, inspekcji weterynaryjnej czy weterynarii klinicznej.

Uczelnie w Lublinie zapewniają swoich absolwentom gruntowne wykształcenie odwołujące się do chorób zwierzęcych, ich leczenia, profilaktyki, higieny produktów, które są pochodzenia zwierzęcego, a także z zakresu zdrowia ludzi i jego ochrony w kontekście chorób pochodzenia zwierzęcego. Studenci zyskują umiejętności sprowadzające się do właściwego przeprowadzenia badań lekarskich, zdobywają zdolności analityczne i komunikacyjne. Studia medyczne w zakresie weterynarii kształcą najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Jeśli zagadnienia związane z anatomią i fizjologią zwierząt znajdują się w gronie Twoich zainteresowań, jak również czujesz powołanie, które odnosi się do niesienia pomocy zwierzętom i ludziom zarazem, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku weterynaria w Lublinie?

Ile trwają studia na kierunku weterynaria w Lublinie?

Studia na kierunku weterynaria w Lublinie trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Studia w Lublinie na kierunku weterynaria realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. W trakcie pięciu i pół roku studiów, czyli jedenastu semestrów edukacji studenci zdobywają niezbędne wykształcenie, które przysłuży im się w przyszłej pracy. Weterynarii nie można rozgraniczać na dwa odrębne cykle kształcenia, ponieważ w innym wypadku wykształcenie, które kierunek ten by oferował, byłoby niepełne. Studia jednolite gwarantują najwyższe wykształcenie poparte zrealizowanym programem kształcenia.

W ostatnich latach kształcenia studenci podejmują staże i praktyki zawodowe. Ukończenie edukacji zwieńczone jest tytułem magistra, a jednocześnie zapewnia uzyskanie tytułu lekarza weterynarii, co zgodne jest z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Weterynaria w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5,5 roku lekarz weterynarii
Jaka praca po kierunku weterynaria w Lublinie?

Jaka praca po kierunku weterynaria w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku weterynaria zapewniają absolwentom wiele możliwości rozwoju i pracy. Studenci są przygotowywani do rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt; wykonywania zabiegów chirurgicznych; badania stanu zwierząt; badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego; wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych; wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania; nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami; upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych, wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. 

Absolwenci uzyskują tytuł lekarza weterynarii po sześcioletniej edukacji. Są przygotowani do pracy na stanowisku lekarskim. Wielu z nich decyduje się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, inni pracują w klinikach, które zajmują się zwierzętami. Weterynarze służą swoją pomocą i udzielają wskazówek w przypadku zagrożenia zdrowia i życia zwierzęcia bądź człowieka. Weryfikują także działanie produktów pochodzenia zwierzęcego. Wielokrotnie współpracują ze środkami masowego przekazu, gdzie udzielają porad i wyrażają opinie na temat sytuacji związanej z fauną i sytuacją ekologiczną XXI wieku. Jest to bardzo trudny, ale niezwykle satysfakcjonujący kierunek medyczny, który zapewni Ci prestiżowy zawód, nieustający rozwój i możliwość realizowania pasji w zakresie medycyny zwierząt.

Gdzie studiować na kierunku weterynaria w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnie na których można studiować kierunek weterynaria w Lublinie

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

 

Uczelnie w Lublinie - kierunek weterynaria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek weterynaria w Lublinie?

Kierunek weterynaria w Lublinie przyciąga do siebie bardzo wielu zainteresowanych naukami medycznymi. Jest to niezwykle zajmujący, ale i trudny kierunek studiów i z pewnością nie jest dla każdego. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:

 • Czy w przyszłości pragniesz zajmować się zwierzętami i dbać o ich bezpieczeństwo i zdrowie?
 • Czy przedmioty ścisłe, zwłaszcza biologia i chemia, nie sprawiają Ci problemu?
 • Czy pragniesz się nieustannie rozwijać i dążyć do bezpieczeństwa człowieka?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Obowiązkowo na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym powinieneś zdawać biologię i chemię. Wśród przedmiotów dodatkowych warto rozważyć fizykę i matematykę. Dodatkowe punkty z pewnością zapewni Ci udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej czy Olimpiadzie Matematycznej.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku weterynaria i innych pokrewnych studiów medycznych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Lublinach.

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

WETERYNARIA - ważne informacje

weterynaria studia

studia weterynaryjne w Lublinie

studia weterynaryjne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku weterynaria w Lublinie?

Studia weterynaryjne w Lublinie w zakresie weterynarii cieszą się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych studentów.

Angelika, studentka piątego roku jednolitych studiów magisterskich, stwierdziła:

Zwierzęta naturalnie koegzystują z człowiekiem. To oczywiste, że musimy o nie dbać i im pomagać. Czuję się w obowiązku im służyć, ponieważ wiemy, że same nie są w stanie wyleczyć się w każdej sytuacji. Jeśli jesteś gotowy się poświęcić, zachęcam do studiowania weterynarii.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Weterynaria Lublin studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Weterynaria Lublin studia stacjonarne

Weterynaria Lublin studia niestacjonarne

Popularne kierunki weterynaryjne w Lublinie

Kierunki weterynaryjne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)