Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

28.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 30
 • studia stacjonarne II stopnia: 30

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 4600 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed człowiekiem. Obejmują one różnorodne działania na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. To zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Na tych, którym zależy na dobru środowiska, a co za tym idzie dobru człowieka, czeka kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych, nauk rolniczych, nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznają procesy technologiczne, z naciskiem położonym na procesy przyjazne środowisku, a także zasady prowadzenia prac badawczych, monitorowanych oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, a w siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • meteorologia i klimatologia,
 • ochrona przyrody,
 • grafika inżynierska,
 • geologia,
 • geomorfologia i gleboznawstwo,
 • ekologia, i architektura krajobrazu,
 • prawo w ochronie środowiska,
 • monitoring środowiska,
 • statystyka i modelowanie środowiska,
 • ekotoksykologia,
 • technologie ochrony środowiska,
 • proekologiczne systemy produkcji żywności,
 • gospodarka odpadami

 

Nabywane umiejętności

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i różnego typu umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych, metod analiz wykorzystywanych w badaniach środowiskowych, ochrony różnorodności genetycznej i gatunkowej, funkcjonowania współczesnego rolnictwa, czy metod i technik odnowy środowiska.

 

Praca po studiach

Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, firmach projektowych i konsultingowych, przemyśle, rolnictwie, administracji, samorządach terytorialnych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

 

Opinie

Lublin jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Joasia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nie ma nudnych kierunków i nieciekawych zajęć. Nie ma suchej teorii. Wszystko jest nastawione na pozyskiwanie umiejętności i kompetencji.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Lublin

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania i specyfiki ekosystemów lądowych i wodnych,
 • metod analiz wykorzystywanych w badaniach środowiskowych,
 • zależności populacyjnych i procesów ekologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • ochrony różnorodności genetycznej, gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej,
 • funkcjonowania współczesnego rolnictwa, leśnictwa i osadnictwa,
 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • procesów i zjawisk fizycznych kształtujących pogodę, klimat i stosunki wodne,
 • zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego i czynników determinujących funkcjonowanie obszarów wiejskich,
 • zasad tworzenia i funkcjonowania różnych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem,
 • firmach projektowych i konsultingowych,
 • przemyśle,
 • rolnictwie,
 • administracji,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)