Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ochrona środowiska to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed człowiekiem. Obejmują one różnorodne działania na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. To zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Na tych, którym zależy na dobru środowiska, a co za tym idzie dobru człowieka, czeka kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych, nauk rolniczych, nauk o środowisku oraz umiejętności wykorzystywania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Studenci uczą się diagnozować stan i procesy zachodzące w przyrodzie oraz wpływ człowieka na środowisko. Poznają procesy technologiczne, z naciskiem położonym na procesy przyjazne środowisku, a także zasady prowadzenia prac badawczych, monitorowanych oraz projektowych, jak również organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk takiej pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, a w siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • meteorologia i klimatologia,
 • ochrona przyrody,
 • grafika inżynierska,
 • geologia,
 • geomorfologia i gleboznawstwo,
 • ekologia, i architektura krajobrazu,
 • prawo w ochronie środowiska,
 • monitoring środowiska,
 • statystyka i modelowanie środowiska,
 • ekotoksykologia,
 • technologie ochrony środowiska,
 • proekologiczne systemy produkcji żywności,
 • gospodarka odpadami

 

Nabywane umiejętności

Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy i różnego typu umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych, metod analiz wykorzystywanych w badaniach środowiskowych, ochrony różnorodności genetycznej i gatunkowej, funkcjonowania współczesnego rolnictwa, czy metod i technik odnowy środowiska.

 

Praca po studiach

Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem, firmach projektowych i konsultingowych, przemyśle, rolnictwie, administracji, samorządach terytorialnych, organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

 

Opinie

Lublin jest miastem, które może bardzo wiele zaoferować studentom. Co ciekawe, niektórzy miewają kłopoty ze studiami jeszcze przed ich rozpoczęciem, a wynika to z niezdecydowania. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pojawią się pytania związane z uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Joasia, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nie ma nudnych kierunków i nieciekawych zajęć. Nie ma suchej teorii. Wszystko jest nastawione na pozyskiwanie umiejętności i kompetencji.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • funkcjonowania i specyfiki ekosystemów lądowych i wodnych,
 • metod analiz wykorzystywanych w badaniach środowiskowych,
 • zależności populacyjnych i procesów ekologicznych w środowisku przyrodniczym,
 • ochrony różnorodności genetycznej, gatunkowej, siedliskowej i krajobrazowej,
 • funkcjonowania współczesnego rolnictwa, leśnictwa i osadnictwa,
 • zasad zrównoważonego rozwoju,
 • procesów i zjawisk fizycznych kształtujących pogodę, klimat i stosunki wodne,
 • zrównoważonego użytkowania środowiska przyrodniczego i czynników determinujących funkcjonowanie obszarów wiejskich,
 • zasad tworzenia i funkcjonowania różnych form ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem,
 • firmach projektowych i konsultingowych,
 • przemyśle,
 • rolnictwie,
 • administracji,
 • samorządach terytorialnych,
 • organizacjach zajmujących się edukacją ekologiczną.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Ochrona środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)