Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria rolnicza i leśna

Inżynieria rolnicza i leśna

30.01.2022

Inżynieria rolnicza i leśna – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku inżynieria rolnicza i leśna w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Inżynieria rolnicza to wiedza o konstruowaniu, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, stosowanych w produkcji i przetwórstwie. Wiedzę tę można pozyskać na kierunku o nazwie Inżynieria rolnicza i leśna, który jeszcze poszerza obszar zagadnień.

Kształcenie na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk techniczno- przyrodniczych, a w szczególności wiedzy z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych, eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno- spożywczego i leśnictwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się szerokim programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • elektrotechnika i elektronika samochodowa,
 • silniki spalinowe,
 • ocena i wycena pojazdów rolniczych,
 • infrastruktura energetyczna,
 • potrzeby energetyczne maszyn i urządzeń rolniczych,
 • biogazownie rolnicze  i przemysłowe,
 • technologie pozyskiwania i zagospodarowywania biomasy roślinnej,
 • geotermia,
 • biopaliwa i maszyny cieplne,
 • konstrukcja maszyn,
 • produkcja rolnicza i leśna,
 • eksploatacja maszyn rolniczych,
 • logistyka w przedsiębiorstwie,
 • automatyka

 

Nabywane umiejętności

Inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie to kierunek, dzięki któremu studenci pozyskują umiejętności z różnych obszarów, z naciskiem położonym na zagadnienia związane z energetyką, techniką motoryzacyjną, inżynierią żywności, czy odnawialnymi źródłami energii. Wiedza pozyskiwana jest nie tylko podczas zapisanych w harmonogramie zajęć, ale także zajęć terenowych, praktyk obowiązkowych i ponadprogramowych, staży zagranicznych, czy wymian międzynarodowych.

 

Praca po studiach

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Inżynieria rolnicza i leśna umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach inżynierskich w różnych gałęziach produkcji, szczególnie w tych, które realizują zadania produkcyjne i eksploatują nowoczesne zautomatyzowane urządzenia techniczne w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i leśnej, energetyce, inżynierii środowiska oraz transporcie i spedycji. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych, zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować Inżynierię rolniczą i leśną w Lublinie, należy zadać jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Wiktor, student Inżynierii rolniczej i leśnej mówi:

„Jeśli studia rolnicze, to tylko na Uniwersytecie Przyrodniczym. To najlepsza opcja, żeby zdobyć nowoczesną wiedzę i konkretne umiejętności.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

INŻYNIERIA ROLNICZA I LEŚNA - ważne informacje

Inżynieria rolnicza i leśna studia Lublin

Inżynieria rolnicza i leśna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię rolniczą i leśną na UP Lublin:

Absolwent kierunku Inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • inżynierii przetwórstwa owoców i warzyw oraz surowców zwierzęcych,
 • projektowania zakładów spożywczych,
 • prawa energetycznego,
 • oceny i wyceny pojazdów rolniczych,
 • komputerowego projektowania pojazdów,
 • technologii pozyskiwania i zagospodarowywania biomasy roślinnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria rolnicza i leśna:

Absolwent kierunku Inżynieria rolnicza i leśna na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach produkcyjnych i naprawczych maszyn rolniczych, ogrodniczych i leśnych,
 • zakładach projektowania maszyn i urządzeń dla potrzeb produkcji rolniczej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń i systemów OZE,
 • przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem produktów rolniczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)