Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

30.01.2022

Bezpieczeństwo i higiena pracy – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy to zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. To także jeden z kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk technicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Studenci poznają zagrożenia występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • fizjologia pracy i higieny przemysłowej,
 • urządzenia i technologie w przemyśle spożywczym,
 • zarządzanie,
 • techniki wytwarzania,
 • chemia i technologia chemiczna,
 • genetyczne podstawy zachowania ludzi, 
 • socjologia,
 • zarządzanie jakością i bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • podstawy ekologii i zarządzania środowiskiem,
 • projektowanie ergonomiczne,
 • współczesne problemy bezpieczeństwa,
 • przedsiębiorczość

 

Nabywane umiejętności

Podczas studiów na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studenci rozwijają liczne umiejętności, w tym przygotowywania i przeprowadzania zadań badawczych i projektowych, analizowania i oceniania przebiegu procesów produkcyjnych, wyszukiwania i analizowania informacji, podejmowania standardowych działań, w tym prawno- organizacyjnych, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji, zdrowia ludzi i stanu środowiska oraz środowiska pracy.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa i higieny pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach, instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp, organach nadzoru nad warunkami pracy.

 

Opinie

Studia w Lublinie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości, które bardzo długo można wymieniać i opisywać. Dlatego niektórzy kandydaci na studia mogą poczuć się zagubieni i zdezorientowani i podjęcie decyzji o wyborze uczelni stanie się twardym orzechem do zgryzienia. Co robić? Po pierwsze, zdecydować się na kierunek kształcenia. Jeśli takowy został wybrany i padło na Bezpieczeństwo i higienę pracy, to warto prześwietlić szkołę wyższą, która w swojej ofercie dydaktycznej przedstawia obraną przez nas dziedzinę. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Robert, student Bezpieczeństwa i higieny pracy mówi:

„Wybrałem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, ponieważ oferuje nowoczesne i ciekawe kierunki oraz zdobycie wiedzy, na którą rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ważne informacje

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia Lublin

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo i higienę pracy na UP Lublin:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnej ochrony pracy,
 • techniki i kształtowania środowiska pracy,
 • funkcjonowania organizmów żywych i przyrody nieożywionej oraz skutków następstw zaburzających ich równowagę,
 • metod oceny oraz technik eliminowania lub ograniczania zagrożeń w środowisku zawodowym,
 • pojęć i zasad z zakresu ochrony przemysłowej i prawa autorskiego,
 • cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem czy upowszechnianiem wiedzy z zakresu bhp,
 • organach nadzoru nad warunkami pracy.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)