Bezpieczeństwo i higiena pracy - Lublin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Lublin

Bezpieczeństwo i higiena pracy - Lublin

Studia w Lublinie

bezpieczeństwo i higiena pracy

Odkryj kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.07.2022

Bezpieczeństwo i higiena pracy studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 19 września 2022 r. | Bezpieczeństwo i higiena pracy Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo i higiena pracy - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bezpieczeństwo i higiena pracy stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

Kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy zawdzięcza swoją popularność między innymi interesującym przedmiotom obecnym w siatce kształcenia oraz atrakcyjnym możliwościom zawodowym, jakie czekają na absolwentów. Jeśli zechcesz kształcić się w tym obszarze, postaraj się dobrze wypaść na egzaminie maturalnym, najlepiej na poziomie rozszerzonym.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej wybranej przez siebie uczelni. Zwróć szczególną uwagę na przedmioty, jakie warto zdawać na maturze.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie to kierunek powstały z myślą o osobach, które w przyszłości chciałyby zająć się między innymi prawnymi aspektami regulowania kwestii bezpieczeństwa w miejscach pracy oraz kontrolingu.

Chociaż bezpieczeństwo i higiena pracy to niewątpliwie kierunek ciekawy, nie jest dla każdego. Jeśli nie jesteś pewien, czy chciałbyś realizować te studia, spróbuj odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • Interesujesz się dziedzinami społecznymi i prawnymi?

  • Wyróżniasz się obowiązkowością i skrupulatnością?

Odpowiedź twierdząca może stanowić doskonały pretekst do rozpoczęcia studiów!

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy to kierunek o dwustopniowym przebiegu. Oznacza to, że studia te realizowane są zarówno w ramach studiów inżynierskich, jak i magisterskich. Pierwsza z opcji wymaga od kandydatów zagospodarowania od 3,5 roku do 4 lat, w zależności od wybranego trybu nauki. Studia magisterskie drugiego stopnia trwają z kolei od 1,5 roku do 2 lat.

Ogromnym ułatwieniem dla wielu przyszłych studentów będzie możliwość kształcenia w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym. 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wybierając bezpieczeństwo i higienę pracy w Lublinie, wybierasz naukę na wysokim poziomie. Nauczysz się między innymi podstaw nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które będą stanowiły podbudowę dla dogłębnego zrozumienia istoty realizowanego kierunku.

Przyszli absolwenci poznają w sposób szczegółowy zasady działania państwa, dowiedzą się o usytuowaniu administracji publicznych oraz ról w obrębie organów państwowych. Jako student będziesz brał zarówno w zajęciach praktycznych, jak i teoretycznych wykładach.

Ile trwają studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

Studia na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

Osoby, które ukończą swoją przygodę ze studiami na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy nie powinny narzekać na brak atrakcyjnych perspektyw zawodowych. Jako absolwent będziesz mógł pracować w różnorodnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, gdzie zajmiesz się kontrolowaniem warunków pracowniczych i prowadzeniem odpowiednich badań w tym zakresie.

Absolwenci marzący o karierze administracyjnej będą mogli pomyśleć o pracy w wybranych jednostkach rządowych i samorządowych. Pamiętaj, że taka praca wymaga odpowiednich predyspozycji, jak na przykład terminowości, cierpliwości i dokładności.

Kolejną alternatywą zawodową dla powyższych opcji może być związanie zawodowej przyszłości z różnorodnymi służbami BHP, związanymi z przedsiębiorstwami o różnej wielkości i charakterze działania. Jak sam widzisz, spektrum wyboru jest na tyle szerokie, że nawet najbardziej wymagający znajdą coś dla siebie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy:

  • Instytucje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  • Służby BHP małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw,

  • Wybrane jednostki administracyjne

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować bezpieczeństwo i higienę pracy:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek bezpieczeństwo i higiena pracy w Lublinie?

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Lublinie

studia w Lublinie

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY - ważne informacje

bezpieczeństwo i higiena pracy studia

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia