Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

09.06.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie  stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 120
 • studia niestacjonarne I stopnia:  200
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5450 zł

studia niestacjonarne: od 5450 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Niezależnie od tego, jaką definicję bezpieczeństwa wewnętrznego przyjmiemy, musimy zwrócić uwagę na fakt, iż problemy z nim związane zmieniają się. Dlaczego? Wraz z szeroko rozumianym postępem, następują zmiany w przestrzeni zagrożeń. Ulegają one modyfikacjom, rodzą się w nowych obszarach, wyróżniają się innym charakterem. Aby z nimi walczyć potrzebni są specjaliści charakteryzujący się nowoczesną wiedzą. Tych specjalistów kształci Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzących podstawę bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają sposoby zwalczania przestępczości, tajniki kryminologii i kryminalistyki, a także rozwijają umiejętności niezbędne do pracy w służbach i instytucjach bezpieczeństwa.

Program kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne nastawiony jest na pozyskanie wiedzy przede wszystkim z obszarów nauk społecznych i nauk prawnych, co stanowi podstawę do zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Realizowane zajęcia mają przygotować do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, co oznacza że największy nacisk kładziony jest na pozyskanie umiejętności rozpoznawania, analizowania oraz zwalczania zagrożeń bezpieczeństwa, związanych z działalnością człowieka lub katastrofami naturalnymi. W harmonogramie nie brakuje zagadnień bezpieczeństwa społeczności lokalnych, współczesnej techniki wojskowej i policyjnej, techniki kryminalistycznej, czy polityki resocjalizacyjnej.

Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wyróżniają się wiedzą i umiejętnościami. Wyróżniają się znajomością metod doskonalenia systemów zarządzania BHP, metod, technik i narzędzi służących do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, czy też regulacji dotyczących wypadków w pracy.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym,
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych,
 • rozwiązywanie konfliktów lokalnych,
 • terroryzm i jego techniki,
 • zwalczanie przestępczości,
 • siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów,
 • wiktymologia,
 • podstawy prawa karnego materialnego i procesowego

 

Nabywane umiejętności

Bezpieczeństwo wewnętrzne realizowane w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie jest kierunkiem dostarczającym szerokiej wiedzy oraz różnorodnych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie rozpoznawania zagrożeń zewnętrznych państwa i ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne, identyfikowania niebezpiecznych i szkodliwych czynników środowiska pracy, organizowania działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia, czy utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych.

 

Praca po studiach

Z dużym bagażem specjalistycznej wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego w Wyższej Szkole Bankowej będą mogli znaleźć zatrudnienie jako policjanci, detektywi, negocjatorzy, mediatorzy, analitycy bezpieczeństwa, inspektorzy BHP. Będą mogli pracować w straży miejskiej, straży granicznej, służbie celnej, agencjach ochrony osób i mienia, służbie więziennej, centrum zarządzania kryzysowego, firmach i korporacjach.

 

Opinie

Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który cieszy się rosnącą popularnością. Coraz łatwiej odnaleźć tę dziedzinę w ofertach dydaktycznych, zatem można mieć problem z wyborem odpowiedniej uczelni. Chcąc studiować w stolicy warto skierować swoją uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie opinie? Dominik, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Wystarczy spojrzeć na zajęcia i ścieżki kształcenia, aby wiedzieć, że WSB stawia na rozwijanie umiejętności praktycznych. One są najważniejsze, jeśli poważnie myśli się o pracy w zawodzie. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - ważne informacje

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • przepisów prawnej ochrony pracy,
 • organizowania działań profilaktycznych w sytuacjach zagrożenia,
 • zasad organizacji i zadań komórek do spraw bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,
 • struktury bezpieczeństwa państwa na poziomie centralnym i lokalnym,
 • nowoczesnej techniki policyjnej i wojskowej,
 • utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych,
 • prowadzenia negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • straży miejskiej,
 • centrach zarządzania kryzysowego,
 • agencjach wywiadowczych,
 • służbie celnej,
 • służbie więziennej,
 • inspekcji BHP,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • firmach i korporacjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Komentarze (0)