Administracja

Administracja

Administracja – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku administracja w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Administracja to zawiadywanie, zarządzanie, a także zespół kierujący i zarządzający. To także jeden z najpopularniejszych kierunków studiów, który można odnaleźć w wielu ofertach dydaktycznych. Planując studia w Bydgoszczy warto zwrócić uwagę na Kujawsko- Pomorską Szkołę Wyższą.

Kształcenie na kierunku Administracja w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie, nauk ekonomicznych oraz przede wszystkim nauk o administracji. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z postępowaniem administracyjnym i egzekucyjnym, organizacją i zarządzaniem w administracji, jak również ustrojem samorządu terytorialnego, czy prawidłowym stosowaniem przepisów prawnych.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiadają bogaty program kształcenia, który zawiera przedmioty dotyczące między innymi:

 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa skarbowego,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • polityki regionalnej Unii Europejskiej,
 • oceny ryzyka związanego z gospodarowaniem

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Administracja realizowany w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy obejmuje wiele różnorodnych zagadnień. Studenci nabywają umiejętności związanych między innymi z prognozowaniem przebiegu spraw administracyjnych, finansowaniem świadczeń zdrowotnych, sporządzaniem dokumentów, projektowania inwestycji, przygotowywania projektów aktów normatywnych, umów cywilnoprawnych i innych dokumentów.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Administracji w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach administracji rządowej i samorządowej, urzędach administracji skarbowej i celnej, agendach wspomagających pozyskiwanie funduszy unijnych, działach administracyjnych firm, przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, działach administracji szpitali i przychodni lekarskich, firmach doradczych, kancelariach prawniczych, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych.

 

Opinie

Bydgoszcz to istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek cieszy się rosnącą popularnością, zatem kandydaci na studia nie będę mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych bydgoskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Karolina, studentka Administracji mówi:

„To, co wyróżnia KPSW to atmosfera, świetni wykładowcy oraz ciekawe kierunki i ścieżki kształcenia. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Administracja w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • rodzajów instytucji administracyjno- prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej,
 • postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
 • organizacji i zarządzania w administracji,
 • prawa cywilnego,
 • prawa pracy,
 • ustroju samorządu terytorialnego,
 • międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej i systemu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzania i obiegu dokumentów,
 • programów i funduszy europejskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • urzędach administracji skarbowej i celnej,
 • agendach wspomagających pozyskiwanie funduszy unijnych,
 • działach administracyjnych firm,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • działach administracji szpitali i przychodni lekarskich,
 • firmach doradczych,
 • kancelariach prawniczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • urzędach skarbowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne i prawnicze w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki administracyjne i prawnicze w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)