Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku praca socjalna w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Praca socjalna skupia w sobie różnorodne działania, których celem jest poprawa funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Działanie te prowadzone są z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, jak również z całą społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna to także jeden z kierunków studiów realizowanych w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Kształcenie na kierunku Praca socjalna w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy nastawione jest na pozyskanie wiedzy z różnych dziedzin, dzięki której możliwe jest poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych. Studenci zaznajamiają się z zaburzeniami funkcjonowania środowiska społecznego i jego rodzajami oraz metodami i technikami interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań, służących rozwiązywaniu problemów dotyczących ograniczonych możliwości zdobywania środków utrzymania, dysfunkcjonalności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo- wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Program studiów

Studenci Pracy socjalnej w bydgoskiej KPSW uczą się rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc, gdy występuje niewydolność w funkcjonowaniu osobniczym i społecznym, między innymi z powodu: ubóstwa, sieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, czy przestępczości, bądź uzależnień.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki absolwenci Pracy socjalnej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach polityki społecznej, centrach pomocy rodzinie i pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach opiekuńczo-adaptacyjnych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, domach pomocy społecznej, jednostkach do spraw zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu, zakładach karnych, ośrodkach dla uchodźców, placówkach dla bezdomnych, jednostkach zajmujących się diagnozowaniem problemów społecznych.

 

Opinie

Praca socjalna jest kierunkiem niełatwym, a zawód pracownika socjalnego jest zawodem wymagającym. Dlatego należy dokonać wyboru odpowiedniej uczelni; miejsca, które najlepiej przygotuje do wykonywania obowiązków. Czy warto postawić na omawianą przez nas szkołę wyższą? Jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Ola, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Zawód pracownika socjalnego powinno wykonywać się najlepiej, najskuteczniej, albo w ogóle. Tutaj nie ma półśrodków. Dlatego do pracy socjalnej powinni iść świetnie przygotowani profesjonaliści. A takich kształci KPSW.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pracę socjalną w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów i zjawisk psychicznych kierujących zachowaniem ludzi,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • dokonywania diagnozy sytuacji oraz zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych,
 • współczesnej polityki społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach polityki społecznej,
 • centrach pomocy rodzinie i pomocy społecznej,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • ośrodkach wsparcia,
 • ośrodkach opiekuńczo- adaptacyjnych,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • domach pomocy społecznej,
 • jednostkach do spraw zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu,
 • zakładach karnych,
 • ośrodkach dla uchodźców,
 • placówkach dla bezdomnych,
 • jednostkach zajmujących się diagnozowaniem problemów społecznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Praca socjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)