Praca socjalna - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

praca socjalna

Odkryj kierunek praca socjalna w Bydgoszczy i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

01.03.2023

Praca socjalna studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Praca socjalna w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjataStudia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

Studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy rozpocznie się 20 kwietnia 2023 r. i potrwa do 30 września 2023 r. | Praca socjalna Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Bydgoszczy pracę socjalną możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznejUniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (UKW) oraz 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii Kujawsko-Pomorskiej.

czytaj dalej wszystko o Praca socjalna - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek PRACA SOCJALNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca socjalna +

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Praca socjalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek praca socjalna w Bydgoszczy?

Aby dostać się na wymarzone studia, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Kandydaci na kierunek praca socjalna w Bydgoszczy muszą wykazać się w egzaminach obowiązkowych z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, a także w egzaminach z historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, matematyki, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

Egzaminy dodatkowe warto zdawać na poziomie rozszerzonym, ponieważ są one wyżej punktowane. Brak wyników z testów nieobowiązkowych nie przekreśla Twojej szansy na wzięcie udziału w rekrutacji, musisz jednak pamiętać, że uczelnie tworzą listy rankingowe, a na dany kierunek przyjmowani są kandydaci z najwyższą ilością punktów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca socjalna w Bydgoszczy

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

 

Jeśli czujesz powołanie do tego, by rozwiązywać społeczne problemy i udzielać profesjonalnej pomocy jednostkom i grupom społecznym, praca społeczna to kierunek idealny dla Ciebie. Wymaga on jednak cierpliwości i wytrwałości. W pracy zawodowej będziesz mierzyć się z ubóstwem, sieroctwem, przemocą w rodzinie, bezrobociem, niepełnosprawnością, bezdomnością, uzależnieniami, przestępczością. To tylko nieliczne problemy, z którymi borykają się ludzie, a przez które Ty będziesz musiał/a tych ludzi przeprowadzić.

Studia psychologiczne i społeczne wymagają odpowiedniego podejścia i odporności na stres. Praca społeczna to zdecydowanie kierunek dla ludzi z powołaniem niesienia pomocy tym, którym brakuje w życiu przede wszystkim dobra i troski. Studenci powinni odznaczać się komunikatywnością i otwartością, a także wykazywać się nieustępliwością. W tym zawodzie ścieżka zawsze jest wyboista, ale Ty nie możesz się poddawać!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku praca socjalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Praca socjalna zajmuje się zaburzeniami funkcjonowania środowiska społecznego oraz potrzebami osób, które potrzebują pomocy, by poprawnie funkcjonować w społeczeństwie. Studia psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy w zakresie pracy socjalnej możesz realizować na wybranych uczelniach, których wykaz znajdziesz w dziale poniżej.

Program kształcenia skompletowany jest dzięki takim przedmiotom jak na przykład:

 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej
 • polityka społeczna
 • podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
 • mikrosocjologia i procesy grupowe
 • praca socjalna z jednostką i rodziną

 

Interdyscyplinarnie konstruowana siatka zajęć zawiera przedmioty obejmujące swoim zainteresowaniem nie tylko socjologię, ale także nauki pedagogiczne, psychologiczne lub ekonomiczne.

Ile trwają studia na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Praca socjalna w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Praca socjalna w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA?

Absolwenci pracy socjalnej dzięki rzetelnie przekazywanej wiedzy i zdobytym umiejętnościom stają się asystentami i doradcami socjalnymi lub pracownikami socjalnymi w środowisku i instytucjach lokalnych. Realizowane moduły specjalnościowe często wpływają na miejsce zatrudnienia. Między innymi jako pracownicy socjalni bądź asystenci rodzinni absolwenci pracują w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach wsparcia.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • domach pomocy społecznej
 • ośrodkach interwencji kryzysowej

 

Odnajdują się w pracy w placówkach specjalistycznego poradnictwa oraz w środowiskowych instytucjach pomocy i wsparcia, które prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

Gdzie studiować na kierunku praca socjalna w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Uczelnie na których można studiować kierunek praca socjalna w Bydgoszczy

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek praca socjalna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek praca socjalna w Bydgoszczy?

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

praca socjalna studia

praca socjalna studia online

zasady rekrutacji na studia

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Bydgoszcz studia i stopnia

Praca socjalna Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Praca socjalna Bydgoszcz studia stacjonarne

Praca socjalna Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki psychologiczne i społeczne w Bydgoszczy

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia