Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Bezpieczeństwo to brak zagrożeń oraz poczucie pewności. To najważniejsza, elementarna potrzeba człowieka. Ale czym jest bezpieczeństwo wewnętrzne? Na pewno nie chodzi o spokój ducha, tylko rodzaj bezpieczeństwa, który odnosi się do zagrożeń, które mogą występować w wewnątrz państwa. Na czym polega bezpieczeństwo wewnętrzne? Jakie zasady i reguły stanowi? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, tworzącej fundament dla zrozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci poznają zasady funkcjonowania instytucji państwa, jak również normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa, zadania administracji publicznej w tym wymiarze oraz zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego. Ponadto, zgłębiają wiedzę w zakresie kryminologii i kryminalistyki oraz zwalczania przestępczości, a także historyczne, kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • polityka obronna państwa,
 • bezpieczeństwo konsumentów,
 • administracja publiczna i samorząd terytorialny,
 • zwalczanie przestępczości,
 • organizacja i zarządzanie,
 • podstawy socjologii,
 • bezpieczeństwo informatyczne,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • policja i prawo policyjne,
 • zarządzanie w sektorze publicznym,
 • decydowanie w zarządzaniu kryzysowym,
 • bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie,
 • problemy narodowościowe w Europie

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa wewnętrznego poznają główne mechanizmy funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych, sposoby wywierania wpływu na ludzi, zarządzania pracownikami. Ponadto, uczą się przewodzenia w zmiennym środowisku, tworzenia systemów informacyjnych, analizowania zagrożeń, zasad współpracy międzynarodowej, czy identyfikowania symptomów przestępczości.

 

Praca po studiach

Gdzie można pracować po zakończeniu nauki na omawianym przez nas kierunku? Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach unijnych, instytucjach bezpieczeństwa narodowego, służbach specjalnych, policji, służbie więziennej, straży miejskiej, straży granicznej, centrach zarządzania kryzysowego.

 

Opinie

Rzeszów to niezwykle istotny punkt na akademickiej mapie naszego kraju, a wybór dyscyplin w jakich mogą kształcić się studenci należy do najobszerniejszego. Omawiany przez nas kierunek cieszy się rosnącą popularnością, zatem kandydaci na studia nie będę mieli problemów z odnalezieniem go w ofertach dydaktycznych rzeszowskich szkół wyższych. Ale którą z nich wybrać? Skupiając się opisywanej uczelni, warto odpowiedzieć na pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Marcin, student Bezpieczeństwa wewnętrznego mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to powód do dumy. To świetna uczelnia, jedna z najlepszych w kraju, kształcąca prawdziwych fachowców. Warto tu być i warto tutaj studiować. Polecam.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii i socjologii,
 • podejmowania decyzji i przewodzenia w zmiennym otoczeniu,
 • zasad funkcjonowania państwa oraz stosowania prawa przez jego organy,
 • mechanizmów funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa w okresie pokoju i wojny,
 • zasad współpracy międzynarodowej,
 • kryminologii i kryminalistyki,
 • identyfikowania symptomów przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej,
 • bezpieczeństwa społecznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach unijnych,
 • instytucjach bezpieczeństwa narodowego,
 • służbach specjalnych,
 • policji,
 • służbie więziennej,
 • straży miejskiej,
 • straży granicznej,
 • centrach zarządzania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki humanistyczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)