Politologia

Politologia

Politologia

08.02.2022

Politologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku politologia w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politologia jest nauką społeczną, która obejmuje takie obszary badań jak: teoria polityki, myśl społeczno- polityczna, nauka o państwie i o systemach politycznych, nauka o samorządzie terytorialnym, czy psychologia polityki. Dyscyplinę tę powinni wybrać ci, których interesuje szeroko pojmowana polityka, prowadzona zarówno w wewnątrz kraju, jak i poza jego granicami.

Kształcenie na kierunku Politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także wiedzy umożliwiającej analizowanie zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Studenci poznają historyczne uwarunkowania oraz współczesne mechanizmy działania systemów politycznych, zasady funkcjonowania administracji publicznej i samorządu terytorialnego, jak również zasady marketingu politycznego i funkcjonowania systemu medialnego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej,
 • statystyka i demografia,
 • myśl polityczna,
 • podstawy socjologii,
 • retoryka i erystyka,
 • administracja publiczna,
 • polityki publiczne,
 • stosunki międzynarodowe,
 • współpraca międzysektorowa,
 • organizacja i zarządzanie,
 • polityka gospodarcza,
 • komunikowanie społeczne,
 • prawa człowieka w Polsce,
 • ekonomia społeczna,
 • nowe polityki miejskie,
 • organy ochrony prawnej,
 • międzynarodowe stosunki polityczne,
 • współczesne ruchy społeczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Politologii nabywają różnorodnych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej, wykorzystywania myśli politycznej do opisu i analizy sytuacji politycznych, analizy struktury i sposobu działania poszczególnych instytucji politycznych, klasyfikowania partii i systemów partyjnych, dokonywania oceny wydarzeń historycznych, czy interpretacji działań administracji publicznej.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, mediach.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Politologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Tomek, student Politologii mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to miejsce dla tych, którzy naprawdę chcą się uczyć, poznać świat i solidnie przygotować do dorosłego i zawodowego życia. Studia tutaj to coś więcej niż wykłady i egzaminy. „

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

POLITOLOGIA - ważne informacje

Politologia studia Rzeszów

Politologia studia

Politologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Politologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • klasyfikowania partii i systemów partyjnych w systemach politycznych,
 • międzynarodowych stosunków politycznych,
 • reguł funkcjonowania systemu partyjnego,
 • działań administracji publicznej,
 • socjologii polityki,
 • współczesnych ruchów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)