Politologia - Rzeszów

Politologia - Rzeszów

Politologia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

na kierunku politologia

Odkryj politologię w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Politologia studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku politologia w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Rzeszowskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Politologia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek politologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Politologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek politologia w Rzeszowie?

Studia politologiczne to jedna z najbardziej atrakcyjnych, a zatem najczęściej wybieranych propozycji edukacyjnych, oferowanych przez niektóre uczelnie w Rzeszowie. Dlatego tuż przed zgłoszeniem swojej aplikacji, powinieneś zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, których spełnienie będzie kluczem do możliwości rozpoczęcia administracji w Rzeszowie.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku politologia w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • geografia,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Przedmiotami maturalnymi, do nauki których powinieneś się szczególnie przygotować, będą najprawdopodobniej: geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. Zapoznaj się ze stroną internetową wybranej uczelni, aby sprawdzić, jakie przedmioty są brane pod uwagę.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 31.05.2021
do 24.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku politologia w Rzeszowie

Czas trwania studiów na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

POLITOLOGIA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek politologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Przedmioty:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

POLITOLOGIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

POLITOLOGIA RZESZÓW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
25
II stopnia:
35
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
20
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek politologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku politologia w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek politologia w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

Kierunki humanistyczne w Rzeszowie

Rozwiń

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w Rzeszowie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Politologia to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych kierunków studiów, które można podjąć na wielu polskich uczelniach. Popularność tej dziedziny kształcenia można przypisać wielu czynnikom. Jednym z nich są możliwości zawodowe, jakie będą czekały na każdego, kto uzyska dyplom ukończenia kształcenia na poziomie licencjackim lub magisterskim. Kolejnym – uniwersalnym charakterem kształcenia, a zatem możliwości dopasowania go do indywidualnych predyspozycji. Dwie z rzeszowskich uczelni odpowiadają na zainteresowanie kandydatów tym kierunkiem poprzez zaoferowanie im możliwości jego studiowania.

Wielu świeżo upieczonych maturzystów, w których spektrum zainteresowania znajdują się nauki polityczne i ekonomiczne, zastanawia się nad rozpoczęciem administracji. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, z czym właściwie wiąże się studiowanie tej uniwersalnej, interdyscyplinarnej dziedziny?

Politologia w najprostszym rozumieniu to działalność związana ze zgłębianiem prawnych aspektów działania różnorakich instytucji, nauka obowiązujących kodeksów. Zatem idealny kandydat na ten kierunek powinien interesować się naukami społecznymi i humanistycznymi, dobrze czuć się na pozycji lidera oraz mieć zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji nawet pod wpływem stresu. Studia prawnicze będą dla ciebie idealne, jeśli wykazujesz właśnie takie predyspozycje.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku politologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku politologia w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Takie kierunki studiów w Rzeszowie, jak między innymi politologia, zaliczają się do grona dziedzin interdyscyplinarnych, czyli takich, które zawierają w sobie kilka odrębnych nauk. Politologię w Rzeszowie możesz studiować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Program kształcenia na studiach politologicznych składa się między innymi z podstaw ekonomii, prawa, psychologii oraz socjologii. Przedmiotami obecnymi w większości siatek studiów są:

 • nauka o państwie i prawie
 • nauka o polityce
 • podstawy socjologii
 • podstawy psychologii
 • najnowsza historia polityczna
 • myśl polityczna
 • integracja europejska
 • polityka społeczna i gospodarcza

Ile trwają studia na kierunku Politologia w Rzeszowie

Studia na kierunku politologia w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POLITOLOGIA?

Kształtowanie swojej zawodowej przyszłości po ukończeniu studiów na kierunku politologia powinno być czystą przyjemnością. Ze względu na szerokie zapotrzebowanie, odnoszące się do specjalistów z opisywanego obszaru, absolwenci bez trudu odnajdą satysfakcjonujące zatrudnienie w różnorakich placówkach, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Szereg kompetencji, z jakimi zaznajomi się każdy ze studentów sprawi, że zostaną docenieni przez wielu pracodawców. Absolwenci administracji mogą pracować w:

 • bankach
 • urzędach skarbowych
 • branżach projektowych
 • organizacjach pozarządowych
 • uczelniach wyższych w roli wykładowców

 

A także z powodzeniem założyć własną, dobrze prosperującą działalność gospodarczą, opartą o dowolny aspekt ukończonego kierunku.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)