Archeologia

Archeologia

18.03.2024

Archeologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Archeologia jest nauką historyczną badającą przeszłość dawnych społeczeństw, głównie na podstawie wykopalisk. Do jej podstawowych zadań należy: ustalenie wieku odkrywanych źródeł archeologicznych, badanie ich pierwotnej funkcji i rekonstrukcja rozwoju w czasie i przestrzeni. Archeologia to kierunek idealny dla miłośników historii i poszukiwaczy skarbów. A gdzie studiować? Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, jak również zdobywają wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Ponadto, zaznajamiają się z zabiegami konserwacji zabytków i zasadami muzealnego opracowywania zbiorów, jak również uczą się pracy w zespole, kierowania projektami naukowymi oraz stosowania nowoczesnych metod w rozwiązywaniu problemów przeszłości.

 

Program studiów i przedmioty

Archeologia główne przedmioty:

 • archeologia powszechna,
 • metodyka badań terenowych,
 • technologie informacyjne w archeologii,
 • archeologia starożytnego Egiptu,
 • podstawy historii i metodologii archeologii,
 • pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu Europy,
 • muzealnictwo, pragmatyka archeologiczna i ochrona praw autorskich,
 • archeologia i sztuka Anatolii w okresie brązu i żelaza,
 • archeologia historyczna,
 • dziedzictwo archeologiczne w kulturze europejskiej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Archeologii nabywają licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne, posługiwania się metodami badań terenowych, dobierania właściwych narzędzi i technik badawczych, wykonywania dokumentacji wykopalisk, dokumentacji zabytków archeologicznych, czy interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Archeologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowych, placówkach muzealnych, instytucjach konserwatorskich, instytucjach kulturalno- oświatowych, jednostkach turystycznych.

 

Opinie

„Dokąd na studia? – takie pytanie zadaje sobie liczne grono kandydatów. Wydaje się ono szczególnie zasadne w przypadku kierunku takiego jak Archeologia, który nie widnieje we wszystkich ofertach dydaktycznych. Warto zatem skierować swoją uwagę na Poznań i uczelnię, która umożliwia zdobycie wykształcenia w tym zakresie. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Rafał, student Archeologii mówi:

„Studia trzeba lubić. Trzeba studiować dziedzinę, która naprawdę wciąga i pasjonuje. Inaczej nie ma to większego sensu. Wybrałem studia na UAM, ponieważ uczelnia ta oferuje bardzo dużo, daje możliwość zdobycia wielu umiejętności, a co za tym idzie świetnie przygotowuje do życia zawodowego. Każdemu polecam UAM.”

 

Gdzie studiować archeologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Studia na kierunku archeologia prowadzone są przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza zlokalizowany przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61 829-1406

www.archeo.amu.edu.pl

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia Poznań

Archeologia Poznań

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archeologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych,
 • uwarunkowań przyrodniczych osadnictwa pradziejowego,
 • posługiwania się metodami badań terenowych,
 • wykorzystywania wiedzy źródłoznawczej,
 • konserwacji i dokumentacji zabytków archeologicznych,
 • nowoczesnej ochrony dziedzictwa archeologicznego,
 • muzealnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach naukowych,
 • placówkach muzealnych,
 • instytucjach konserwatorskich,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • jednostkach turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)