Archeologia - Poznań

Archeologia - Poznań

Archeologia - Poznań

Studia w Poznaniu 

archeologia

Odkryj archeologię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Archeologia studia Poznań 2021 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku archeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Archeologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek archeologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archeologia?

Jeśli rozważasz studia humanistyczne w Poznaniu w zakresie archeologii, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ uczelnie wymogi ustalają indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia, proces kwalifikacyjny może wyglądać inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archeologia w Poznaniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA POZNAŃ STUDIA I STOPNIA

ARCHEOLOGIA POZNAŃ STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ARCHEOLOGIA POZNAŃ STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Archeologia to fascynujący kierunek, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy odnoszącej się do przeszłości, a także zdobycie lub rozwinięcie umiejętności sprowadzających się do interpretowania źródeł archeologicznych oraz ich pozyskiwania.

Propozycja kształcenia historycznego ułatwi analizę i odtwarzanie przeszłego świata oraz badanie jego wpływu na teraźniejszość.

Tego typu studia mają charakter szczególnie badawczy, dlatego studenci uczą się pozyskiwać, dokumentować, opisywać, analizować i interpretować dane archeologiczne, a także formułować hipotezy i wyjaśniać zjawiska mające miejsce w przeszłości.

Mimo że studenci muszą zgłębić wiele teorii, archeologia jest także kierunkiem praktycznym. Zapoznasz się z pracą archeologa, a tym samym nauczysz się pozyskiwać dane oraz je porządkować.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Archeologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Archeologię w Poznaniu możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie mają charakter uzupełniający w stosunku do studiów licencjackich.

Studia humanistyczno-historyczne możesz realizować przede wszystkim stacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi; kandydaci muszą odbyć praktyki zawodowe.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek archeologia w Poznaniu z pewnością jest propozycją dla pasjonatów nauk historycznych i humanistycznych. Interdyscyplinarny program studiów wypełniony jest bowiem takimi przedmiotami jak: archeologia starożytnego Egiptu, podstawy historii i metodologii archeologii, człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami i wiele innych. Charakter zajęć jest nie tylko stricte teoretyczny, ale także badawczy, praktyczny.

Studenci zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje znajomość pradziejów od pojawienia się człowieka i kultury ludzkiej aż po schyłek średniowiecza oraz znajomość rozwoju cywilizacji śródziemnomorskich od Bliskiego Wschodu do świata greckiego i rzymskiego.

Uczą się także prowadzić badania wykopaliskowe, które obejmują różne okresy chronologiczne, a wykorzystują przy tym najnowsze metody i urządzenia badawcze. Na studentów czekają specjalizacje, które w znaczący sposób wpłyną na dalszą ścieżkę kariery.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Studia na kierunku Archeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Archeologia to kierunek niejako niszowy, dlatego na rynku pracy nieustannie brakuje specjalistów w tym zakresie. Absolwenci zaś zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w wielu miejscach kultury i oświaty, a także w różnego rodzaju instytucjach. Nie jest to jedynie praca badacza, który godzinami przesiaduje na wykopaliskach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archeologia:

 • instytucje naukowe
 • muzea
 • instytucje konserwatorskie
 • instytucje turystyczne
 • instytucje kulturalno-oświatowe
 • firmy zajmujące się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi

Miejsce zatrudnienia uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalizacji. Dodatkowe kwalifikacje ułatwiają działanie na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Absolwenci będą mogli podejmować pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych.

Kierunki historyczne w Poznaniu

Komentarze (0)