Archeologia - Poznań

Studia w Poznaniu 

archeologia

Odkryj archeologię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Archeologia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku archeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku archeologia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku archeologia w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 lipca 2023 r. | Archeologia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu archeologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Archeologii UAM).

czytaj dalej wszystko o Archeologia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ARCHEOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek archeologia?

Jeśli rozważasz studia humanistyczne w Poznaniu w zakresie archeologii, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się rekrutacją, ponieważ uczelnie wymogi ustalają indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od poziomu i trybu kształcenia, proces kwalifikacyjny może wyglądać inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archeologia w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Archeologia to fascynujący kierunek, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy odnoszącej się do przeszłości, a także zdobycie lub rozwinięcie umiejętności sprowadzających się do interpretowania źródeł archeologicznych oraz ich pozyskiwania.

Propozycja kształcenia historycznego ułatwi analizę i odtwarzanie przeszłego świata oraz badanie jego wpływu na teraźniejszość.

Tego typu studia mają charakter szczególnie badawczy, dlatego studenci uczą się pozyskiwać, dokumentować, opisywać, analizować i interpretować dane archeologiczne, a także formułować hipotezy i wyjaśniać zjawiska mające miejsce w przeszłości.

Mimo że studenci muszą zgłębić wiele teorii, archeologia jest także kierunkiem praktycznym. Zapoznasz się z pracą archeologa, a tym samym nauczysz się pozyskiwać dane oraz je porządkować.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Archeologia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Archeologię w Poznaniu możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie mają charakter uzupełniający w stosunku do studiów licencjackich.

Studia humanistyczno-historyczne możesz realizować przede wszystkim stacjonarnie. Studia dzienne odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi; kandydaci muszą odbyć praktyki zawodowe.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunek archeologia w Poznaniu z pewnością jest propozycją dla pasjonatów nauk historycznych i humanistycznych. Interdyscyplinarny program studiów wypełniony jest bowiem takimi przedmiotami jak: archeologia starożytnego Egiptu, podstawy historii i metodologii archeologii, człowiek i środowisko w epoce kamienia między Bałtykiem a Alpami i wiele innych. Charakter zajęć jest nie tylko stricte teoretyczny, ale także badawczy, praktyczny.

Studenci zdobywają rzetelne wykształcenie, które obejmuje znajomość pradziejów od pojawienia się człowieka i kultury ludzkiej aż po schyłek średniowiecza oraz znajomość rozwoju cywilizacji śródziemnomorskich od Bliskiego Wschodu do świata greckiego i rzymskiego.

Uczą się także prowadzić badania wykopaliskowe, które obejmują różne okresy chronologiczne, a wykorzystują przy tym najnowsze metody i urządzenia badawcze. Na studentów czekają specjalizacje, które w znaczący sposób wpłyną na dalszą ścieżkę kariery.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Studia na kierunku Archeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Archeologia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA W POZNANIU?

Archeologia to kierunek niejako niszowy, dlatego na rynku pracy nieustannie brakuje specjalistów w tym zakresie. Absolwenci zaś zdobywają wiedzę i umiejętności przydatne w wielu miejscach kultury i oświaty, a także w różnego rodzaju instytucjach. Nie jest to jedynie praca badacza, który godzinami przesiaduje na wykopaliskach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku archeologia:

  • instytucje naukowe
  • muzea
  • instytucje konserwatorskie
  • instytucje turystyczne
  • instytucje kulturalno-oświatowe
  • firmy zajmujące się ratowniczymi pracami wykopaliskowymi

Miejsce zatrudnienia uzależnione jest bardzo często od realizowanej specjalizacji. Dodatkowe kwalifikacje ułatwiają działanie na rynku pracy w ramach projektów krajowych i międzynarodowych. Absolwenci będą mogli podejmować pracę na stanowiskach technicznych podczas prac wykopaliskowych i badań terenowych oraz laboratoryjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Archeologia w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Archeologia Poznań studia i stopnia

Archeologia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Archeologia Poznań studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Poznaniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia