Astronomia

Astronomia

Astronomia

03.01.2024

Astronomia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku astronomia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Astronomia jest jedną z najstarszych nauk, która była znana już Egipcjanom, którzy budowali piramidy kierując się układem gwiazd. Z obserwacji nocnego nieba wiedzę czerpali także Majowie, Grecy, czy Babilończycy, jednak przełom nastąpił dopiero w 1608 roku, kiedy to wynaleziono teleskop i można było mówić o astronomii jako o dziedzinie nauki. Współczesna astronomia dzieli się na wiele dyscyplin, zależnie od metod obserwacyjnych lub typu badanych obiektów. Jest także kierunkiem studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu astronomii i fizyki, opartej na gruntownych podstawach nauk matematyczno- przyrodniczych. Studenci uczą się opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje. Poznają pojęcia i prawa mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, mechaniki relatywistycznej, zagadnienia związane z elektrycznością i magnetyzmem, czy też pojęcia i prawa termodynamiki i fizyki statystycznej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Astronomia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • wstęp do mechaniki nieba,
 • astrodynamika,
 • programowanie i metody numeryczne,
 • fizyka,
 • astronomia ogólna,
 • mechanika nieba,
 • fotometria,
 • spektroskopia,
 • astrofizyka gwiazdowa,
 • elektrodynamika,
 • astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna,
 • astrofizyka obserwacyjna,
 • astronomia sferyczna,
 • metody opracowania obserwacji,
 • astronomia układu słonecznego,
 • dynamika,
 • fizyka teoretyczna

 

Nabywane umiejętności

Jaką wiedzą i jakimi umiejętnościami wyróżniają się absolwenci omawianego przez nas kierunku? Potrafią obsługiwać typowe instrumenty astronomiczne, znają główne techniki obserwacyjne stosowane w astronomii, rozumieją zjawiska astronomiczne będące skutkiem ruchu obrotowego i orbitalnego Ziemi. Potrafią wykonywać analizy ilościowe zagadnień astronomicznych i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe, jak również wykonywać obserwacje i analizować ich wyniki.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Astronomii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowych, placówkach naukowo- badawczych, instytucjach edukacyjnych, firmach informatycznych, instytucjach finansowych.

 

Opinie

Astronomia to niezwykle interesujący kierunek studiów, ale dość rzadko występujący w katalogach edukacyjnych. Można go odnaleźć w omawianej przez nas uczelni, zatem warto przyjrzeć się jej bliżej. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Bartek, student Astronomii mówi:

„Studenci Astronomii to osoby ciekawe. Ciekawe wszystkiego i zadające mnóstwo pytań. Ja też taki jestem. Szukałem uczelni, w której będą mógł badać, sprawdzać, zadawać tysiące pytań. I znalazłem. Moją uczelnią jest Uniwersytet Adama Mickiewicza, czyli miejsce, w którym spotykają się prawdziwi pasjonaci i miłośnicy nauki.”

 

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku astronomia prowadzone są przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza zlokalizowany przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 w Poznaniu.

Kontakt:

tel. 61 829-5152

www.fizyka.amu.edu.pl

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ASTRONOMIA - ważne informacje

Astronomia studia Poznań

Astronomia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Astronomię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i praw optyki geometrycznej, falowej oraz fotometrii i spektrometrii,
 • termodynamiki i fizyki statystycznej,
 • działania i obsługi instrumentów astronomicznych,
 • technik obserwacyjnych,
 • metod wyznaczania położeń, ruchów i odległości do ciał niebieskich,
 • budowy, parametrów fizycznych i dynamiki planet i innych ciał Układu Słonecznego,
 • mechaniki nieba,
 • astronomii pozagalaktycznej i kosmologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowych,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • instytucjach edukacyjnych,
 • firmach informatycznych,
 • instytucjach finansowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)