Astronomia - Poznań

Studia w Poznaniu 

astronomia

Odkryj astronomię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Astronomia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku astronomia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia na kierunku astronomia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku astronomia w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 lipca 2023 r. | Astronomia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu astronomię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Fizyki UAM).

czytaj dalej wszystko o Astronomia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek ASTRONOMIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Astronomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek astronomia?

Kandydaci na studia fizyczne w Poznaniu w zakresie astronomii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto być z nimi na bieżąco, ponieważ są indywidualnie ustalane przez poszczególne uczelnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. W zależności od trybu i poziomu kształcenia proces kwalifikacyjny może wyglądać inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Astronomia w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA W POZNANIU?

Astronomia to fascynujący kierunek, który jednak nie jest spotykany często i ma charakter kameralny, co oznacza, że poszczególne uczelnie przewidują małą ilość miejsc, którą mogą zająć kandydaci na studia fizyczne.

Interdyscyplinarna propozycja kształcenia bierze pod lupę nauki ścisłe, a zwłaszcza fizyczne i te obejmujące różne działy astronomii.

Instytut Obserwatorium Astronomiczne na Wydziale Fizyki jest doskonale przygotowany technicznie i merytorycznie, co oznacza, że wyposażony jest nie tylko w wyspecjalizowaną kadrę akademicką, ale także w sprzęt do prowadzenia zajęć na kierunku astronomia.

Na studentów czekają fascynujące specjalizacje, które w znaczący sposób wpłyną na wybór ścieżki kariery. Możesz zajmować się zarówno astronomią obserwacyjną, jak i umiejętnie wykorzystywać sztuczne satelity Ziemi.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Astronomia możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Astronomię możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia drugiego stopnia trwają dwa lata (cztery semestry) i mają charakter uzupełniający w stosunku do licencjatu; kończą się egzaminem magisterskim.

Studia fizyczne prowadzone są w tym przypadku w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się od poniedziałku do piątku. Kształcenie stacjonarne jest bezpłatne (w uczelni publicznej), kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W zależności od poziomu kształcenia kompleksowo opracowany program kształcenia w zakresie kierunku astronomia wypełniony jest różnego rodzaju zajęciami o charakterze ogólnym, podstawowym, kierunkowym i specjalizacyjnym.

Studenci uczęszczają między innymi na takie przedmioty jak: mechanika nieba, elektrodynamika, astrofizyka obserwacyjna, spektroskopia, astrofizyka gwiazdowa, astronomia galaktyczna i pozagalaktyczna. Kierunek łączy różne działy astronomii z fizyką i matematyką, umożliwiają tym samym zdobycie wszechstronnego wykształcenia i praktycznych umiejętności.

Studenci mają okazję nauczyć się korzystać z najnowszych urządzeń i programów, wykorzystywanych do badań astronomicznych. Uczą się pracować przy pomocy najnowszych technologii, które związane są na przykład z programowaniem w C/C++ i Fortranem.

Będziesz miał szansę rozwinąć logiczne myślenie, kreatywność, a także nabędziesz umiejętności analityczne i interpretacyjne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ASTRONOMIA W POZNANIU?

Studia na kierunku Astronomia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Astronomia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ASTRONOMIA W POZNANIU?

Absolwenci astronomii mają bardzo wiele możliwości rozwoju przede wszystkim badawczego. Zatrudniani są często w zespołach, które prowadzą obserwacje satelitarne oraz w grupach naukowych, które realizują międzynarodowe programy badawcze w Polsce i za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku astronomia:

  • ośrodki badawczo-rozwojowe
  • firmy zajmujące się analizą statystyczną danych
  • branża IT
  • ośrodki badawcze
  • planetaria
  • placówki naukowe i naukowo-badawcze

Odnajdziesz się w pracy w instytucjach edukacyjnych lub naukowych, w firmach informatycznych, w instytucjach finansowych, działając tym samym w finansach i ubezpieczeniach. Absolwenci mogą także założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Zajmują się zawodowo nowoczesnymi technologiami, pracują z urządzeniami nawigacyjnymi, pomiarowymi i diagnostycznymi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Astronomia w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Poznań studia i stopnia

Astronomia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Astronomia Poznań studia stacjonarne

Kierunki fizyczne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia