Bałkanistyka

Bałkanistyka

Bałkanistyka

27.01.2022

Bałkanistyka – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku bałkanistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bałkanistyka w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co wiemy o Bałkanach oprócz tego, że są częstym kierunkiem wakacyjnych podróży? To duży i raczej umowny niż precyzyjnie zdefiniowany obszar Europy, obejmujący Półwysep Bałkański i kraje na nim leżące. To istna mieszanka, która niejednokrotnie miała wpływ na wydarzenia historyczne.

Kształcenie na kierunku Bałkanistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat kultury, literatury krajów bałkańskich oraz nabycie umiejętności językowych w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich. Studenci poznają metody badań etnograficznych, historię Półwyspu Bałkańskiego, współczesne procesy społeczne i kulturowe, jak również mechanizmy funkcjonowania instytucji oraz procesów decyzyjnych w Unii Europejskiej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bałkanistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • bałkański folklor słowny,
 • wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej,
 • międzynarodowe stosunki polityczne na Bałkanach,
 • podstawy teorii przekładu,
 • współczesne systemy polityczno- ustrojowe na Bałkanach,
 • komunikacja międzykulturowa dla translatorów,
 • bałkańskie przestrzenie kultury,
 • oblicza literatury bałkańskiej,
 • antropologia słowiańskiej codzienności,
 • Bałkany we współczesnych dyskursach

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bałkanistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności poprawnego wykorzystywania  języka w zakresie wielorakich rodzajów komunikacji językowej, stosowania współczesnego aparatu pojęciowego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w interpretacji dzieła literackiego, analizowania obszarów kultury, redagowania tekstów oraz wyrażania sądów i opinii.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Bałkanistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury, wydawnictwach, organizacjach pozarządowych, fundacjach, środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Brzmi zachęcająco? Jeśli tak, to warto dowiedzieć się jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Dagmara, studentka Bałkanistyki mówi:

„Od lat jestem zafascynowana Bałkanami i zawsze chciałam wiedzieć o nich wszystko. Taką możliwość otrzymałam na Uniwersytecie Adama Mickiewicza; najlepszej uczelni pod słońcem.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BAŁKANISTYKA - ważne informacje

Bałkanistyka studia Poznań

Bałkanistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bałkanistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Bałkanistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych funkcjonalnie,
 • metod badań etnograficznych,
 • etnokulturowej specyfiki regionów kulturowych Półwyspu Bałkańskiego,
 • dziejów i specyfiki kultury typu ludowego i jej miejsca w dawnej i współczesnej kulturze narodowej i popularnej Półwyspu Bałkańskiego,
 • analizy tekstów literackich,
 • interpretacji kultury,
 • mechanizmów komunikacji międzykulturowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bałkanistyka:

Absolwent kierunku Bałkanistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach krajowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • placówkach dyplomatycznych,
 • instytucjach kultury,
 • wydawnictwach,
 • organizacjach pozarządowych,
 • fundacjach,
 • środkach masowego przekazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bałkanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)