Bałkanistyka studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Coraz większe zapotrzebowanie na języki z bałkańskiej ligi językowej sprawia, że bałkanistyka cieszy się rosnącą popularnością. Jeżeli zawsze chciałeś spróbować swoich sił w jednym z tych europejskich języków to jest to kierunek z pewnością dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

W ramach tych studiów nauczysz się władać wybranym językiem słowiańskich oraz niesłowiańskim, kontynuując przy tym naukę jednego z języków zachodnioeuropejskich. Ponadto zagłębisz się w historię i kulturę tego regionu, poznając również realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów.

 

Praca po studiach

Dysponując takim arsenałem umiejętności stajesz się ciekawym kandydatem na pracownika w biurach tłumaczeń, redakcjach i bałkańskich filiach firm polskich i międzynarodowych. Weź pod uwagę, że jest to kierunek unikatowy – Twoje umiejętności na pewno wyróżnią Cię na tle studentów innych filologii, a w dobie globalizacji Twoje kompetencje językowe nie umkną uwadze żadnej firmie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bałkanistykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BAŁKANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BAŁKANISTYKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bałkanistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przedmiotów humanistycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu literatury, etnologii, historii i politologii Półwyspu Bałkańskiego,
 • interdyscyplinarnej przestrzeni historycznej zmienności oraz etnicznej różnorodności Bałkanów - od poziomu lokalnego i regionalnego, do państwowego i europejskiego. 
 • języków i literatury z ligi bałkańskiej,
 • jednego ze słowiańskich  języków ligi bałkańskiej przynajmniej na  poziomie  biegłości  A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a język niesłowiański z grona ligi bałkańskiej przynajmniej na poziomie A1, natomiast nowożytny język konferencyjny przynajmniej na poziomie B2,
 • podstawowych pojęć, idei i koncepcji z obszaru etnologii, antropologii kulturowej, historii oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie. ​

Jak wyglądają studia na kierunku bałkanistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bałkanistyka można realizować jedynie w trybie stacjonarnym, co będzie najlepszą opcją dla osób, które chcą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich.

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych, dzięki czemu otrzymasz wszechstronne wykształcenie z tego zakresu tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

W planie zajęć na kierunku bałkanistyka znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi takich jak:

 • Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i publicznych
 • Komunikacja międzykulturowa dla translatorów
 • Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza

Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną więdzę na temat historii oraz kultury Bałkanów. W czasie studiów będziesz także obcował z najwybitniejszymi dziełami literackimi tego kręgu kulturowego. Co więcej, zapoznasz się również z gramatyką i kulturą języków bałkańskich.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku bałkanistyka, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i nauczysz się komunikować w językach bałkańskich. Co więcej, zdobędziesz kompetencje z zakresu tłumaczenia tekstów bałkańskich na język polski i odwrotnie oraz poznasz specyfikę pracy translatorskiej. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BAŁKANISTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek bałkanistyka można realizować zarówno an pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztersy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BAŁKANISTYKA STUDIA I STOPNIA

BAŁKANISTYKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bałkanistyka

Absolwent kierunku architektura znajdzie zatrudnienie w:
 • instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych,
 • w  mediach i muzeach,
 • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
 • w biurach tłumaczeniowych,
 • w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU BAŁKANISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BAŁKANISTYKA

Komentarze (1)

Homer odpowiedz

Sylwetka bałkanistyki w Lublinie - https://balkanistykaumcs.wordpress.com/