Dodaj do ulubionych

Bałkanistyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku bałkanistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)

Język albański, rumuński, turecki czy macedoński – to właśnie je będą mogli poznać studenci kierunku takiego jak bałkanistyka! Kierunki filologiczne pozwalają jednak zdobyć znacznie bardziej wszechstronne wykształcenie. Bałkanistyka pozwala zdobyć wszechstronną wiedzę na temat kultury, historii czy sztuki tego kręgu kulturowego.

Po zakończeniu nauki swoją zawodową przyszłość można związać między innymi z translatoryką lub sektorem turystycznym. Na absolwentów czekać będą więc różnorodne biura tłumaczeń, wydawnictwa, placówki dyplomatyczne czy biura podróży. Dziś także coraz więcej firm szuka pracowników, którzy doskonale władają mniej popularnymi językami obcymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bałkanistyka: 

 • język obcy,
 • język polski.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK BAŁKANISTYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Bałkanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bałkanistyka

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bałkanistykę

Program studiów i przedmioty

W ramach tych studiów nauczysz się władać wybranym językiem słowiańskich oraz niesłowiańskim, kontynuując przy tym naukę jednego z języków zachodnioeuropejskich. Ponadto zagłębisz się w historię i kulturę tego regionu, poznając również realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • przedmiotów humanistycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu literatury, etnologii, historii i politologii Półwyspu Bałkańskiego,
 • interdyscyplinarnej przestrzeni historycznej zmienności oraz etnicznej różnorodności Bałkanów - od poziomu lokalnego i regionalnego, do państwowego i europejskiego. 
 • języków i literatury z ligi bałkańskiej,
 • jednego ze słowiańskich  języków ligi bałkańskiej przynajmniej na  poziomie  biegłości  A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a język niesłowiański z grona ligi bałkańskiej przynajmniej na poziomie A1, natomiast nowożytny język konferencyjny przynajmniej na poziomie B2,
 • podstawowych pojęć, idei i koncepcji z obszaru etnologii, antropologii kulturowej, historii oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie. ​

Jak wyglądają studia na kierunku bałkanistyka?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek bałkanistyka można realizować jedynie w trybie stacjonarnym, co będzie najlepszą opcją dla osób, które chcą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach akademickich.

 

Studia na kierunku bałkanistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Program kształcenia na powyższych studiach będzie oscylował głównie wokół nauk humanistycznych i filologicznych, dzięki czemu otrzymasz wszechstronne wykształcenie z tego zakresu tematycznego.

 

2. Program studiów i przedmioty

W planie zajęć na kierunku bałkanistyka znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów, między innymi takich jak:

 

 • Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i publicznych
 • Komunikacja międzykulturowa dla translatorów
 • Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza

 

Jako student będziesz miał okazję zdobyć specjalistyczną więdzę na temat historii oraz kultury Bałkanów. W czasie studiów będziesz także obcował z najwybitniejszymi dziełami literackimi tego kręgu kulturowego. Co więcej, zapoznasz się również z gramatyką i kulturą języków bałkańskich.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku bałkanistyka, oprócz wiedzy teoretycznej, wykształcisz także cenne umiejętności praktyczne. Przede wszystkim, rozwiniesz swoje zdolności językowe i nauczysz się komunikować w językach bałkańskich.

Co więcej, zdobędziesz kompetencje z zakresu tłumaczenia tekstów bałkańskich na język polski i odwrotnie oraz poznasz specyfikę pracy translatorskiej. Uzyskaną wiedzę i kwalifikacje z powodzeniem wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk zawodowych, dzięki którym zdobędziesz cenne doświadczenie i kwalifikacje.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Coraz większe zapotrzebowanie na języki z bałkańskiej ligi językowej sprawia, że bałkanistyka cieszy się rosnącą popularnością. Jeżeli zawsze chciałeś spróbować swoich sił w jednym z tych europejskich języków to jest to kierunek z pewnością dla Ciebie!

 

5. Gdzie studiować bałkanistykę

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek bałkanistyka:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BAŁKANISTYKA STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku bałkanistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek bałkanistyka można realizować zarówno an pierwszym, jak i drugim stopniu. Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Natomiast na studia drugiego stopnia będziesz musiał poświęcić dwa lata, czyli cztersy semestry. Po tym czasie zdobędziesz tytuł magistra.

Czas trwania studiów na kierunku bałkanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BAŁKANISTYKA STUDIA I STOPNIA

BAŁKANISTYKA STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek bałkanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

język obcy, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku bałkanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
10
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek bałkanistyka na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bałkanistyka

Praca po studiach

Dysponując takim arsenałem umiejętności stajesz się ciekawym kandydatem na pracownika w biurach tłumaczeń, redakcjach i bałkańskich filiach firm polskich i międzynarodowych. Weź pod uwagę, że jest to kierunek unikatowy – Twoje umiejętności na pewno wyróżnią Cię na tle studentów innych filologii, a w dobie globalizacji Twoje kompetencje językowe nie umkną uwadze żadnej firmie!

 
Absolwent kierunku bałkanistyka znajdzie zatrudnienie w:
 • instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych,
 • w  mediach i muzeach,
 • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
 • w biurach tłumaczeniowych,
 • w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU BAŁKANISTYKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU BAŁKANISTYKA

Komentarze (2)

Anna odpowiedz

Bałkanistykę można studiować na UMK w Toruniu https://www.human.umk.pl/student-kierunki-filologia-balkanska/

Homer odpowiedz

Sylwetka bałkanistyki w Lublinie - https://balkanistykaumcs.wordpress.com/