bałkanistyka studia - kierunek studiów

Bałkanistyka studia - kierunek studiów

Coraz większe zapotrzebowanie na języki z bałkańskiej ligi językowej sprawia, że bałkanistyka cieszy się rosnącą popularnością. Jeżeli zawsze chciałeś spróbować swoich sił w jednym z tych europejskich języków to jest to kierunek z pewnością dla Ciebie!

W ramach tych studiów nauczysz się władać wybranym językiem słowiańskich oraz niesłowiańskim, kontynuując przy tym naukę jednego z języków zachodnioeuropejskich. Ponadto zagłębisz się w historię i kulturę tego regionu, poznając również realia społeczno-polityczne współczesnych Bałkanów. Dysponując takim arsenałem umiejętności stajesz się ciekawym kandydatem na pracownika w biurach tłumaczeń, redakcjach i bałkańskich filiach firm polskich i międzynarodowych. Weź pod uwagę, że jest to kierunek unikatowy – Twoje umiejętności na pewno wyróżnią Cię na tle studentów innych filologii, a w dobie globalizacji Twoje kompetencje językowe nie umkną uwadze żadnej firmie!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując bałkanistykę

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • przedmiotów humanistycznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu literatury, etnologii, historii i politologii Półwyspu Bałkańskiego,
  • interdyscyplinarnej przestrzeni historycznej zmienności oraz etnicznej różnorodności Bałkanów - od poziomu lokalnego i regionalnego, do państwowego i europejskiego. 
  • języków i literatury z ligi bałkańskiej,
  • jednego ze słowiańskich  języków ligi bałkańskiej przynajmniej na  poziomie  biegłości  A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy a język niesłowiański z grona ligi bałkańskiej przynajmniej na poziomie A1, natomiast nowożytny język konferencyjny przynajmniej na poziomie B2,
  • podstawowych pojęć, idei i koncepcji z obszaru etnologii, antropologii kulturowej, historii oraz pokrewnych nauk o kulturze i społeczeństwie. ​
 

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku bałkanistyka

Absolwent kierunku architektura znajdzie zatrudnienie w:
  • instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych,
  • w  mediach i muzeach,
  • organach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
  • w biurach tłumaczeniowych,
  • w polskich placówkach dyplomatycznych na Bałkanach.
 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na bałkanistykę, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych, język regionalny, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Popularne miasta, które oferują studia na kierunku BAŁKANISTYKA

Gdzie studiować i jakie wymagania na kierunek Bałkanistyka

BAŁKANISTYKA - Szkoły wyższe, uczelnie i wymagania

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Komentarze (1)

Homer odpowiedz

Sylwetka bałkanistyki w Lublinie - https://balkanistykaumcs.wordpress.com/