Biotechnologia

Biotechnologia

Biotechnologia

27.01.2022

Biotechnologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku biotechnologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biotechnologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biotechnologia to kierunek dla tych, którzy interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii i zawsze chcieli przeprowadzać różnego rodzaju eksperymentu. Na studiach dowiedzą się jakie zjawiska zachodzą w organizmach na poziomie molekularnym i komórkowym, jak również w jaki sposób założyć własną firmę. Brzmi interesująco? Jeśli tak, to warto wybrać Biotechnologię, którą oferuje Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii, jak również ekonomii i matematyki. Studenci zdobywają wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii i uczą się wykorzystywać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują szerokim programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • molekularna biologia komórki,
 • inżynieria genetyczna,
 • mikrobiologia przemysłowa,
 • inżynieria białek,
 • wirusologia,
 • inżynieria komórkowa i tkankowa,
 • aspekty prawne i etyczne biotechnologii,
 • immunologia,
 • maszyny molekularne,
 • techniki analizy DNA,
 • substancje czynne nowej generacji,
 • budowanie biologicznych baz danych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności wykorzystywania narzędzi matematycznych do opisu zjawisk i procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych, opisywania zjawisk i procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie, a także posługiwania się metodami racjonalnej syntezy organicznej. Poznają biochemiczne, molekularne i komórkowe podstawy funkcjonowania organizmów, techniki eksperymentalne i laboratoryjne biologii molekularnej, systemy zarządzania jakością w biotechnologii.

 

Praca po studiach

Absolwenci Biotechnologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytutach badawczych, biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska, firmach przemysłu chemicznego.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów, zwłaszcza gdy dotyczy tak popularnego kierunku jakim jest Biotechnologia. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. A jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Kamila, studentka Biotechnologii mówi:

„UAM to dużo zajęć praktycznych, świetni wykładowcy, fajna atmosfera. Poza tym, Poznań jest miastem stworzonym dla studentów, ponieważ nie można się w nim nudzić.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BIOTECHNOLOGIA - ważne informacje

Biotechnologia studia Poznań

Biotechnologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawnych i etycznych aspektów biotechnologii,
 • biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów,
 • mechanizmów regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych,
 • wirusologii,
 • metod bilansowania procesów biochemicznych,
 • organizacji produkcji biotechnologicznej,
 • biologii eksperymentalnej,
 • projektowania i wykonywania manipulacji na materiale biologicznym,
 • metod wykrywania czynników potencjalnie szkodliwych dla środowiska naturalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia:

Absolwent kierunku Biotechnologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytutach badawczych,
 • biologicznych i biotechnologicznych laboratoriach środowiskowych i diagnostycznych,
 • firmach farmaceutycznych,
 • instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska,
 • firmach przemysłu chemicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku biotechnologia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)