Historia

Historia

Historia

27.01.2022

Historia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Odpowiedzenie na pytanie: „czym jest historia?” wcale nie musi być łatwe. Naturalnie, jest to nauka o przeszłości, istotnych wydarzeniach i ważnych postaciach, ale jest także nauką, dzięki której łatwiej zrozumieć współczesność, a nawet pokusić się o przewidywanie tego, co może rozegrać się na mapie świata. Historia to nie tylko daty. Historia to podróż. Podróż wielowątkowa i wielopłaszczyznowa. To podróż zmuszająca do zadawania pytań. Chcąc się w nią udać należy wybrać studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swojej ofercie dydaktycznej, pod literą „H” oferuje właśnie Historię.

Kształcenie na kierunku Historia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu historii, od pradziejów do współczesności. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej oraz lokalnej, zapoznają się z zasadami pracy historyka, uczą się analizować zagadnienia z przeszłości, a także pozyskują ogólną wiedzę humanistyczną, pozwalającą poruszać się w obszarze kultury i tematach świata współczesnego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • pradzieje ziem polskich,
 • historia starożytnego Bliskiego Wschodu,
 • historia starożytnej Grecji i Rzymu,
 • język łaciński,
 • historia Polski w średniowieczu,
 • historia powszechna XVI- XVIII wieku,
 • metodologia historii,
 • historia powszechna XIX wieku,
 • metody badań w naukach historycznych,
 • badania źródłoznawcze,
 • badania dziejów kultury,
 • badania dziejów regionalnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie tłumaczenia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych, technik zbierania informacji, posługiwania się krytyką zewnętrzną i wewnętrzną źródeł historycznych, analizowania procesów społecznych, korzystania z dorobku historiografii.

 

Praca po studiach

Czym można się zająć po zakończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Historii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach samorządowych i państwowych, szkolnictwie, archiwach, instytucjach muzealnych, instytucjach kultury, mediach, dyplomacji.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Wiktor, student Historii mówi:

„Historia to coś więcej niż kierunek studiów. To hobby, ogromna pasja, a także sposób na życie. Studiuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ponieważ uczelnia oferuje różne ścieżki kształcenia, dzięki którym można rozwijać się w konkretnej, ulubionej dziedzinie, a także poszerzać przestrzeń późniejszej kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych z czasów antycznych, średniowiecznych i wczesnonowożytnych,
 • historii starożytnej,
 • prahistorii ziem polskich,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • mediów wizualnych w warsztacie historyka,
 • wielokulturowości Europy,
 • dziejów konfliktów zbrojnych,
 • narodzin, rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej,
 • zarządzania dokumentacją,
 • dziejów Wielkopolski,
 • polskiej myśli politycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach samorządowych i państwowych,
 • szkolnictwie,
 • archiwach,
 • instytucjach muzealnych,
 • instytucjach kultury,
 • mediach,
 • dyplomacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)