Socjologia

Socjologia

Socjologia

27.01.2022

Socjologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku socjologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Socjologia stała się dyscypliną akademicką dopiero na początku XX wieku, po założeniu pierwszej katedry socjologii w Chicago w 1893 roku oraz po utworzeniu Międzynarodowego Instytutu Socjologicznego w Paryżu w 1894 roku. Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie ofert dydaktycznych bez tej dyscypliny, jak i świata bez ekspertów w jej zakresie. A gdzie kształcą się ci eksperci? Na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru socjologii, jak również wiedzy z zakresu podstaw nauk społecznych. Studenci uczą się wykonywać analizy statystyczne z pomocą informatycznych narzędzi wspomagających, realizować prace badawcze w zakresie diagnozy problemów społeczno- ekonomicznych, występujących na poziomie lokalnym i krajowym, jak również wykonywać analizy społeczne i opracowywać i wdrażać programy skierowane do różnych grup społecznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • analiza danych zastanych,
 • współczesne teorie socjologiczne,
 • psychologia społeczna,
 • mikrostruktury społeczne,
 • metody badań jakościowych,
 • metody badań ilościowych,
 • współczesne społeczeństwo polskie,
 • społeczne role socjologa,
 • globalne problemy społeczne,
 • zróżnicowanie społeczne,
 • procedury badań ewaluacyjnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania kategorii socjologicznych do analizy społeczeństwa, analizowania struktur systemu społecznego i powiązań między jej poszczególnymi elementami, analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie, czy analizowania gospodarczych, politycznych i społecznych uwarunkowań zmian w polskim społeczeństwie. Ponadto, studenci kierunku rozwijają się w przestrzeniach badań rynkowych, kultury i mediów, socjologii stosowanej w sferze publicznej, czy zarządzania lokalnego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, firmach badawczych, agencjach public relations, firmach doradczych, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Socjologia jest jednym z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Marta, studentka Socjologii mówi:

„Socjologia to „żywa” nauka. Bardzo ważne w niej są badania, ponieważ społeczeństwo się zmienia. Zmieniają się poglądy ludzi, zmienia się ich patrzenie na określone tematy…Dlatego socjologia jest tak fascynująca. Ale żeby wynieść z niej jak najwięcej trzeba studiować w odpowiednim miejscu. A takim jest Uniwersytet Adama Mickiewicza. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

SOCJOLOGIA - ważne informacje

Socjologia studia Poznań

Socjologia studia

Socjologia studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Socjologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • antropologii kulturowej,
 • systemów, struktur i procesów społecznych w różnych perspektywach teoretycznych,
 • psychologii społecznej,
 • dynamiki zmian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • metod badań społecznych,
 • formułowania prognoz demograficznych,
 • przygotowywania i realizowania projektów badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach badawczych,
 • agencjach public relations,
 • firmach doradczych,
 • firmach konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)