Muzykologia

Muzykologia

Muzykologia

27.01.2022

Muzykologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku muzykologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Muzykologia obejmuje obszarem swych zainteresowań dorobek muzyczny poszczególnych epok, regionów i kultur, historię muzyki, interpretację źródeł muzycznych i wiele innych aspektów muzyki na przestrzeni dziejów. To coś więcej niż kierunek studiów. To prawdziwa gratka dla sympatyków tej dziedziny sztuki.

Kształcenie na kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz nabycie umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zasady muzyki,
 • muzyka popularna,
 • historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • akustyka muzyczna,
 • style jazzu,
 • podstawy edytorstwa muzycznego,
 • dawne notacje muzyczne,
 • historia muzyki staropolskiej,
 • historia muzyki baroku,
 • muzyka w przestrzeni społecznej,
 • metodologia badań muzykologicznych,
 • teorie kultury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Między innymi w zakresie posługiwania się zapisem nutowym, posługiwania się edytorami nutowymi, przeszukiwania muzycznych baz danych oraz analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, agencjach artystycznych, teatrach muzycznych, szkołach muzycznych.

 

Opinie

Muzykologia dość rzadko pojawia się w ofertach edukacyjnych, zatem chcąc ją studiować należy zwrócić uwagę na Poznań i uczelnię z tego miasta. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Michalina, studentka Muzykologii mówi:

„Uniwersytet Adama Mickiewicza to dla mnie spełnienie marzeń. Chciałam studiować tylko tutaj, zwłaszcza że kierunek, który wybrałam wydaje się dość oryginalny. Jak bardzo mi zależało? Tak bardzo, że przyjechałam na studia z drugiego krańca Polski.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

MUZYKOLOGIA - ważne informacje

Muzykologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Muzykologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • akustyki muzycznej,
 • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych,
 • analizy muzycznej,
 • historii muzyki polskiej i powszechnej,
 • interpretacji dzieła muzycznego,
 • charakteryzowania muzyki ludowej różnych kontynentów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Muzykologia:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • agencjach artystycznych,
 • teatrach muzycznych,
 • szkołach muzycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)