Filologia polska

Filologia polska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Filologia polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W języku polskim jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia. To nie tylko literatura, czy zjawiska językowe mające miejsce w przeszłości. To także nieustanny rozwój języka, czy formy komunikacji. Filologia polska to kierunek dla osób, które szukają szerokich możliwości zawodowych. Z wiedzą pozyskaną na studiach można zostać nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, czy logopedą.

Kształcenie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy z zakresu filologii polskiej, zwłaszcza z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat historii Polski, wpływu historii na rozwój języka, literatury i kultury polskiej, jak również wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z nowymi mediami komunikacyjnymi i ich społeczno- kulturowym znaczeniem.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • kultura języka polskiego,
 • teoria literatury,
 • współczesne życie literackie,
 • poetyka z analizą dzieła literackiego,
 • edukacja naukowo- informatyczna,
 • wiedza o komunikacji językowej,
 • wiedza o kulturze,
 • polska literatura najnowsza,
 • językoznawstwo ogólne,
 • metodologia badań literackich,
 • współczesne problemy historii literatury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym, gromadzenia informacji bibliograficznych, interpretacji przemian życia literackiego, interpretacji dzieł literackich z różnych epok, czy analizy językowej tekstów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać praca po ukończeniu nauki? Absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, instytucjach kultury, redakcjach, bibliotekach, agencjach reklamowych, dyplomacji, urzędach, archiwach.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa wielkopolskiego to znaczący ośrodek akademicki, oferujący szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię polską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Weronika, studentka Filologii polskiej mówi:

„UAM to prestiżowa uczelnia, kształcąca na najwyższym poziomie. To także miejsce, w którym rodzą się ciekawe znajomości i przyjaźnie, zatem studia to najlepszy czas w życiu młodych ludzi.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia 

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na UAM:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii i metodologii badań literackich i językowych,
 • metod analizy i interpretacji różnych tekstów,
 • nauk pomocniczych polonistyki,
 • wpływu historii na rozwój języka, literatury i kultury polskiej,
 • tendencji rozwojowych współczesnego języka polskiego,
 • teorii literatury,
 • nowych mediów komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • instytucjach kultury,
 • redakcjach,
 • bibliotekach,
 • agencjach reklamowych,
 • dyplomacji,
 • urzędach,
 • archiwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Filologia polska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)