Filologia polska

Filologia polska

Filologia polska

27.01.2022

Filologia polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filologia polska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W języku polskim jest jeszcze bardzo wiele do odkrycia. To nie tylko literatura, czy zjawiska językowe mające miejsce w przeszłości. To także nieustanny rozwój języka, czy formy komunikacji. Filologia polska to kierunek dla osób, które szukają szerokich możliwości zawodowych. Z wiedzą pozyskaną na studiach można zostać nauczycielem, dziennikarzem, wydawcą, czy logopedą.

Kształcenie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy humanistycznej oraz wiedzy z zakresu filologii polskiej, zwłaszcza z obszaru nauki o języku i literatury. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Ponadto, zdobywają wiedzę na temat historii Polski, wpływu historii na rozwój języka, literatury i kultury polskiej, jak również wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z nowymi mediami komunikacyjnymi i ich społeczno- kulturowym znaczeniem.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • kultura języka polskiego,
 • teoria literatury,
 • współczesne życie literackie,
 • poetyka z analizą dzieła literackiego,
 • edukacja naukowo- informatyczna,
 • wiedza o komunikacji językowej,
 • wiedza o kulturze,
 • polska literatura najnowsza,
 • językoznawstwo ogólne,
 • metodologia badań literackich,
 • współczesne problemy historii literatury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk kultury europejskiej w ujęciu historycznym i współczesnym, gromadzenia informacji bibliograficznych, interpretacji przemian życia literackiego, interpretacji dzieł literackich z różnych epok, czy analizy językowej tekstów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać praca po ukończeniu nauki? Absolwenci Filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, instytucjach kultury, redakcjach, bibliotekach, agencjach reklamowych, dyplomacji, urzędach, archiwach.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa wielkopolskiego to znaczący ośrodek akademicki, oferujący szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię polską? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Weronika, studentka Filologii polskiej mówi:

„UAM to prestiżowa uczelnia, kształcąca na najwyższym poziomie. To także miejsce, w którym rodzą się ciekawe znajomości i przyjaźnie, zatem studia to najlepszy czas w życiu młodych ludzi.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA POLSKA - ważne informacje

Filologia polska studia 

Filologia polska studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię polską na UAM:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii i metodologii badań literackich i językowych,
 • metod analizy i interpretacji różnych tekstów,
 • nauk pomocniczych polonistyki,
 • wpływu historii na rozwój języka, literatury i kultury polskiej,
 • tendencji rozwojowych współczesnego języka polskiego,
 • teorii literatury,
 • nowych mediów komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia polska:

Absolwent kierunku Filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • instytucjach kultury,
 • redakcjach,
 • bibliotekach,
 • agencjach reklamowych,
 • dyplomacji,
 • urzędach,
 • archiwach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)