Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

14.06.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 45

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Ochrona środowiska to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. Aby prawidłowo i sprawnie działać w obszarze ochrony środowiska należy posiadać szeroką wiedzę, nie tylko z zakresu biologii, ale również i prawa, czy ekonomii. Tę wiedzę można pozyskać wybierając kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku, przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego, jak również różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony. Ponadto, studenci poznają geograficzne systemy informacyjne i inne nowoczesne techniki komputerowe, zasady modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych, czy też zasady analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy nauk przyrodniczych,
 • różnorodność roślin i grzybów,
 • różnorodność zwierząt,
 • ekologia,
 • meteorologia i klimatologia,
 • fizyczno- chemiczne podstawy oceny środowiska,
 • szata roślinna Wielkopolski,
 • genetyka ogólna i ekologiczna,
 • system informacji geograficznej w ochronie środowiska,
 • zagrożenia i technologie oczyszczania wód,
 • zasoby przyrody i ich ochrona,
 • rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności w zakresie prowadzenia obserwacji i zbierania danych o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, planowania i wykonywania zadań badawczych i ekspertyz, czy analizowania specjalistycznych danych stosując  metody  statystyczne  oraz  techniki  i narzędzia informatyczne. W toku studiów poznają złożone zależności na poziomie populacji i ekosystemu, złożoność obiegu materii i przepływu energii oraz ich modyfikacje antropogeniczne, złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie oraz narzędzia i techniki niezbędne w interdyscyplinarnym podejściu do problemów ochrony środowiska.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, firmach konsultingowych, instytucjach ochrony środowiska, firmach eksperckich, laboratoriach analitycznych, instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody, instytucjach monitoringu środowiska.

 

Opinie

Studia w Poznaniu dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Ochronę środowiska warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Piotrek, student Ochrony środowiska mówi:

„Dla mnie najważniejsze jest to, czy uczelnia posiada prestiż, tradycję i nowoczesną infrastrukturę. Zwracam uwagę także na programy kształcenia, realizowane przedmioty, możliwość odbycia praktyk. W UAM jest wszystko, czego potrzebuję.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Poznań

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i mikrobiologii,
 • genetyki ogólnej i ekologicznej,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka,
 • technologii oczyszczania gazów i waloryzacji środowiska przyrodniczego,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników,
 • technik odnowy środowiska,
 • meteorologii i klimatologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • firmach eksperckich,
 • laboratoriach analitycznych,
 • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody,
 • instytucjach monitoringu środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena z egzaminu dyplomowego lub rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)