Zarządzanie i prawo w biznesie

Zarządzanie i prawo w biznesie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Zarządzanie i prawo w biznesie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Jakimi prawami rządzi się biznes? Jakie działania należy podejmować, aby rozwijać własną przedsiębiorczość? Na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi? Na te oraz inne pytania odpowiedź uzyskają ci, którzy wybiorą kierunek Zarządzanie i prawo w biznesie, który realizowany jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, a także pozyskanie kompetencji menedżerskich i umiejętności samodzielnego zgłębiania prawnych aspektów obrotu gospodarczego. Istotnym elementem kształcenia jest także zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tworzenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • wstęp do wiedzy o państwie i prawie,
 • mikroekonomia,
 • prawo cywilne,
 • prawo publiczne w zarządzaniu,
 • podstawy zarządzania,
 • informatyka w zarządzaniu,
 • rachunkowość finansowa,
 • podstawy marketingu,
 • podatki i prawo podatkowe,
 • zarządzanie projektami,
 • ekonomia menedżerska,
 • analiza i zarządzanie inwestycjami,
 • prawo bankowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania i prawa w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie przewidywania przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych z wykorzystaniem standardowych metod analiz ekonomicznej i narzędzi statystycznych, dokonywania analizy wybranej instytucji obowiązującego prawa handlowego, cywilnego, czy podatkowego, jak również organizowania i kierowania pracą zespołu. Studenci kierunku poznają prawidłowości i problemy funkcjonowania organizacji, narzędzia diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, jak również informacjami i finansami.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Zarządzania i prawa w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji publicznej, przedsiębiorstwach.

 

Opinie

Poznań, jak na stolicę regionu przystało, oferuje szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Zastanawiając się nad studiami związanymi z biznesem warto zapoznać się z ofertą dydaktyczną największego poznańskiego uniwersytetu. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Tomek, student Zarządzania i prawa w biznesie mówi:

„UAM oferuje nowoczesne kierunki studiów, które odpowiadają na potrzeby i wymagania współczesnego rynku. Dzięki temu zdobywa się wiedzę potrzebną i umiejętności, które na pewno będzie można wykorzystać.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE - ważne informacje

Zarządzanie i prawo w biznesie studia Poznań

Zarządzanie i prawo w biznesie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i prawo w biznesie na UAM:

Absolwent kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • struktur i instytucji społecznych krajowych i międzynarodowych,
 • prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji,
 • metod i narzędzi rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami,
 • prawa cywilnego, handlowego, karnego, finansowego i gospodarczego,
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach,
 • administracji publicznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)