ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie i prawo w biznesie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie i prawo w biznesie jako specjalność / ścieżka kształcenia

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 26 września 2024 r. | zarządzanie i prawo w biznesie - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie i prawo w biznesie - uczelnie >

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w pocesie kwalifikacyjnym na kierunek zarządzanie i prawo w biznesie na większości uczelni: 

 • język angielski,
 • historia,
 • geografia,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Jako student tego niezwykle przyszłościowego i nowatorskiego kierunku będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku istotnych dziedzin, niezbędnych do prawidłowego i skutecznego prowadzenia biznesu. W ofercie kształcenia przewidziano wiele interesujących zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych, dzięki którym dowiesz się więcej na temat:

 • prawa cywilnego,
 • konstytucyjnego,
 • finansowego
 • prawa pracy

 

Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich zdolności z obszaru podstaw zarządzania i prowadzenia polityki finansowej oraz opieki prawnej różnorodnych przedsiębiorstw. W trakcie studiów zagłębisz się także w kwestie z wiązane z finansami i rachunkowością, a także zyskasz kompetencje dotyczące nadzorowania księgowości i jej prawidłowego funkcjonowania.

Co więcej, zaznajomisz się z najnowszymi technikami i metodami marketingu i reklamy i nauczysz się wykorzystywać je podczas swojej pracy zawodowej. Oprócz wykształcenia kierunkowego, ugruntujesz także swoje zdolności językowe, co niewątpliwie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomość prawa finansowego, cywilnego i gospodarczego
 • wiedza z zakresu rachunkowości i finansów
 • znajomość różnych technik i metod marketingowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie?

Współcześnie, w związku ze wzmożonym rozwojem gospodarczym i przemysłowym oraz pojawianiem się nowych przedsiębiorstw z zakresu różnorodnych dziedzin, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w skomplikowanych przepisach prawnych oraz posiadających umiejętności z obszaru zarządzania i pokrewnych dyscyplin.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby są liczne kierunki studiów, których tematyka oscyluje wokół kwestii powiązanych z prowadzeniem i nadzorowaniem biznesu. Idealnym przykładem takiego kierunku jest zarządzanie prawo w biznesie, którego program skierowany jest do ambitnych i zorientowanych na wysokie cele osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z branżą menadżerską.

Jeżeli więc masz duże zdolności przywódcze oraz sprecyzowane plany zawodowe, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te niezwykle perspektywiczne studia!

 

1. Typ i tryb studiów

Interdyscyplinarny kierunek zarządzanie i prawo w biznesie pozwala połączyć wiadomości odnoszące się do prawnych aspektów obrotu gospodarczego z umiejętnościami menedżerskimi. Studia tego typu możesz realizować w dwóch wariatach. Jeśli wolisz studiować w tygodniu i chcesz szczegółowo zgłębić temat, wybierz studia dzienne (stacjonarne). Jeśli jednak masz zobowiązania zawodowe lub prywatne, możesz wybrać kształcenie weekendowe na studiach niestacjonarnych.

 

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Wśród wybranych przedmiotów, które znajdziesz w programie kształcenia, są między innymi: podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, podatki i prawo podatkowe, wstęp do wiedzy o państwie i prawie, prawo cywilne, podatki i prawo podatkowe.

Studenci uczą się także biznesowego języka angielskiego. Kierunek przewiduje odbycie trzymiesięcznych praktyk zawodowych, które są obowiązkowe dla każdego, kto zdecyduje się kształcić w ramach zarządzania i prawa w biznesie, przynajmniej na studiach stacjonarnych.

 

3. Nabywane umiejętności

W trakcie całego procesu kształcenia będziesz weryfikował istotę ekonomii i prawa dla kształtujących się przedsiębiorstw. Ważne jest umiejętne wykorzystanie tych dwóch kategorii w podejmowanych decyzjach i działaniach. Studenci zdobywają wykształcenie techniczne, zapoznają się z potrzebnymi oprogramowaniami komputerowymi.

Mogą także prowadzić własne przedsiębiorstwo, co wiąże się z doskonaleniem predyspozycji kierowniczych i komunikatywnych. Zarządzanie i biznes to kwestie, które siłą rzeczy wiążą się z ludźmi, a więc poprawna komunikacja czy chęć pracy w zespole są tutaj wskazane.

 

4. Gdzie studiować zarządzanie i prawo w biznesie

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek zarządzanie i prawo w biznesie:

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie?

Studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie i prawo w biznesie możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.

Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie. Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuowanie kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a po zdaniu wszystkich egzaminów absolwenci kierunku szczycą się tytułem magistra.

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE:

Jako absolwent tego prestiżowego i nowatorskiego kierunku zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk prawniczych, biznesowych i finansowych. Uzyskane umiejętności i wszechstronne wykształcenie zawodowe sprawi, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Po zakończeniu nauki będziesz mógł związać swoją przyszłość z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w dowolnych firmach, korporacjach i instytucjach. Równie interesującą drogą może być praca w firmach doradczych lub konsultingowych w charakterze analityka biznesowego czy finansowego.

Gruntowne wykształcenie sprawi, że będziesz mógł prowadzić także obsługę prawną przedsiębiorstw lub pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, zdolności językowe i znajomość środowiska międzynarodowego sprawi, że znajdziesz zatrudnienie także poza granicami naszego kraju.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • stanowiska kierownicze i menedżerskie
 • branża finansowa
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność biznesowa
 • analityk biznesowy
 • analityk finansowy

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie i prawo w biznesie studia niestacjonarne

Zarządzanie i prawo w biznesie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie i prawo w biznesie studia I stopnia

Zarządzanie i prawo w biznesie studia II stopnia

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki prawnicze i administracja - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (4)

Wade Liu odpowiedz

(Please kindly forward this to your CEO, because this is urgent. If you believe this has been sent to you in error, please ignore it. Thanks) Dear CEO, This email is from China domain name registration center, which mainly deal with the domain name registration in China. On 13-05-2024, we received an application from Hongqing Ltd requested the "Otouczelnie" as their internet keyword and China (CN) domain names (.cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn). But after checking it, we find this name conflict with your website name or company name. In order to deal with this matter better, it's necessary to send this message to your company and confirm whether this company is your distributor or business partner in China? Best Regards Wade Liu | Service & Operations Manager China Registry (Head Office) Tel: +86-2161918696 Fax: +86-2161918697 Mob: +86-13816428671 No.1780 Wuzhong Road, Shanghai 201103, China

Ewa odpowiedz

Hej, ja jestem po takich studiach na WSKZ i polecam.

Administraccja odpowiedz

Poszukuje Uczelni, która realizuje kierunek Administracja - prawo, zarządzanie i organizacja, Czy są tutaj studenci i mogą coś polecić ??

Eric Jones odpowiedz

Good day, My name is Eric and unlike a lot of emails you might get, I wanted to instead provide you with a word of encouragement ? Congratulations What for? Part of my job is to check out websites and the work you?ve done with otouczelnie.pl definitely stands out. It?s clear you took building a website seriously and made a real investment of time and resources into making it top quality. There is, however, a catch? more accurately, a question? So when someone like me happens to find your site ? maybe at the top of the search results (nice job BTW) or just through a random link, how do you know? More importantly, how do you make a connection with that person? Studies show that 7 out of 10 visitors don?t stick around ? they?re there one second and then gone with the wind. Here?s a way to create INSTANT engagement that you may not have known about? Talk With Web Visitor is a software widget that?s works on your site, ready to capture any visitor?s Name, Email address and Phone Number. It lets you know INSTANTLY that they?re interested ? so that you can talk to that lead while they?re literally checking out otouczelnie.pl. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works. It could be a game-changer for your business ? and it gets even better? once you?ve captured their phone number, with our new SMS Text With Lead feature, you can automatically start a text (SMS) conversation ? immediately (and there?s literally a 100X difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes.) Plus then, even if you don?t close a deal right away, you can connect later on with text messages for new offers, content links, even just follow up notes to build a relationship. Everything I?ve just described is simple, easy, and effective. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to discover what Talk With Web Visitor can do for your business. You could be converting up to 100X more leads today! Eric PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial ? and it even includes International Long Distance Calling. You have customers waiting to talk with you right now? don?t keep them waiting. CLICK HERE http://talkwithcustomer.com to try Talk With Web Visitor now. If you'd like to unsubscribe click here http://talkwithcustomer.com/unsubscribe.aspx?d=otouczelnie.pl