ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE studia – kierunek studiów

Współcześnie, w związku ze wzmożonym rozwojem gospodarczym i przemysłowym oraz pojawianiem się nowych przedsiębiorstw z zakresu różnorodnych dziedzin, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów doskonale orientujących się w skomplikowanych przepisach prawnych oraz posiadających umiejętności z obszaru zarządzania i pokrewnych dyscyplin.

Odpowiedzią na tego typu potrzeby są liczne kierunki studiów, których tematyka oscyluje wokół kwestii powiązanych z prowadzeniem i nadzorowaniem biznesu. Idealnym przykładem takiego kierunku jest zarządzanie prawo w biznesie, którego program skierowany jest do ambitnych i zorientowanych na wysokie cele osób, które chciałyby związać swoją przyszłość z branżą menadżerską.

Jeżeli więc masz duże zdolności przywódcze oraz sprecyzowane plany zawodowe, to koniecznie weź udział w rekrutacji na te niezwykle perspektywiczne studia!

WAŻNE TEMATY

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Aby zostać studentem tego innowacyjnego i niezwykle interesującego kierunku musisz zdać maturę z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii, WOS-u, geografii, informatyki lub matematyki.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

WIEDZA, JAKĄ ZDOBĘDZIESZ PODCZAS STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Jako student tego niezwykle przyszłościowego i nowatorskiego kierunku będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru kilku istotnych dziedzin, niezbędnych do prawidłowego i skutecznego prowadzenia biznesu. W ofercie kształcenia przewidziano wiele interesujących zajęć, wykładów i warsztatów praktycznych, dzięki którym dowiesz się więcej na temat:

 • prawa cywilnego,
 • konstytucyjnego,
 • finansowego
 • prawa pracy

 

Ponadto, skupisz się na rozwijaniu swoich zdolności z obszaru podstaw zarządzania i prowadzenia polityki finansowej oraz opieki prawnej różnorodnych przedsiębiorstw. W trakcie studiów zagłębisz się także w kwestie z wiązane z finansami i rachunkowością, a także zyskasz kompetencje dotyczące nadzorowania księgowości i jej prawidłowego funkcjonowania.

Co więcej, zaznajomisz się z najnowszymi technikami i metodami marketingu i reklamy i nauczysz się wykorzystywać je podczas swojej pracy zawodowej. Oprócz wykształcenia kierunkowego, ugruntujesz także swoje zdolności językowe, co niewątpliwie zwiększy twoje szanse na międzynarodową karierę. Uzyskane umiejętności i kwalifikacje wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, dzięki którym zyskasz cenne doświadczenie zawodowe.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • znajomość prawa finansowego, cywilnego i gospodarczego
 • wiedza z zakresu rachunkowości i finansów
 • znajomość różnych technik i metod marketingowych
 • znajomość języka obcego
 • znajomość specjalistycznej terminologii
 • umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie?

 

1. Typ i tryb studiów

Interdyscyplinarny kierunek zarządzanie i prawo w biznesie pozwala połączyć wiadomości odnoszące się do prawnych aspektów obrotu gospodarczego z umiejętnościami menedżerskimi. Studia tego typu możesz realizować w dwóch wariatach. Jeśli wolisz studiować w tygodniu i chcesz szczegółowo zgłębić temat, wybierz studia dzienne (stacjonarne). Jeśli jednak masz zobowiązania zawodowe lub prywatne, możesz wybrać kształcenie weekendowe na studiach zaocznych (niestacjonarnych).

 

2. Program studiów i przedmioty

Wśród wybranych przedmiotów, które znajdziesz w programie kształcenia, są między innymi: podstawy zarządzania, rachunkowość finansowa, podatki i prawo podatkowe, wstęp do wiedzy o państwie i prawie, prawo cywilne, podatki i prawo podatkowe. Studenci uczą się także biznesowego języka angielskiego. Kierunek przewiduje odbycie trzymiesięcznych praktyk zawodowych, które są obowiązkowe dla każdego, kto zdecyduje się kształcić w ramach zarządzania i prawa w biznesie, przynajmniej na studiach stacjonarnych.

 

 

3. Nabywane umiejętności

W trakcie całego procesu kształcenia będziesz weryfikował istotę ekonomii i prawa dla kształtujących się przedsiębiorstw. Ważne jest umiejętne wykorzystanie tych dwóch kategorii w podejmowanych decyzjach i działaniach. Studenci zdobywają wykształcenie techniczne, zapoznają się z potrzebnymi oprogramowaniami komputerowymi. Mogą także prowadzić własne przedsiębiorstwo, co wiąże się z doskonaleniem predyspozycji kierowniczych i komunikatywnych. Zarządzanie i biznes to kwestie, które siłą rzeczy wiążą się z ludźmi, a więc poprawna komunikacja czy chęć pracy w zespole są tutaj wskazane.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE STUDIA NIESTACJONARNE

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie?

Zarządzanie i prawo w biznesie możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia, to znaczy zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu.

Studia pierwszego stopnia to trzyletnie studia licencjackie. Uzyskany tytuł licencjata umożliwia kontynuowanie kształcenia na studiach uzupełniających magisterskich. Studia drugiego stopnia trwają dwa lata, a po zdaniu wszystkich egzaminów abiturienci kierunku szczycą się tytułem magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE STUDIA I STOPNIA

ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE STUDIA II STOPNIA

JAKA PRACA, CZYLI GDZIE BĘDZIESZ PRACOWAŁ PO ZAKOŃCZENIU STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE:

Jako absolwent tego prestiżowego i nowatorskiego kierunku zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk prawniczych, biznesowych i finansowych. Uzyskane umiejętności i wszechstronne wykształcenie zawodowe sprawi, że bez problemu znajdziesz zatrudnienie w wielu prężnie rozwijających się branżach. Po zakończeniu nauki będziesz mógł związać swoją przyszłość z jednostkami administracji rządowej i samorządowej.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w dowolnych firmach, korporacjach i instytucjach. Równie interesującą drogą może być praca w firmach doradczych lub konsultingowych w charakterze analityka biznesowego czy finansowego.

Gruntowne wykształcenie sprawi, że będziesz mógł prowadzić także obsługę prawną przedsiębiorstw lub pomyśleć o założeniu własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo, zdolności językowe i znajomość środowiska międzynarodowego sprawi, że znajdziesz zatrudnienie także poza granicami naszego kraju.

 

Absolwent kierunku psychologia w zarządzaniu znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • stanowiska kierownicze i menedżerskie
 • branża finansowa
 • firmy doradcze i konsultingowe
 • administracja rządowa
 • administracja samorządowa
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • firmy i korporacje międzynarodowe
 • własna działalność biznesowa
 • analityk biznesowy
 • analityk finansowy

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I PRAWO W BIZNESIE

Komentarze (0)