Zintegrowane planowanie rozwoju

Zintegrowane planowanie rozwoju

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Zintegrowane planowanie rozwoju – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zintegrowane planowanie rozwoju to pierwszy tego typu kierunek w Polsce, stanowiący odpowiedź na zmiany społeczno- gospodarcze, przestrzenne i prawne, jakie zaszły w ostatnich latach. Celem kierunku jest kształtowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu integracji planowania, realizacji i monitoringu procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego, jak również integracji dokumentów wspomagających kształtowanie rozwoju w wymiarze strategicznym i w wymiarze przestrzennym. W której uczelni można studiować Zintegrowane planowanie rozwoju? Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia zintegrowanego planowania rozwoju dla optymalizacji procesów rozwoju społeczno- gospodarczego zmierzających do obniżenia różnic rozwojowych i tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju. Atutem kierunku jest silna współpraca z praktykami życia społeczno- gospodarczego, dzięki której studenci biorą udział w wizytach studyjnych, stażach, praktykach i ćwiczeniach terenowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program kształcenia, na który składają się między innymi takie przedmioty jak:

 • demografia i geografia ludności,
 • rozwój zrównoważony,
 • kształtowanie i ochrona środowiska,
 • matematyka i statystyka,
 • zarządzanie potencjałem,
 • kreatywne metody pracy indywidualnej i zespołowej,
 • zarządzanie czasem,
 • prawo administracyjne,
 • zarządzanie finansami publicznymi,
 • ekonomika i rozwój miast,
 • społeczno- ekonomiczne uwarunkowania rozwoju,
 • metody analizy przestrzennej,
 • marketing terytorialny

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zintegrowanego planowania rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie opracowywania dokumentów i wykonywania projektów właściwych dla planowania strategicznego, tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego i programów rewitalizacji, stosowania pakietów matematyczno- statystycznych. Uczą się wykorzystywać metody analizy przestrzennej, systemy informacji geograficznej do analizowania i prognozowania zmian zjawisk społeczno- gospodarczych, a także zaznajamiają się z zasadami i wymaganiami technicznymi projektowania urbanistycznego i inżynieryjnego.

 

Praca po studiach

Jaką drogę zawodową można obrać po zakończeniu nauki? Absolwenci Zintegrowanego planowania rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich, firmach przygotowujących opracowania strategiczne, firmach przygotowujących opracowania planistyczne.

 

Opinie

Poznań to niezwykle interesujący kierunek, w stronę którego zmierzają kandydaci na studia. Wachlarz uczelni oraz oferowanych dyscyplin jest bardzo szeroki, co czasem może prowadzić do kłopotu z ostatecznym wyborem. Jeśli chcemy studiować Zintegrowane planowanie rozwoju, warto dowiedzieć się: Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Adam, student Zintegrowanego planowania rozwoju mówi:

„UAM to nowoczesna uczelnia. Nie ma drugiej takiej uczelni, która oferuje tak wiele innowacyjnych i unikatowych kierunków. Dzięki nim można zdobyć nowoczesne wykształcenie, którego potrzebuje współczesność, zatem studia dają gwarancję znalezienia dobrej pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZINTEGROWANE PLANOWANIE ROZWOJU - ważne informacje

Zintegrowane planowanie rozwoju studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zintegrowane planowanie rozwoju na UAM:

Absolwent kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki i statystyki,
 • prawa cywilnego i administracyjnego,
 • zarządzania finansami publicznymi,
 • tworzenia strategii rozwoju społeczno- gospodarczego,
 • analizy architektoniczno- urbanistycznej,
 • zarządzania projektami i ich finansowania ze źródeł Unii Europejskiej,
 • marketingu terytorialnego,
 • metod analizy przestrzennej,
 • kształtowania i ochrony środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju:

Absolwent kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach gmin,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach wojewódzkich,
 • firmach przygotowujących opracowania strategiczne,
 • firmach przygotowujących opracowania planistyczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zintegrowane planowanie rozwoju - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)