Studia śródziemnomorskie

Studia śródziemnomorskie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Studia śródziemnomorskie – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia śródziemnomorskie to najlepsza propozycja dla tych, którzy kochają podróże i lubią uczyć się języków obcych. To także interesująca oferta dla osób, które chciałyby pracować w branży turystycznej i dzielić się swoją wiedzą z innymi. Studia śródziemnomorskie to specjalnie opracowany program oferujący połączenie interdyscyplinarnej perspektywy teoretycznej z praktyką i zdobywaniem różnorodnych doświadczeń z dziedziny turystyki kulturowej.

Kształcenie na kierunku Studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy językowej, literaturoznawczej, historycznej, archeologicznej, kulturoznawczej, jak również związanej z recepcją antyku w kulturze europejskiej. Największy nacisk kładziony jest na rozwijanie umiejętności w zakresie turystyki kulturowej, a służą temu między innymi liczne praktyki i wyjazdy szkoleniowe.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • język łaciński,
 • arcydzieła literatury greckiej i rzymskiej,
 • atrakcje turystyczne Śródziemnomorza,
 • kultura i język wybranego kraju Śródziemnomorza,
 • topografia kulturowa Aten i Rzymu,
 • recepcja antyku w kulturze współczesnej,
 • motywy i toposy antyczne w literaturze i sztuce,
 • lektura tekstów greckich w oryginale,
 • komparatystyka literacka,
 • kategorie kultury europejskiej,
 • antyk w sztukach wizualnych

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie tłumaczenia tekstów łacińskich, analizowania i interpretowania tekstów autorów antycznych w przekładach polskich, rozpoznawania wytworów symbolicznych i materialnych kultury grecko- rzymskiej. Poznają elementarną terminologię z zakresu badań nad literaturą oraz jej kontekstami, metody analizy i interpretacji dzieł literackich, procesy związane z powstaniem i rozwojem oraz współczesnością języków śródziemnomorskich.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Studiów śródziemnomorskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w branży turystycznej. Mogą pełnić obowiązki przewodnika, pilota wycieczek, czy organizatora ruchu turystycznego na obszarze Śródziemnomorza.

 

Opinie

Po zdanej maturze należy zastanowić się nad kolejnym krokiem. Chcąc iść na studia warto dokładnie prześwietlić uczelnie, aby poznać oferty edukacyjne, programy, możliwości rozwoju. Zastanawiając się nad podjęciem studiów śródziemnomorskich warto zaznajomić się z uczelnią, która takowe oferuje. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Ala, studentka Studiów śródziemnomorskich mówi:

„Studia powinny być przede wszystkim ciekawe. Nie ma sensu uczyć się czegoś, co nas kompletnie nie interesuje i nie daje żadnej satysfakcji. Dlatego warto studiować na UAM, ponieważ w tej ogromnej ilości kierunków każdy odnajdzie coś dla siebie.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE - ważne informacje

Studia śródziemnomorskie studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Studia śródziemnomorskie na UAM:

Absolwent kierunku Studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • literatury greckiej i rzymskiej,
 • filozofii antycznej,
 • teatru antycznego,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • języka łacińskiego,
 • atrakcji turystycznych Śródziemnomorza oraz kategorii i procesów związanych z turystyką kulturową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Studia śródziemnomorskie:

Absolwent kierunku Studia śródziemnomorskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • przewodnik,
 • pilot wycieczek,
 • organizator ruchu turystycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia filologiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)