STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Dodaj do ulubionych

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku studia śródziemnomorskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na studia śródziemnomorskie będą miały okazję zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, historycznych oraz filologicznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat kultury śródziemnomorskiej i antyku, a także nauczą się wybranego języka obcego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej oraz wybranych instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami i korporacjami międzynarodowymi oraz wydawnictwami i redakcjami czasopism.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Wymagania rekrutacyjne mogą być zmienne i różnić się w zależności od wybranej uczelni wyższej. Dlatego też kandydaci na kierunek studia śródziemnomorskie powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z zasadami i obowiązującymi progami punktowymi.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku studia śródziemnomorskie to:

  • język polski
  • język obcy nowożytny
  • filozofia/geografia/historia/WOS/historia sztuki/język łaciński

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne będzie przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Studia śródziemnomorskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Jednostka prowadząca

Studia śródziemnomorskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku studia śródziemnomorskie

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 12.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 15.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
do 22.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE ?

Studia śródziemnomorskie są skierowane do osób, które chciałyby się dowiedzieć więcej na temat korzeni współczesnej kultury europejskiej. Program nauczania na powyższych studiach oscyluje wokół nauk kulturoznawczych, historycznych oraz filologicznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć kompleksową wiedzę i przygotowanie zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na studia śródziemnomorskie zdobędą kompleksową wiedzę filologiczną, humanistyczną oraz historyczną. Program nauczania zakłada realizacje zajęć o tematyce związanej z kulturą śródziemnomorską oraz genezą współczesnej kultury europejskiej. Studenci dowiedzą się więcej na temat teatru, literatury oraz kultury antycznej. Co więcej, w planie znajdą się przedmioty z zakresu prawa rzymskiego, filozofii oraz retoryki.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się także analizowania wybranych zjawisk kulturowych oraz tekstów z kanonu literatury śródziemnomorskiej. Ponadto rozwiną kompetencje językowe i nauczą się wybranego języka obcego, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE ?

Studia śródziemnomorskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku studia śródziemnomorskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE STUDIA I STOPNIA

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek studia śródziemnomorskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Przedmioty:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Przedmioty:

dowolny przedmiot, język obcy, język obcy romański, język polski, język łaciński i kultura antyczna

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku studia śródziemnomorskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
30
II stopnia:
12
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
54
II stopnia:
28
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek studia śródziemnomorskie na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE ?

Absolwenci kierunku studia śródziemnomorskie nie powinni mieć problemów ze znalezieniem ciekawej i perspektywicznej pracy zawodowej. Przede wszystkim mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, wydawnictwami lub redakcjami czasopism. Równie ciekawą opcją może być zatrudnienie w mediach, dyplomacji lub w branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku studia śródziemnomorskie:

  • dyplomacja
  • media
  • redakcje czasopism
  • wydawnictwa
  • branża turystyczna
  • instytucje kultury

Studenci mogą także rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej lub karierę w środowisku międzynarodowym.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Komentarze (0)