Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika

09.02.2022

Pedagogika – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach 2022

Pedagogika jest zagadnieniem tłumaczonym jako świadoma działalność wychowawcza. Jest dziedziną, która zajmuje się człowiekiem w każdym wieku i która stara się pomagać w różnego rodzaju problemach; od problemów wychowawczych po problemy związane z zatrudnieniem. Od wielu lat, Pedagogika jest także jednym z najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Gdzie można ją studiować? Na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach.

Studia na kierunku pedagogika w UPH SIEDLCE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach umożliwia pozyskanie wiedzy pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, jak również kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci rozwijają umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ponadto, rozwijają się w zakresach: opieki osoby starszej i niepełnosprawnej, pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej z terapią pedagogiczną, pracy opiekuna i wychowawcy małego dziecka oraz doradztwa personalnego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • historia wychowania,
 • pedagogika ogólna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • teoria wychowania,
 • psychologia kliniczna,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • pedagogika społeczna,
 • diagnoza pedagogiczna,
 • elementy prawa rodzinnego i prawa opiekuńczego,
 • nurty i systemy pedagogiczne,
 • psychologia wychowania

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach nabywają umiejętności między innymi w zakresie określania procesów psychicznych i mechanizmów funkcjonowania człowieka, analizowania i interpretowania zjawisk społecznych, rozwiązywania problemów wychowawczych w świetle różnych teorii wychowania, organizowania działań edukacyjno- terapeutycznych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych ludzi z różnych środowisk.

 

Praca po studiach

Z bogatym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Pedagogiki na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkolnictwie, instytucjach pomocy społecznej, placówkach typu socjalizacyjnego, agencjach poradnictwa zawodowego, agencjach pośrednictwa pracy, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, agencjach pracy tymczasowej, hospicjach.

 

Opinie

Miejsc, w których można studiować Pedagogikę jest bardzo wiele. Ale czy wszystkie zasługują na uwagę i czy wszystkie gwarantują pozyskanie wysokiej jakości wykształcenia? Zastanawiając się nad podjęciem studiów pedagogicznych warto dokładniej zapoznać się z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach opinie? Karolina, studentka Pedagogiki mówi:

„Studia na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym mają wymiar praktyczny, konkretny, nastawiony na rozwijanie umiejętności. To największy, ale nie jedyny atut tej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę na UPH w Siedlcach:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii,
 • dostrzegania, analizowania i interpretowania różnych zjawisk społecznych,
 • systemów pedagogicznych,
 • teoretycznych podstaw wychowania i kształcenia,
 • pedagogiki społecznej,
 • diagnozy i opieki pedagogicznej,
 • analizowania procesów rozwoju psychicznego,
 • doradztwa personalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkolnictwie,
 • instytucjach pomocy społecznej,
 • placówkach typu socjalizacyjnego,
 • agencjach poradnictwa zawodowego,
 • agencjach pośrednictwa pracy,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • agencjach pracy tymczasowej,
 • hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej przez kandydata na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Komentarze (0)