Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

01.02.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to kierunek szczególny, skierowany do osób o konkretnych planach zawodowych, jak również określonych predyspozycjach i cechach osobowości. Kierunek ten oferuje Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w WSHIU POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, czyli wiedzy ogólno-pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej. Studenci kształtują wrażliwość na potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również nabywają umiejętności w zakresie personalizowania procesów kształcenia i wychowania w zależności od zdiagnozowanych zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci, rozstrzygania dylematów związanych z przebiegiem procesu edukacyjnego, czy konstruowania autorskich strategii wspierania rozwoju dziecka.

 

Program kształcenia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna nastawiony jest na pozyskanie wiedzy złożonej, obejmującej terminologię, ułatwiającą zrozumienie rozwoju, złożoności oraz zmienności pedagogiki i praktyki edukacyjnej. Studenci zdobywają wiedzę dotyczącą prawidłowości rozwojowych i procesów edukacyjnych dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa, jak również poznają istotę i sposoby stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka, jak również zasady i metody pracy z dzieckiem. Uczestniczą w zajęciach poświęconych kulturze języka i emisji głosu, inicjacji czytelniczej, inicjacji muzycznej, inicjacji plastycznej, organizacji pracy przedszkola, czy personalizacji procesu kształcenia nauczycieli.

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna wyróżniają się interdyscyplinarną wiedzą oraz licznymi umiejętnościami praktycznymi, które razem tworzą solidną podstawę do pracy w przedszkolach oraz klasach I- III szkół podstawowych.

 

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu pozwalają nabyć licznych umiejętności. Studenci rozwijają się między innymi w zakresie orientacji w środowiskowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych i rozwojowych dziecka, integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowym, posługiwania się ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki przedszkolnej i pedagogiki wczesnoszkolnej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, konstruowania autorskich strategii wspierania rozwoju dziecka.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach i klasach I- III szkół podstawowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia poszukują odpowiedzi na wiele pytań. Czy warto studiować na wybranym kierunku? Która uczelnia zagwarantuje zdobycie najlepszego wykształcenia? Skupiając się na omawianym kierunku należy podkreślić, iż studia w jego zakresie są jedyną drogą do pełnienia określonych obowiązkowych. A czy warto studiować w poznańskiej WSHIU? Jakie ma Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu opinie? Aneta, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest niełatwym i wymagającym kierunkiem, ale dającym dużo satysfakcji. Przede wszystkim to efekt ciekawego programu nauczania. WSHIU to uczelnia, w której warto studiować.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - ważne informacje

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Poznań

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w WSHIU:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • programowania nowatorskich strategii pracy z dzieckiem,
  • rozstrzygania dylematów związanych z przebiegiem procesu edukacyjnego,
  • integrowania wiedzy z różnych dyscyplin,
  • wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych w kreowaniu i prowadzeniu procesów edukacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • przedszkolach,
  • klasach I- III szkół podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Komentarze (0)