Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Poznań

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Poznań

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Poznań

Studia w Poznaniu 

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Odkryj pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia Poznań 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna +

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Wydział Studiów Edukacyjnych UAM stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna?

Jeśli chcesz studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, warto sprawdzić warunki rekrutacji, które ustalane są indywidualnie przez poznańskie uczelnie. Ponieważ zainteresowanych jest wielu, warto postarać się o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych.

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W POZNANIU?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jeden z najpopularniejszych kierunków humanistyczno-społecznych. Propozycja kształcenia jest idealna dla osób, które chcą pracować z dziećmi w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci na tego typu studia muszą odznaczać się szczególnymi predyspozycjami osobowymi oraz talentem pedagogicznym, który będą mieli okazję szlifować w trakcie kształcenia.

Studia umożliwią Ci zdobycie wiedzy odnoszącej się do najnowszych tendencji i kierunków zmian we współczesnej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także pozwolą Ci przygotować się do pracy w zawodzie w sposób merytoryczny i metodyczny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia jednolite magisterskie

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Poznaniu możesz realizować w trakcie jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat, czyli dziesięć semestrów. Ich ukończenie umożliwi Ci posługiwanie się tytułem magistra.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Przygotowanie pedagogiczne w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wiąże się z kształceniem, które obejmuje przedmioty psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie merytoryczne, a także przygotowanie dydaktyczne. Oznacza to, że studenci zdobywają wiedzę odnoszącą się do filozofii ogólnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, polityki oświatowej, psychologii rozwoju człowieka i tym podobne.

Nie zabraknie także przedmiotów związanych z przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym do pracy nauczyciela języka polskiego, matematyki, muzyki, plastyki, przyrody i innych.

Studenci będą także zdobywać i rozwijać umiejętności związane ze wspieraniem rozwoju dziecka oraz z pracą z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizowane przedmioty z pewnością umożliwią Ci zrozumienie psychologicznych uwarunkowań rozwoju i zachowania człowieka.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W POZNANIU?

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA W POZNANIU?

Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mogą pochwalić się wiedzą i umiejętnościami odnoszącymi się do wspomagania rozwoju dzieci, indywidualizowania pracy z nimi, diagnozowania i stymulowania ich rozwoju.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

  • placówki oświatowo-wychowawcze
  • poradnie specjalistyczne
  • zakłady pracy
  • służby zdrowia
  • instytucje profilaktyki społecznej
  • przedszkola i szkoły podstawowe

W pracy na stanowisku nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego zajmują się edukacją plastyczną, muzyczną, techniczną, wychowania fizycznego, ale przede wszystkim polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą. Absolwenci są zatrudniani także w wymiarze sprawiedliwości, w placówkach socjalizacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adopcyjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Poznań studia jednolite magisterskie


Kierunki pedagogiczne w Poznaniu

Popularne kierunki pedagogiczne niestacjonarne w Poznaniu

POZOSTAŁE UCZELNIE W POZNANIU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Komentarze (0)

wsaib

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia