Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Dolnośląska Szkoła Wyższa - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

Bezpieczeństwo narodowe to stan uzyskany dzięki różnego rodzaju działaniom. To rezultat osiągnięty dzięki odpowiednio zorganizowanej obronie i ochronie przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi oraz niemilitarnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi. To także kierunek studiów, który odnaleźć można w bogatej ofercie edukacyjnej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w życiu, jak i pracy zawodowej. Studenci uczą się analizować i prognozować zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego oraz tworzyć na tej podstawie modele systemu, jak również rozwijają umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej działalności związanej z ochroną i zapewnieniem bezpieczeństwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oparte są na bogatym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji,
 • system obrony państwa,
 • zarządzanie systemami ratowniczymi,
 • programowanie działań na rzecz bezpieczeństwa,
 • pozarządowe formy zapewnienia bezpieczeństwa,
 • edukacja dla bezpieczeństwa i kształtowanie poczucia bezpieczeństwa

 

Studenci Bezpieczeństwa narodowe we wrocławskiej DSW otrzymują możliwość wyboru specjalności. W ramach kształcenia realizowane są: Bezpieczeństwo przedsiębiorstw i instytucji, Kierowanie działaniami ratowniczymi, Obrona terytorialna i ochrona ludności, Prewencja zagrożeń bezpieczeństwa, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania, opisu elementów kierujących i wykonawczych systemu bezpieczeństwa narodowego, diagnozowania uwarunkowań i objawów patologii i zagrożeń społecznych współczesnego świata, budowania programów profilaktyczno- prewencyjnych, organizowania akcji ratowniczych, pracy z poszkodowanymi, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu kształcenia? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, służbach państwowych, wydziałach zarządzania kryzysowego, służbach ratowniczych, przedsiębiorstwach z otoczenia sektora wojskowego, firmach ochrony osób i mienia.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe jest kierunkiem, który każdego roku zyskuje na popularności. Co za tym idzie coraz częściej występuje w katalogach dydaktycznych. Na którą uczelnię się zdecydować? Planując studia we Wrocławiu warto dowiedzieć się jakie ma Dolnośląska Szkoła Wyższa opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Studiuję kierunek, który jest bardzo ważny, bardzo ciekawy, a na dodatek oferuje dużą różnorodność specjalistycznej wiedzy. Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej to najlepsza propozycja dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą przygotować się do wykonywania istotnych dla kraju obowiązków zawodowych.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia Wrocław

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • sposobów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstwa i instytucji,
 • prowadzenia działań ratowniczych wymagających udzielania pomocy medycznej, użycia technik ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego,
 • kształtowania właściwych postaw obywatelskich,
 • norm i standardów zabezpieczania informacji,
 • przeprowadzania audytu w zakresie systemu ochrony bezpieczeństwa informacji,
 • diagnozowania uwarunkowań i objawów patologii i zagrożeń społecznych współczesnego świata.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • służbie więziennej,
 • policji,
 • straży miejskiej,
 • straży gminnej,
 • firmach ochrony osób i mienia,
 • żandarmerii wojskowej,
 • służbach zarządzania kryzysowego,
 • administracji rządowej i samorządowej.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Dolnośląska Szkoła Wyższa

Komentarze (0)