Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH) w Krakowie – rekrutacja na studia 2024/2025

Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) – rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca do 15 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na AGH ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r.

W przypadku niewypełnienia limitów miejsc w terminie podstawowym lub przedłużenia naboru z uwagi na niewystarczającą liczbę zgłoszonych kandydatów przeprowadzona zostanie II tura rekrutacji w terminie od 16 lipca do 22 lipca 2024 roku.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz nakandydaci.agh.edu.pl

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W rekrutacji 2023/2024 Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała ponad 4,8 tys. miejsc na ponad 80 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się inżynieria i analiza danych, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 11 osób. Do popularnych kierunków należały także: informatyka i systemy inteligentne (ponad 10 osób na jedno miejsce), informatyka społeczna (ponad 10 osób na miejsce), informatyka stosowana (ponad 9 osób na miejsce) oraz cyberbezpieczeństwo (ponad 9 osób na miejsce).   

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki - rekrutacja 2024/2025

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (64 kierunki) i drugiego (72 kierunki) stopnia, jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AGH mogą aplikować na 82 kierunki studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki 2024/2025

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Automatyka przemysłowa i robotyka - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Ceramika - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia budowlana - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Chemia w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Computer science - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Edukacja techniczno - informatyczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Ekologiczne źródła energii - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Ekotechnologie cieplne - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Electronics and telecommunications - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Elektrotechnika - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Energetyka - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka jądrowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka odnawialna i zarządzanie energią - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energetyka wodorowa - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Energy and environmental engineering - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Fizyka medyczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Geofizyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinformatyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoinżynieria i górnictwo otworowe - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Geologia stosowana - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geośrodowisko miasta - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Geoturystyka - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Informatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka - data science - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Informatyka geoprzestrzenna - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Zarządzania AGH
 • Informatyka i systemy inteligentne - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Informatyka społeczna - Wydział Humanistyczny AGH
 • Informatyka stosowana - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Informatyka techniczna - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria akustyczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Inżynieria górnicza - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i monitoring środowiska - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH
 • Inżynieria i ochrona środowiska - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH
 • Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria kształtowania środowiska - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Inżynieria mechaniczna i materiałowa - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria mechatroniczna - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Inżynieria metali - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Inżynieria naftowa i gazownicza - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH
 • Inżynieria obliczeniowa - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria procesów odlewniczych - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Inżynieria procesów przemysłowych - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Inżynieria produkcji i jakości - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny AGH
 • Matematyka - Wydział Matematyki Stosowanej AGH
 • Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Materiały i technologie metali nieżelaznych - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
 • Metallurgical engineering - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Metalurgia - Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH
 • Mikro­elektronika w technice i medycynie - Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Mikro- i nanotechnologie w biofizyce - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Modern materials design and application - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Nanoinżynieria materiałów - Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
 • Nowoczesne technologie paliwowe - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Humanistyczny AGH
 • Nowoczesne technologie w kryminalistyce - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Raw materials value chain - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Recykling i metalurgia - Wydział Metali Nieżelaznych AGH
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych - Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH
 • Socjologia - Wydział Humanistyczny AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Energetyki i Paliw AGH
 • Technologia chemiczna - Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
 • Technologie przemysłu 4.0 - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH
 • Tworzywa i technologie motoryzacyjne - Wydział Odlewnictwa AGH
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania AGH
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Zarządzania AGH
 • Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja - Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

Dowiedz się więcej kandydaci.agh.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 15 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

16 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 17 do 22 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 16 do 22 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

23 lipca 2024

Składanie dokumentów - II tura

od 24 lipca do 29 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc lipiec 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura od lipca do sierpnia 2024
Elektroniczna rejestracja - IV tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - IV tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - IV tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 24 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - I tura 25 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura od 26 lipca do 2 sierpnia 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Akademii Górniczo Hutniczej znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Krakowie

kierunki studiów w Krakowie

uczelnie i studia w Krakowie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na AGH w Krakowie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 AGH powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: chemia w kryminalistyce, energy and environmental engineering, modern materials design and application, raw materials value chain, zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja.

 

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Zakończyła się pierwsza tura rekrutacji w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W rekrutacji na studia 2022/2023 najpopularniejsze okazały się kierunki studiów związane z informatyką.

W roku akademickim 2022/2023 AGH przygotowała 4971 miejsc na studiach I stopnia. Kandydaci mogli aplikować na ponad 60 kierunków studiów od 6 czerwca do 11 lipca 2022 r., a wyniki I tury rekrutacji poznali 12 lipca 2022 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na kandydaci.agh.edu.pl

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 9,92
 • Informatyka Społeczna: 8,94
 • Inżynieria i Analiza Danych: 8,50
 • Cyberbezpieczeństwo: 7,50
 • Informatyka Stosowana: 7,50
 • Teleinformatyka: 7,36
 • Informatyka i Ekonometria: 5,64
 • Zarządzanie: 5,22
 • Automatyka i Robotyka: 5,06
 • Informatyka Techniczna: 4,95

*pod względem liczby kandydatów na miejsce

 

AGH - najpopularniejsze kierunki studiów stacjonarnych I stopnia w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 1127
 • Informatyka i Systemy Inteligentne: 1042
 • Automatyka i Robotyka: 728
 • Budownictwo: 665
 • Informatyka Społeczna: 644
 • Informatyka Stosowana: 630
 • Informatyka Techniczna: 594
 • Geodezja i Kartografia: 544
 • Mechanika i Budowa Maszyn: 539
 • Teleinformatyka: 515

*pod względem liczby zgłoszeń

 

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie to uczelnia o bogatej historii, sięgającej początków XX wieku, kiedy to w 1912 roku grupa inżynierów i działaczy górniczych pod przewodnictwem Jana Zarańskiego rozpoczęła starania o zgodę na powołanie w mieście uczelni kształcącej inżynierów górnictwa.

Dzisiaj krakowska AGH jest jedną z najpopularniejszych szkół wyższych, zajmującą wysokie pozycje w różnego rodzaju rankingach i kształcącą ponad 25 tysięcy studentów, jak również patentową potęgą – Akademia zajmuje bowiem czołowe miejsce wśród podmiotów zgłaszających największą liczbę wynalazków oraz wzorów użytkowych.

Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie prowadzi kształcenie na wszystkich rodzajach studiów: pierwszego i drugiego stopnia, doktoranckich i podyplomowych, stacjonarnych i niestacjonarnych, oferując szeroki profil nauczania dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia trwają sześć, bądź siedem semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 3 albo cztery semestry i kończą się otrzymaniem tytułu magistra.

Kierunki studiów oferowane przez Akademię Górniczo- Hutniczą w Krakowie to szeroka paleta dyscyplin technicznych i inżynierskich. Można w niej odnaleźć między innymi takie kierunki jak: Automatyka przemysłowa i robotyka, Geologia stosowana, Geoinżynieria i górnictwo otworowe, Inżynieria górnicza, czy Metalurgia. W gronie dyscyplin o charakterze inżynierskim funkcjonują również kierunki odbiegające od tego charakteru i reprezentujące nauki humanistyczne. AGH oferuje kształcenie również w zakresie takich kierunków jak: Kulturoznawstwo, czy Socjologia.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 15.07.2024 od 03.06.2024 do 15.07.2024
Studia II stopnia od 24.07.2024 do 17.07.2024 od 02.09.2024 do 11.09.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 24.07.2024 do 17.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 15.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 02.09.2024 do 11.09.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - studia 2024

Kierunki studiów - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie: znaleziono 87

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Automatyka i robotyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa i robotyka
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ceramika
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia budowlana
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

II stopnia

stacjonarne

Chemia w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja techniczno - informatyczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekologiczne źródła energii
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia

stacjonarne

Ekotechnologie cieplne
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Electronics and telecommunications
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka jądrowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Energetyka wodorowa
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Energy and environmental engineering
Wydział Energetyki i Paliw AGH

II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geofizyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoinżynieria i górnictwo otworowe
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geośrodowisko miasta
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

II stopnia

stacjonarne

Geoturystyka
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka - data science
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

II stopnia

stacjonarne

Informatyka geoprzestrzenna
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy inteligentne
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka społeczna
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria akustyczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria górnicza
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria i monitoring środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i ochrona środowiska
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria kształtowania środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna i materiałowa
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechatroniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria metali
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria obliczeniowa
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów odlewniczych
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria procesów przemysłowych
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria produkcji i jakości
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komputerowe wspomaganie procesów inżynierskich
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie dla energetyki i lotnictwa
Wydział Odlewnictwa AGH

II stopnia

stacjonarne

Materiały i technologie metali nieżelaznych
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Metallurgical engineering
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne

Metalurgia
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mikro­elektronika w technice i medycynie
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mikro- i nanotechnologie w biofizyce
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Modern materials design and application
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Nanoinżynieria materiałów
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie paliwowe
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia

stacjonarne

Nowoczesne technologie w kryminalistyce
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia

stacjonarne

Raw materials value chain
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

II stopnia

stacjonarne

Recykling i metalurgia
Wydział Metali Nieżelaznych AGH

II stopnia

stacjonarne

Rewitalizacja terenów zdegradowanych
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Humanistyczny AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Energetyki i Paliw AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie przemysłu 4.0
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia

stacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Wydział Odlewnictwa AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania AGH

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zmiany klimatu - przeciwdziałanie i adaptacja
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)