Politechnika Wrocławska (PWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Wrocławska (PWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Wrocławska (PWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Wrocławską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na PWR ogłoszone zostaną 16 lipca 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Wrocławskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej powiększyła się o 4 nowe kierunków studiów. Na kandydatów czekają: inżynieria materiałowa, elektronika i fotonika, neutralność klimatyczna oraz adaptacja zmian klimatu.

 

Politechnika Wrocławska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PWr ubiegało się 20845 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Wrocławska przygotowała 6,8 tys. miejsc na 66 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 26 osób. Do popularnych kierunków należały także: matematyka i analiza danych (9,5), informatyka stosowana (8,74), informatyka stosowana w języku angielskim (8,37) oraz automatyka i robotyka (7,36). 

 

Politechnika Wrocławska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Wrocławska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (55 kierunków), drugiego (49 kierunków) stopnia oraz jednolite magisterskie (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PWR mogą aplikować na 67 kierunków studiów stacjonarnych oraz 9 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Politechnika Wrocławska kierunki 2024/2025

 

Politechnika Wrocławska kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Applied mathematics - Wydział Matematyki
 • Architektura - Wydział Architektury
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Automatyka przemysłowa - Wydział Elektryczny
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Big data analytics - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Biomechanika inżynierska - Wydział Mechaniczny
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Chemia - Wydział Chemiczny
 • Chemia i analityka przemysłowa - Wydział Chemiczny
 • Chemia i inżynieria materiałów - Wydział Chemiczny
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Electronic and computer engineering - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Elektromobilność - Wydział Elektryczny
 • Elektroniczne systemy mechatroniki - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Elektronika - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Elektronika i fotonika - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny
 • Energetyka - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Energetyka jądrowa - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Fizyka techniczna - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Geoenergetyka - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Geoinformatyka - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Geologia stosowana - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu - Wydział Inżynierii Środowiska
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Architektury
 • Górnictwo i geologia - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Informatyczne systemy automatyki - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Informatyka algorytmiczna - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Informatyka stosowana - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Informatyka techniczna - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Inteligentna elektronika - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria kwantowa - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Chemiczny
 • Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych - Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów
 • Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych - Wydział Mechaniczny
 • Inżynieria surowców mineralnych - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Inżynieria systemów - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Inżynieria środowiska - Wydział Inżynierii Środowiska
 • Inżynieria zarządzania - Wydział Zarządzania
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Medyczny
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Matematyka - Wydział Matematyki
 • Matematyka i analiza danych - Wydział Matematyki
 • Matematyka stosowana - Wydział Matematyki
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny
 • Mechanika i budowa maszyn energetycznych - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Mechatronika - Wydział Mechaniczny
 • Medical informatics - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Mining and geology - Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
 • Neutralność klimatyczna - Wydział Inżynierii Środowiska
 • Odnawialne źródła energii - Wydział Mechaniczno-Energetyczny
 • Optyka - Wydział Podstawowych Problemów Techniki
 • Robotyka i automatyzacja procesów - Wydział Mechaniczny
 • Sztuczna inteligencja - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny
 • Teleinformatyka - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Telekomunikacja - Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 • Transport - Wydział Mechaniczny
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny
 • Zaufane systemy sztucznej inteligencji - Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Dowiedz się więcej: rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura (kierunek architektura oraz kandydaci z zagraniczną maturą)

od 1 czerwca do 20 czerwca 2024

Egzamin wstępny z rysunku (kierunek architektura) 27 i 28 czerwca 2024
Dobrowolny egzamin z matematyki i/lub fizyki dla kandydatów z zagraniczną maturą 25 i 26 czerwca 2024
Ostatni dzień nadsyłania praz egzaminacyjnych z rysunku lipiec 2024
Ogłoszenie wyników egzaminu z rysunku oraz dobrowolnych egzaminów z matematyki i/lub fizyki 5 lipca 2024
Elektroniczna rejestracja - I tura (pozostałe kierunki) od 1 czerwca do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

16 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

od 17 do 22 lipca 2024

Ogłoszenie osób przyjętych na studia 23 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od 24 do 26 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

29 lipca 2024

Składanie dokumentów - II tura

od 30 lipca do 1 sierpnia 2024
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2024
Elektroniczna rejestracja - III tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - III tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - III tura wrzesień 2024
Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca do 24 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji 29 lipca 2024
Składanie dokumentów od 30 lipca do 1 sierpnia 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca do 12 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 13 września 2024
Składanie dokumentów od 16 do 18 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.pwr.edu.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Wrocławskiej znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Politechnice Wrocławskiej

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Politechniki Wrocławskiej powiększyła się o 10 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: electronic and computer engineering, elektroniczne systemy mechatroniki, energetyka jądrowa, environmental quality management, geoenergetyka, geologia stosowana, kierunek lekarski, matematyka i analiza danych, medical informatics oraz urban mining.

 

PWR - wyniki rekrutacji 2022/2023

W 2022 roku o przyjęcie na studia stacjonarne I stopnia na PWR ubiegało się 11 tys. kandydatów. W rekrutacji 2022/2023 Politechnika Wrocławska przygotowała 7 tys. miejsc na 64 kierunkach studiów. Pod względem ogólnej liczby zgłoszeń na studia stacjonarne I stopnia najpopularniejsze okazały się: informatyka stosowana (1171), cyberbezpieczeństwo (1119), informatyka techniczna (982), architektura (666), informatyczne systemy automatyki (665) oraz automatyka i robotyka (664).

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Wrocławska

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych szkół wyższych były uczelnie techniczne, na które przypadało średnio 4 zgłoszenia na jedno miejsce. Politechnika Wrocławska cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów, a najchętniej wybieranymi kierunkami były: informatyka stosowana, budownictwo, cyberbezpieczeństwo, informatyka techniczna oraz automatyka i robotyka.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Politechnika Wrocławska cieszyła się dużym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia aplikowało ponad 8,5 tysięcy kandydatów.

 

Rekrutacja

Politechnika Wrocławska na rok akademicki 2021/2022 na studia I stopnia przygotowała ponad 7 tysięcy miejsc.

W ofercie kształcenia Politechniki Wrocławskiej znajduje się ponad 40 kierunków studiów w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w językach obcych.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów na Politechnice Wrocławskiej przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki jak m.in. informatyka stosowana (1340), budownictwo (1027), cyberbezpieczeństwo (895), informatyka techniczna (870), automatyka i robotyka (859), architektura (602).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: inżynieria systemów (6,41), informatyka algorytmiczna (5,75), cyberbezpieczeństwo (4,32), zarządzanie (4,32).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Politechnice Wrocławskiej 2021/2022:
 • informatyka stosowana: 1340 kandydatów
 • budownictwo: 1027 kandydatów
 • cyberbezpieczeństwo: 895 kandydatów 
 • informatyka techniczna: 870 kandydatów
 • automatyka i robotyka: 859 kandydatów
 • architektura: 602 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Politechnika Wrocławska 2021/2022:

 • informatyka stosowana w języku angielskim – 10 osób na jedno miejsce,
 • informatyka stosowana w języku polskim – 9 osób na jedno miejsce,
 • informatyka algorytmiczna – 7 osób na jedno miejsce,
 • automatyka i robotyka – 5 osób na jedno miejsce,
 • cyberbezpieczeństwo – 5 osób na jedno miejsce.

 

Nowe kierunki studiów w Politechnice Wrocławskiej - rekrtuacja 2023/2024

 • Urban mining 
 • Electronic and Computer Engineering 
 • Elektroniczne systemy mechatroniki 
 • Geoenergetyka 
 • Geologia stosowana 
 • Environmental quality management 
 • Matematyka i analiza danych 
 • Energetyka jądrowa 
 • Medical Informatics 
 • inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych

 

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska jest jedną z najważniejszych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju. Od lat zajmuje czołowe miejsca w różnego rodzaju rankingach, a dzięki nowatorskim badaniom może poszczycić się mianem lidera innowacyjności.

Działalność Politechniki Wrocławskiej skierowana jest nie tylko do studentów, lecz także do tych, którzy pewnego dnia chcieliby do tego grona dołączyć. „Studium Talent” to konkurs, którego uczestnikami mogą być uczniowie szkół średnich, a zwłaszcza maturzyści. Jego celem jest przede wszystkim zachęcanie do intensywniejszej nauki przedmiotów ścisłych, takich jak: matematyka i fizyka, jak również adaptacja uczniów do podjęcia studiów w naukach matematyczno- przyrodniczych lub technicznych. Nagrodą są dodatkowe punkty w rekrutacji na Politechnikę.

Politechnika Wrocławska oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia. Ponadto, prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych i doktoranckich.

Politechnikę Wrocławską charakteryzuje aktywna współpraca międzynarodowa. Na jej podstawie funkcjonują różne programy wymiany studenckiej, jak również program Visiting Professors, w ramach którego uczelnię odwiedzają wybitni naukowcy i popularyzatorzy nauki z całego świata.

Oferta dydaktyczna Politechniki Wrocławskiej to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. Część realizowanych kierunków należy do czołówki kształcenia technicznego w kraju. Tymi kierunkami są między innymi: Budownictwo, prowadzone przez Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Technologia chemiczna oraz Inżynieria chemiczna, realizowane przez Wydział Chemiczny, czy też Elektronika i telekomunikacja, prowadzone przez Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 12.07.2024 od 01.06.2024 do 12.09.2024
Studia II stopnia od 01.06.2024 do 24.07.2024 od 01.06.2024 do 24.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 24.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 12.09.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.06.2024 do 24.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Wrocławska: znaleziono 67

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Applied mathematics
Wydział Matematyki

II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka przemysłowa
Wydział Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

II stopnia

stacjonarne

Big data analytics
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

II stopnia

stacjonarne

Biomechanika inżynierska
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemiczny

II stopnia

stacjonarne

Chemia i analityka przemysłowa
Wydział Chemiczny

I stopnia

stacjonarne

Chemia i inżynieria materiałów
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Electronic and computer engineering
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektryczny

I stopnia

stacjonarne

Elektroniczne systemy mechatroniki
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

II stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i fotonika
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

II stopnia

stacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka jądrowa
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoenergetyka
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia

stacjonarne

Geologia stosowana
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka o obiegu zamkniętym i ochrona klimatu
Wydział Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Górnictwo i geologia
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyczne systemy automatyki
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka algorytmiczna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka techniczna
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inteligentna elektronika
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria kwantowa
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Chemiczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria mikrosystemów mechatronicznych
Wydział Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria pojazdów i napędów niskoemisyjnych
Wydział Mechaniczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria surowców mineralnych
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria systemów
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Medyczny

jednolite

stacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki

I stopnia

stacjonarne

Matematyka i analiza danych
Wydział Matematyki

I stopnia

stacjonarne

Matematyka stosowana
Wydział Matematyki

I stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn energetycznych
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Medical informatics
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia

stacjonarne

Mining and geology
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

II stopnia

stacjonarne

Neutralność klimatyczna
Wydział Inżynierii Środowiska

II stopnia

stacjonarne

Odnawialne źródła energii
Wydział Mechaniczno-Energetyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Optyka
Wydział Podstawowych Problemów Techniki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Robotyka i automatyzacja procesów
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuczna inteligencja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Teleinformatyka
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Telekomunikacja
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zaufane systemy sztucznej inteligencji
Wydział Informatyki i Telekomunikacji

II stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

Komentarze (0)