Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - rekrutacja na studia 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pielęgnuje najlepsze tradycje, wypełnia misję kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych. Ponadto podejmuje działania na rzecz wykorzystania, przekształcania, ochrony zasobów przyrody i środowiska naturalnego oraz zapewnienia wysokiej jakości życia człowieka.

Kierunki realizowane we wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym zajmują czołowe pozycje w różnego rodzaju rankingach. Przekłada się to między innymi na fakt, iż na uczelnię aplikuje około ośmiu tysięcy kandydatów rocznie.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów. Są to: Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Przyrodniczo- Technologiczny. Uczelnia oferuje naukę na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jak również studiach podyplomowych. Studia pierwszego stopnia dzielą się na licencjackie i inżynierskie.

Uczelnia oferuje studentom możliwość kształcenia poza murami macierzystej uczelni. Służą temu takie programy jak: Erasmus+, CEEPUS, czy MostAR.

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu charakteryzuje się dużą różnorodnością. Odnajdziemy w niej kierunki związane z rolnictwem, ochroną środowiska, czy też żywnością. Na liście proponowanych kierunków znajdują się między innymi: Zarządzanie jakością i analiza żywności, Architektura krajobrazu, Ogrodnictwo, Medycyna roślin, Budownictwo, czy Ekonomia. Ponadto, uczelnia oferuje Polsko- Chińskie studia z podwójnym dyplomowaniem na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architetcture.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.05.2021 do 14.07.2021 od 01.08.2021 do 24.09.2021
Studia II stopnia od 01.08.2021 do 21.09.2021 od 01.08.2021 do 24.09.2021

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.05.2021 do 14.07.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2021 do 21.09.2021

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2021 do 24.09.2021

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2021 do 24.09.2021

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - studia 2021

Specjalności - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: znaleziono 40

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Agronomia

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Agroturystyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Animal production management - chinese and european

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Architektura zieleni we wnętrzach

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo ekologiczne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biologia środowiskowa

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biostatystyka i programowanie bioinformatyczne

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia żywności

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja i geoinformatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja i gospodarka nieruchomościami

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja inżynieryjna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geodezja satelitarna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geoinformatyka

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka odpadami

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka wodna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Hodowla i użytkowanie koni

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla i użytkowanie zwierząt gospodarskich

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Hodowla zwierząt towarzyszących i wolno żyjących

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Inżynieria i gospodarka wodna

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria melioracyjna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria wodna i melioracyjna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Konstrukcje budowlane

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kształtowanie i ochrona krajobrazu

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kształtowanie terenów zieleni

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Odnawialne źródła energii

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Produkcja ogrodnicza

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Produkcja pasz i doradztwo żywieniowe

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Rynek nieruchomości

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Śródlądowe drogi wodne

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Technika sanitarna

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Techniki laboratoryjne w biologii

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Techniki programistyczne w biologii molekularnej

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Technologia żywności

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Wycena nieruchomości

  specjalność

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zagospodarowanie wód opadowych

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie przestrzenią

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie ryzykiem środowiskowym

  ścieżka kształcenia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)