Uniwersytet Wrocławski (UWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Wrocławski (UWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Wrocławski (UWR) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 11 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UWR ogłoszone zostaną 17 lipca 2024 r.

Tegoroczna rekrutacja 2024/2025 wystartuje w czerwcu 2024 r. Elektroniczna rejestracja na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie potrwa do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. za pośrednictwem zmiany statusu kandydata na portalu IRKA. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia powinny złożyć dokumenty w ciągu kilku dni, w dniach określonych przez harmonogram procesu rekrutacyjnego dla poszczególnych kierunków.

UWAGA! Miejsce na liście zakwalifikowanych do złożenia dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia, a niezłożenie dokumentów będzie jednoznaczne z rezygnacją ze studiów.

Podczas zeszłorocznej rekrutacji 2023/2024, jak podaje Uniwersytet Wrocławski, kandydaci zapisywali się na studia się niemal do ostatniej minuty! W I turze zeszłorocznym naborze na studia odnotowano prawie 30 tysięcy rejestracji na kierunki, w rekrutacji udział wzięło ponad 17 tysięcy kandydatów i kandydatek.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Wrocławskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Wrocławskiego powiększyła się o 9 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: analityka społeczna, sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka, projektowanie mediów, organizacja i zarządzanie usługami społecznymi, media content creation, master of economoics and finance, logopedia, ll.b. international and european environmental law oraz english for knowledge, culture and innovation.

 

Uniwersytet Wrocławski najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UWR ubiegało się 17 240 kandydatów, którzy złożyli 29 239 aplikacji. Według danych na dzień przed zamknięciem możliwości rejestracji 2023 w IRK na Uniwersytecie Wrocławskim najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 29 osób. Do popularnych kierunków należały także: koreanistyka (ponad 24 osoby na jedno miejsce), komunikacja wizerunkowa (prawie 16 osób na miejsce), medyczna biotechnologia molekularna (ponad 13 osób na miejsce) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (ponad 12 osób na miejsce). 

 

Uniwersytet Wrocławski kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Wrocławski w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 100 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (77 kierunków) i drugiego (68 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (6 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UWR mogą aplikować na 102 kierunki studiów stacjonarnych oraz 27 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Wrocławski kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Wrocławski kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Administration in international organizations - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Analityka społeczna - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Anglistyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Antropologia literatury, teatru i filmu - Wydział Filologiczny UWr
 • Archeologia - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Astronomia - Wydział Fizyki i Astronomii UWr
 • Bachelor of business and administration - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Biologia - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Biologia człowieka - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Biotechnologia - Wydział Biotechnologii UWr
 • Biotechnology - Wydział Biotechnologii UWr
 • Chemia - Wydział Chemii UWr
 • Chemia i toksykologia sądowa - Wydział Chemii UWr
 • Chemia medyczna - Wydział Chemii UWr
 • Chemistry - Wydział Chemii UWr
 • Communication management - Wydział Filologiczny UWr
 • Criminal justice - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Culture, thought and humanity - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Data science - Wydział Matematyki i Informatyki UWr
 • Dyplomacja europejska - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Filologiczny UWr
 • Eastern european jewish studies - Wydział Filologiczny UWr
 • Ekonomia - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • English for knowledge, culture and innovation - Wydział Filologiczny UWr
 • Etnologia i antropologia kulturowa - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • European cultures - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Europeistyka - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Filologia chorwacka z językiem serbskim - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia czeska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia francuska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia germańska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia hiszpańska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia indyjska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia klasyczna - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia rosyjska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filologia ukraińska - Wydział Filologiczny UWr
 • Filozofia - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Fizyka - Wydział Fizyki i Astronomii UWr
 • Genetyka i biologia eksperymentalna - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Geologia - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Global communication - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Historia - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Historia sztuki - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Historia w przestrzeni publicznej - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Indywidualne studia informatyczno-matematyczne - Wydział Matematyki i Informatyki UWr
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wydział Filologiczny UWr
 • Informatyka - Wydział Matematyki i Informatyki UWr
 • Informatyka stosowana i systemy pomiarowe - Wydział Fizyki i Astronomii UWr
 • Interdyscyplinarne studia europejskie - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Inżynieria geologiczna - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Italianistyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Judaistyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Komunikacja wizerunkowa - Wydział Filologiczny UWr
 • Koreanistyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Kryminologia - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Kryminologia prawnicza - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - Wydział Filologiczny UWr
 • Kulturoznawstwo - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Ll.b. international and european environmental law - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Ll.m. international and european law - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Logopedia - Wydział Filologiczny UWr
 • Master of economics and finance - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Informatyki UWr
 • Media content creation - Wydział Filologiczny UWr
 • Medical biotechnology - Wydział Biotechnologii UWr
 • Medyczna biotechnologia molekularna - Wydział Biotechnologii UWr
 • Mikrobiologia - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Militarioznawstwo - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Muzykologia - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Niderlandystyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Ochrona środowiska - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Ochrona środowiska - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Pedagogika - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Prawo - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Prawo e-biznesu - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Projektowanie mediów - Wydział Filologiczny UWr
 • Psychologia - Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr
 • Publikowanie cyfrowe i sieciowe - Wydział Filologiczny UWr
 • Sinologia - Wydział Filologiczny UWr
 • Slawistyka - Wydział Filologiczny UWr
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Socjologia ekonomiczna - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Studia romanistyczne - Wydział Filologiczny UWr
 • Studia śródziemnomorskie - Wydział Filologiczny UWr
 • Studia śródziemnomorskie i klasyczne - Wydział Filologiczny UWr
 • Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka - Wydział Filologiczny UWr
 • Turystyka - Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr
 • Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Zarządzanie informacją - Wydział Filologiczny UWr
 • Zarządzanie migracjami - Wydział Filologiczny UWr
 • Zarządzanie projektami społecznymi - Wydział Nauk Społecznych UWr
 • Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym - Wydział Nauk Biologicznych UWr
 • Zielona chemia - Wydział Chemii UWr

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.wroc.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 3 czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

17 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

18-23 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura

lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (I nabór)

od 3 czerwca do 11 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji 17 lipca 2024
Składanie dokumentów 18-23 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (I nabór)

od 3 czerwca do września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja (I nabór)

od 3 czerwca do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji lipiec 2024
Składanie dokumentów lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Wrocławskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia we Wrocławiu

kierunki studiów we Wrocławiu

uczelnie i studia we Wrocławiu

 


Uniwersytet Wrocławski najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

 

Ranking popularności kierunkówze względu na liczbę osób na jedno miejsce

*liczba kandydatów na miejsce **liczba rejestracji ***limit miejsc

1 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne *29.1400 (**2914/***100)
2 KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne 24.6667 (444/18)
3 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne 15.9250 (1274/80)
4 MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne 13.1500 (263/20)
5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne 12.7222 (1145/90)
6 SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne 11.7222 (211/18)
7 PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne 9.8800 (1976/200)
8 FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne 9.4000 (564/60)
9 ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne 9.2273 (1015/110)
10 GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne 8.5667 (514/60)
11 ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne 8.1750 (327/40)
12 CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne 7.8125 (375/48)
13 EKONOMIA, I stopnia stacjonarne 7.2867 (1093/150)
14 BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne 7.2714 (509/70)
15 TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne 6.9200 (346/50)
16 KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne 6.2615 (407/65)
17 INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) 5.8500 (702/120)
18 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne 5.4600 (273/50)
19 SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne 4.7396 (455/96)
20 MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 4.7167 (283/60)
21 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne 4.7000 (470/100)
22 PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne 4.0429 (283/70)
23 FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne 3.8889 (70/18)
24 FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne 3.8857 (272/70)
25 INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) 3.7600 (188/50)
26 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne 3.7333 (112/30)
27 PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne 3.6500 (146/40)
28 INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne 3.5333 (106/30)
29 BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne 3.5263 (134/38)
30 KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 3.2533 (244/75)
31 HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne 3.0250 (242/80)
32 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne 2.9750 (238/80)
33 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 2.7667 (83/30)
34 BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 2.7375 (219/80)
35 NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne 2.7333 (205/75)
36 DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne 2.5625 (205/80)
37 ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne 2.5143 (176/70)
38 CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne 2.4917 (299/120)
39 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne 2.4600 (246/100)
40 ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 2.4400 (122/50)
41 ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne 2.3722 (427/180)
42 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne 2.2100 (221/100)
43 FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne 2.2000 (132/60)
44 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 2.1750 (87/40)
45 Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne 2.1667 (65/30)
46 GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne 2.1200 (106/50)
47 FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne 2.1111 (95/45)
48 PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne 2.0800 (312/150)
49 OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne 2.0500 (123/60)
50 MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne 2.0300 (406/200)
51 FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne 2.0278 (365/180)
52 FILOLOGIA INDYJSKA, I stopnia stacjonarne 2.0000 (36/18)
53 ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne 1.9909 (219/110)
54 BIOTECHNOLOGY, I stopnia stacjonarne w j. angielskim 1.7667 (53/30)
55 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne 1.7083 (82/48)
56 STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne 1.5000 (81/54)
57 HISTORIA, I stopnia stacjonarne 1.4867 (223/150)
58 POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.4556 (131/90)
59 CHEMIA, I stopnia stacjonarne 1.4214 (199/140)
60 EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne 1.4000 (84/60)
61 JUDAISTYKA, I stopnia stacjonarne 1.4000 (56/40)
62 FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne 1.3778 (62/45)
63 Culture, Thought and Humanity, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 1.3333 (40/30)
64 ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne 1.3000 (65/50)
65 BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim 1.2733 (191/150)
66 FILOZOFIA, I stopnia zaoczne 1.2667 (38/30)
67 GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.2571 (88/70)
68 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia zaoczne 1.2000 (36/30)
69 PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne 1.1806 (85/72)
70 ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne 1.1600 (58/50)
71 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe 1.1182 (246/220)
72 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne 1.1125 (178/160)
73 FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne 1.0947 (208/190)
74 PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne 1.0800 (270/250)
75 MUZYKOLOGIA, I stopnia stacjonarne 1.0500 (42/40)
76 CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 1.0333 (155/150)
77 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne 1.0222 (92/90)
78 FILOLOGIA UKRAIŃSKA, I stopnia stacjonarne 1.0222 (46/45)
79 INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) 1.0167 (61/60)

 

 

Ranking popularności kierunków ze względu na liczbę rejestracji

1 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne 2918
2 PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne 1975
3 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne 1275
4 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne 1145
5 EKONOMIA, I stopnia stacjonarne 1093
6 ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne 1015
7 INFORMATYKA, I stopnia stacjonarne (3-letnie licencjackie i 3,5-letnie inżynierskie) 703
8 FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne 564
9 GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne 514
10 BIOTECHNOLOGIA, I stopnia stacjonarne 510
11 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, I stopnia stacjonarne 470
12 SOCJOLOGIA, I stopnia stacjonarne 455
13 KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne 444
14 ADMINISTRACJA, I stopnia stacjonarne 428
15 KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO, I stopnia stacjonarne 407
16 MATEMATYKA, I stopnia stacjonarne 406
17 CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne 376
18 FILOLOGIA POLSKA, I stopnia stacjonarne 365
19 TURYSTYKA, I stopnia stacjonarne 346
20 ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne 327
21 PEDAGOGIKA, I stopnia stacjonarne 312
22 CHEMIA MEDYCZNA, I stopnia stacjonarne 300
23 KRYMINOLOGIA, I stopnia zaoczne 291
24 MIKROBIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 283
25 PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE, I stopnia stacjonarne 283
26 FILOLOGIA FRANCUSKA, I stopnia stacjonarne 273
27 GOSPODARKA PRZESTRZENNA, I stopnia stacjonarne 273
28 PRAWO, jednolite magisterskie zaoczne 270
29 MEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA, jednolite magisterskie stacjonarne 264
30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, I stopnia stacjonarne 246
31 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie wieczorowe 246
32 KULTUROZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 244
33 HISTORIA SZTUKI, I stopnia stacjonarne 242
34 SOCJOLOGIA EKONOMICZNA, I stopnia stacjonarne 238
35 HISTORIA, I stopnia stacjonarne 223
36 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SPOŁECZNYMI, I stopnia stacjonarne 221
37 ANGLISTYKA, I stopnia zaoczne 219
38 BIOLOGIA, I stopnia stacjonarne 219
39 SINOLOGIA, I stopnia stacjonarne 211
40 FILOLOGIA GERMAŃSKA, I stopnia stacjonarne 209
41 DYPLOMACJA EUROPEJSKA, I stopnia stacjonarne 205
42 NIDERLANDYSTYKA, I stopnia stacjonarne 205
43 CHEMIA, I stopnia stacjonarne 199
44 BACHELOR OF BUSINESS AND ADMINISTRATION (BIZNES I ADMINISTRACJA), I stopnia stacjonarne w j.angielskim 191
45 INFORMATYKA STOSOWANA I SYSTEMY POMIAROWE, I stopnia stacjonarne (3,5 letnie inżynierskie) 189
46 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia zaoczne 178
47 ETNOLOGIA i ANTROPOLOGIA KULTUROWA, I stopnia stacjonarne 176
48 CRIMINAL JUSTICE, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 155
49 PEDAGOGIKA SPECJALNA, jednolite magisterskie stacjonarne 146
50 BIOLOGIA CZŁOWIEKA, I stopnia stacjonarne 134
51 FILOZOFIA, I stopnia stacjonarne 132
52 POLITOLOGIA, I stopnia stacjonarne 130
53 OCHRONA ŚRODOWISKA, I stopnia stacjonarne 123
54 ARCHEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 122
55 PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA, jednolite magisterskie stacjonarne 112
56 GEOGRAFIA, I stopnia stacjonarne 106
57 INDYWIDUALNE STUDIA INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNE, I stopnia stacjonarne 106
58 FILOLOGIA CZESKA, I stopnia stacjonarne 95
59 PRAWO, jednolite magisterskie wieczorowe 94
60 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia zaoczne 92
61 GEOLOGIA, I stopnia stacjonarne 88
62 INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO, I stopnia stacjonarne 87
63 Prawo e-biznesu, I stopnia zaoczne 87
64 PRACA SOCJALNA, I stopnia stacjonarne 85
65 EUROPEISTYKA, I stopnia stacjonarne 84
66 STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność GLOBAL STUDIES, I stopnia stacjonarne (w j. angielskim) 83
67 EKONOMIA, I stopnia zaoczne 82
68 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM PRZYRODNICZYM, I stopnia stacjonarne 82
69 EKONOMIA, II stopnia stacjonarne 81
70 STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE, I stopnia stacjonarne 81
71 PEDAGOGIKA, I stopnia zaoczne 72
72 DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ – OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE, I stopnia stacjonarne 70
73 FILOLOGIA KLASYCZNA, I stopnia stacjonarne 70
74 FIZYKA, I stopnia stacjonarne 68
75 Indywidualne Studia Międzydziedzinowe, stacjonarne I stopnia, jednolite magisterskie stacjonarne 65
76 ASTRONOMIA, I stopnia stacjonarne 65
77 FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM, I stopnia stacjonarne 62
78 INŻYNIERIA GEOLOGICZNA, I stopnia stacjonarne (inżynierskie) 61
79 ZIELONA CHEMIA, I stopnia stacjonarne 58

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Wrocławskim 

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Wrocławskiego powiększyła się o 5 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: edyczna biotechnologia molekularna, slawistyka, studia śródziemnomorskie i klasyczne, zielona chemia, zarządzanie informacją.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Wrocławskim

W 2022 roku o przyjęcie na studia w UWR ubiegało się 16953 kandydatów, którzy złożyli 28711 aplikacjiUniwersytet Wrocławski przygotował 5,8 tys. miejsc na 79 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegały się ponad 32 osoby. Do popularnych kierunków należały także: koreanistyka (ponad 28 osób na miejsce), komunikacja wizerunkowa (ponad 19 osób na miejsce) oraz anglistyka (ponad 14 osób na miejsce).   

 

Najpopularniejsze kierunki studiów Uniwersytet Wrocławski (UWR) - rekrutacja 2022/2023

Lp. kierunek studiów liczba osób na miejsce
1 PSYCHOLOGIA, jednolite magisterskie stacjonarne 32.4400
2 KOREANISTYKA, I stopnia stacjonarne 28.1111
3 KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA, I stopnia stacjonarne 19.3875 
4 ANGLISTYKA, I stopnia stacjonarne 14.5500 
5 DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, I stopnia stacjonarne 13.2333
6 ITALIANISTYKA, I stopnia stacjonarne 11.5926
7 FILOLOGIA HISZPAŃSKA, I stopnia stacjonarne 10.9455
8 PRAWO, jednolite magisterskie stacjonarne 10.6250
9 CHEMIA I TOKSYKOLOGIA SĄDOWA, I stopnia stacjonarne 10.4490 
10 GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA, I stopnia stacjonarne 10.0667

 

dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.wroc.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Wrocławski

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych uczelni były uniwersytety, gdzie na jedno miejsce średnio przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z najchętniej wybieranych uniwersytetów na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie był Uniwersytet Wrocławski.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Wrocławski cieszył się ogromnym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie w Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów IRK zanotowani 29239 rejestracji, oraz 17240 kandydatek i kandydatów.

Na studia stacjonarne I i II stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Wrocławski przyjął 7020 studentów, a na niestacjonarne 2395.

 

Rekrutacja

Uniwersytet Wrocławski na rok akademicki 2021/2022 na studia I i II stopnia, a także jednolite magisterskie przyjął prawie 10 tysięcy studentów.

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Wrocławskiego znajduje się 87 kierunków studiów na studiach I stopnia oraz ponad 50 na studiach II stopnia, na których kształcenie odbywa się w języku polskim, a także w języku angielskim. A dodatkowo uczelnia oferuje ponad 250 specjalności i specjalizacji.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. psychologia (3280), prawo (1978), komunikacja wizerunkowa (1520), ekonomia (1284), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (1139), anglistyka (1127), informatyka (781), genetyka i biologia eksperymentalna (667).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: psychologia (32,80), koreanistyka (31,75), komunikacja wizerunkowa (19), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (14,24), anglistyka (14,09).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Wrocławskim 2021/2022
 • Psychologia: 3280 kandydatów
 • Prawo: 1987 kandydatów
 • komunikacja wizerunkowa: 1520 kandydatów
 • ekonomia: 1284 kandydatów
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 1139 kandydatów
 • anglistyka: 1127 kandydatów
 • informatyka: 781 kandydatów
 • genetyka i biologia eksperymentalna: 667 kandydatów

 

Największa liczba osób na jedno miejsce - Uniwersytet Wrocławski 2021/2022:

 • psychologia 32,80 osób na jedno miejsce
 • koreanistyka 31,75 osób na jedno miejsce
 • komunikacja wizerunkowa 19 osób na jedno miejsce
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna 14,24 osób na jedno miejsce
 • anglistyka 14,09 osób na jedno miejsce

 

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z największych uczelni nie tylko Dolnego Śląska, ale i całego kraju, w której wiedzę zdobywa 23 tysiące studentów. Misją jest oczywiście kształcenie, ale również prowadzenie i promowanie badań, jak również tworzenie centrum życia naukowego, intelektualnego oraz kulturalnego.

Uniwersytet Wrocławski zajmuje się nie tylko realizowaniem procesów kształcenia dla studentów. Prowadzi również szkolenia i kursy dokształcające, a także zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Dzieci oraz szereg wydarzeń popularyzujących naukę, takich jak wykłady otwarte, spotkania Studium Generale, warsztaty, czy pokazy naukowe.

Uniwersytet Wrocławski prowadzi kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich. W ofercie uczelni znajdują się także studia podyplomowe i doktoranckie. Za proces kształcenia odpowiada dziesięć wydziałów: Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych i Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska.

Uniwersytet Wrocławski współpracuje z wieloma cenionymi ośrodkami akademickimi. Dla studentów oznacza to możliwość nauki w wielu zakątkach świata i prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, a dla doktorantów szansę wyjazdu w celach naukowych na uczelnie partnerskie.

Katalog dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego charakteryzuje się dużą różnorodnością. W ofercie znajdują się kierunki: studiów licencjackich – na przykład: Historia, Judaistyka, czy Politologia, studiów inżynierskich – Inżynieria geologiczna, Informatyka, Informatyka stosowana i systemy pomiarowe, studiów jednolitych magisterskich – Psychologia, Prawo, Pedagogika specjalna, studiów magisterskich – Administracja, Chemia i toksykologia sądowa, Etnologia i antropologia kulturowa, czy Zarządzanie bezpieczeństwem państwa.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.06.2024 do 11.07.2024 od 03.06.2024
Studia II stopnia od 03.06.2024 od 03.06.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.06.2024 do 11.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Wrocławski : znaleziono 106

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administration in international organizations
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

stacjonarne

Analityka społeczna
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Anglistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Antropologia literatury, teatru i filmu
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bachelor of business and administration
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia człowieka
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biotechnologii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnology
Wydział Biotechnologii UWr

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia i toksykologia sądowa
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia medyczna
Wydział Chemii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii UWr

I stopnia

stacjonarne

Communication management
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Criminal justice
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Culture, thought and humanity
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Data science
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

II stopnia

stacjonarne

Dyplomacja europejska
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eastern european jewish studies
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English for knowledge, culture and innovation
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Etnologia i antropologia kulturowa
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

European cultures
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia chorwacka z językiem serbskim
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia czeska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia francuska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia indyjska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia klasyczna
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filologia ukraińska
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global communication
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Historia sztuki
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia w przestrzeni publicznej
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Indywidualne studia informatyczno-matematyczne
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia

stacjonarne

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana i systemy pomiarowe
Wydział Fizyki i Astronomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Interdyscyplinarne studia europejskie
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria geologiczna
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Judaistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Komunikacja wizerunkowa
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Koreanistyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

niestacjonarne

Kryminologia prawnicza
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

niestacjonarne

Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ll.b. international and european environmental law
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

stacjonarne

Ll.m. international and european law
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

stacjonarne

Logopedia
Wydział Filologiczny UWr

jednolite

stacjonarne

Master of economics and finance
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Informatyki UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Media content creation
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Medical biotechnology
Wydział Biotechnologii UWr

II stopnia

stacjonarne

Medyczna biotechnologia molekularna
Wydział Biotechnologii UWr

jednolite

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Militarioznawstwo
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Niderlandystyka
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Organizacja i zarządzanie usługami społecznymi
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia

stacjonarne

Prawo
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo e-biznesu
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr

I stopnia

niestacjonarne

Projektowanie mediów
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Publikowanie cyfrowe i sieciowe
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Sinologia
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Slawistyka
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia ekonomiczna
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Studia romanistyczne
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie i klasyczne
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Sztuka przekładu, twórcze pisanie i krytyka literacka
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Wydział Nauk Społecznych UWr

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie informacją
Wydział Filologiczny UWr

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie migracjami
Wydział Filologiczny UWr

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie projektami społecznymi
Wydział Nauk Społecznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
Wydział Nauk Biologicznych UWr

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zielona chemia
Wydział Chemii UWr

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Komentarze (0)