ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. 375-25-49

http://www.wfil.uni.wroc.pl/

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14

50-383 Wrocław              

tel. 375-25-49

http://www.wfil.uni.wroc.pl/

 • ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Antropologia literatury, teatru i filmu
  Jeśli chcesz w przyszłości świadomie i swobodnie poruszać się w świecie kultury i sztuki, antropologia literatury, teatru i filmu to studia dla Ciebie. Jest to interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek, kształcący przyszłych twórców i uczestników kultury. Podczas tych studiów dowiesz się, że żadne dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. W toku edukacji nauczysz się te tropy odnajdywać i poprawnie interpretować, pomoże Ci w tym podejście interdyscyplinarne, realizowane zarówno na poziomie wykorzystywanych metodologii jak i różnorodnych kontekstów, które będziesz badać. Spotkania z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi umożliwią Ci także realny kontakt ze światem kultury i poznanie go „od podszewki”.
  Ukształtowana podczas studiów wrażliwość, nabyty warsztat analityczny i kompetencje komunikacyjne pozwolą Ci na realizowanie się we wszystkich instytucjach kultury i pełnienie w nich wszelkich profesjonalnych funkcji. Dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom zatrudnienie znajdziesz w instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach oraz placówkach oświatowych i samorządowych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Antropologia literatury, teatru, filmu jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
  Kierunek ten przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza, innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Oprócz wiedzy dotyczącej samych mediów, ich funkcjonowania i zasad działania podczas studiów uzyskasz niezbędny zasób wiedzy ogólnej, umożliwiający Ci pracę w mediach. Program studiów w znaczącej części wypełniony jest zajęciami warsztatowymi, a do Twojej dyspozycji pozostają profesjonalne studia radiowe, telewizyjne i fotograficzne. Uczyć będą Cię specjaliści i praktycy, możesz być więc pewien, że program studiów jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany.
  Wybrać możesz jedną z wielu specjalności: dziennikarstwo mody i stylu; dziennikarstwo muzyczne; dziennikarstwo prasowe i online; dziennikarstwo radiowo-telewizyjne; dziennikarstwo sportowe; fotografia dziennikarska, reklamowa i artystyczna; nowe technologie multimedialne; public relations; twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja.
  Praktyki w mediach, projekty naukowe i medialne oraz różnorodność przedmiotów pomogą Ci określić własne predyspozycje i wskażą perspektywy przyszłej drogi zawodowej. Pracę znajdziesz na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), komunikacji profesjonalnej czy nowych mediów. Możesz pracować także jako specjalista twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna jest przedstawienie projektu badawczego, ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filolgia angielska
  Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim, dziennikarza radiowego BBC News, analityka finansowego banku Barcleys oraz pracownika kalifornijskiej centrali firmy Apple. To dyplom Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak to możliwe, że nasi absolwenci osiągają sukcesy na tak wielu ścieżkach kariery?
  • Jesteśmy wszechstronni. Uczymy nie tylko języka angielskiego: oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), oferujemy kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze. Każdy student ma prawo wyboru specjalizacji tłumaczeniowej lub filologicznej, a ponadto może uczestniczyć w bloku nauczycielskim, który daje uprawnienia do nauczania języka angielskiego.
  • Jesteśmy praktyczni. Aby jak najlepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy, organizujemy praktyki zawodowe w ramach specjalizacji tłumaczeniowej oraz bloku nauczycielskiego. Ponadto oferujemy wszystkim studentom 180-godzinny kurs drugiego języka obcego.
  • Jesteśmy międzynarodowi. Współpracujemy z przeszło dwudziestoma ośrodkami akademickimi w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Organizujemy międzynarodowe konferencje, szkoły letnie oraz wykłady gościnne znamienitych profesorów. W ramach programów Erasmus i ISEP nasi studenci wyjeżdżają na wymiany do m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Norwegii. Studiuje u nas wielu studentów międzynarodowych, a wśród pracowników IFA są Amerykanie, Brytyjczycy oraz obywatel RPA.
  • Jesteśmy kompetentni. Nasza kadra to zespół utytułowanych naukowców, laureatów prestiżowych stypendiów zagranicznych, autorów książek i artykułów opublikowanych w renomowanych wydawnictwach akademickich na całym świecie.
  • Jesteśmy innowacyjni. Dostosowujemy plan studiów do wymagań rynku i dbamy o to, by nasi studenci mieli dostęp do najnowszych technologii oraz publikacji naukowych. W IFA działa jedyne w Polsce laboratorium psycholingwistyczne, w którym badania eksperymentalne nad językiem prowadzi nie tylko kadra, ale także uczestnicy studiów magisterskich i doktoranckich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski (pisemny)

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena pracy badawczej w języku angielskim oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA CZESKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek filologia czeska
  Na początku XIX wieku czescy lingwiści podczas tworzenia literackiej češtiny sięgnęli po zapożyczenia z języka polskiego i staropolskiego – to właśnie dlatego język polski i czeski są tak do siebie podobne. Oba języki jednak ewoluowały, a niektóre wspólne słowa zmieniły znaczenie, stąd np. czeskie čerstvý to polskie świeży. Język czeski kryje wiele zagadek, chcesz je poznać? Wystarczy, że wybierzesz filologię czeską na Uniwersytecie Wrocławskim! Podczas konwersatoriów z Praktycznej Nauki Języka Czeskiego poznasz fonetykę, leksykę i gramatykę funkcjonalną tego języka od podstaw, a także nauczysz się pracować z czeskim tekstem – będzie okazja do przeczytania w oryginale pasjonujących książek literatury czeskiej.
  Podczas studiowania bohemistyki będziesz mógł także poznać drugi język słowiański – chorwacki, rosyjski lub ukraiński oraz język zachodni. Oprócz tego każdy student filologii czeskiej zapozna się z historią i kulturą Czech oraz historią literatury czeskiej. Studenci studiów II stopnia na specjalizacji translatorskiej będą mieć zajęcia leksykograficzne, teorię przekładu specjalistycznego, artystycznego i audiowizualnego. Jako absolwent znajdziesz pracę w polskich i międzynarodowych firmach, które współpracują z czeskimi partnerami i w czeskich firmach, wchodzących na polski rynek.  Znajdziesz pracę także w instytucjach samorządowych, urzędach, instytucjach kultury oraz biurach tłumaczeń. Będziesz posiadać kompetencje przydatne w pracy w administracji rządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach oświatowych, wydawniczych, redakcjach czasopism, turystyce, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia czeska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA DALEKOWSCHODNIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia dalekowschodnia
  Studenci specjalności dalekowschodniej będą mogli wybraź spośród dwóch specjalizacji: koreańskiej oraz chińskiej. Specjalizacja koreańska skierowana jest do osób interesujących się koreańską kulturą i historią, chcących poznać język koreański. Studia są organizowane w porozumieniu z obecnymi w regionie wrocławskim koreańskimi przedsiębiorstwami (np. LG), które zainteresowane są pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających znajomość języka koreańskiego. Absolwenci studiów będą posiadać znajomość języka koreańskiego umożliwiającą im pracę we tego typu przedsiębiorstwach ne terenie kraju i za granicą. Pomocna będzie w tym także podstawowa znajomość drugiego języka azjatyckiego (chiński lub japoński). Znajomość języka koreańskiego, a także chińskiego lub japońskiego, przekłada się na łatwe do skonkretyzowania umiejętności przydatne rynkowo związane z zawodem tłumacza. Warto zaznaczyć, że Wrocław jest jednym z 5 miejsc na świecie, gdzie koncern LG otworzył swe fabryki. Absolwenci specjalizacji chińskiej będą posiadać znajomość języka chińskiego umożliwiającą im pracę w rozmaitych przedsiębiorstwach chińskich lub kooperujących z Chinami na terenie kraju i za granicą. Nabędą umiejętności językowe związane przede wszystkim z tłumaczeniem z języka chińskiego i na język chiński (także tekstów biznesowych i prawnych). Absolwenci sinologii będą mogli uzupełnić swe studia także na innym kierunku magisterskim, który umożliwi im pracę w instytucjach międzynarodowych, w biznesie. Znajomość języka chińskiego przekłada się na łatwe do skonkretyzowania umiejętności przydatne rynkowo związane z zawodem tłumacza. Kontakty gospodarcze realizowane są natomiast w setkach mniejszych przedsięwzięć, można się więc spodziewać, że i wielkie firmy z liczącego prawie półtora miliarda ludzi chińskiego rynku zawitają do Wrocławia. Zapotrzebowanie na tłumaczy języka chińskiego już przy obecnej skali kontaktów biznesowych, kulturalnych, naukowych z Chinami jest przeogromne. W perspektywie aspiracji Chin do roli światowego supermocarstwa, kształcenie polskich kadr znających język chiński ma także znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa kraju.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia dalekowschodnia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Język obcy nowożytny (inny niż angielski)
  • Język łaciński i kultura antyczna
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA FRANCUSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia francuska
  Czy wiesz, co znaczą wyrażenia „déjà vu”, „rendez-vous”, „chapeau bas”, „menu”, „fromage”, „vinaigrette”, „vive le roi!”, „carte blanche”, „bistro”, „enfant terrible”, „c'est la vie”, „danse macabre”? Jeśli tak, kultura francuska nie jest Ci wcale taka obca. Mimo że język francuski jest dość trudny, szczególnie ze względu na wymowę, to jest bardzo melodyjny i piękny – w końcu to język miłości, ale też dyplomacji i kultury. Używa go codzienne około 300 milionów ludzi na świecie, co stawia go w pierwszej trójce najpopularniejszych języków świata! Chcesz dobrze go poznać? Wybierz filologię francuską na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Aby studiować romanistykę, nie musisz koniecznie znać języka francuskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, i ścieżkę B dla studentów, którzy znają już trochę język. Po studiach licencjackich masz szansę posługiwać się językiem francuskim na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, poznasz także drugi język romański (hiszpański, włoski lub portugalski) na poziomie biegłości B2. W sumie praktyczna nauka języka francuskiego obejmuje ok. 600 godzin różnych ćwiczeń i warsztatów! Zajęcia prowadzone są w niedawno odrestaurowanym i wyposażonym w nowoczesny sprzęt historycznym budynku w samym sercu Wrocławia. Ale studia na romanistyce to nie tylko nauka języka – to także możliwość poznania tradycji i kultur Francji oraz krajów frankofońskiego kręgu kulturowego, ich historii, literatury i obyczajów. Czeka na ciebie również cała gama zajęć fakultatywnych, np. język francuski w biznesie, warsztaty teatralne, prasa francuska czy przekładoznawstwo i terminologia. Ponieważ studia na filologii francuskiej dadzą Ci również wszechstronne wykształcenie humanistyczne, będziesz mógł pracować m.in. w wydawnictwach, mediach i instytucjach kulturalnych. Ale znajomość języka francuskiego przyda się także w światowych koncernach. Takie firmy jak HP, Google, IBM, Volvo IT, Crédit Suisse czy Microsoft, chętnie lokujące swe przedstawicielstwa we Wrocławiu, pilnie poszukują kandydatów władających biegle językiem innym niż angielski i niemiecki.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny (inny niż francuski)
  • Język francuski
  • Język polski
  • Dowolnie wybrany przedmiot przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia francuska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia germańska
  „Deutsche Sprache, schwere Sprache”? Język niemiecki to trudny język? Niekoniecznie! Jest językiem ojczystym dla ok. 100 milionów ludzi, co znaczy, że znajduje się on w pierwszej dziesiątce najczęściej używanych języków w Europie. Jeśli język niemiecki jest Twoją pasją, filologia germańska na Uniwersytecie Wrocławskim, największa germanistyka w kraju, jest dla Ciebie! Tu nauczysz się posługiwania językiem w jego rodzimym kształcie dzięki wykładowcom – native speakerom. Poza praktyczną znajomością języka niemieckiego zdobędziesz wiedzę z zakresu kulturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego, językoznawstwa, europeistyki, historii literatury niemieckojęzycznej, translatoryki i glottodydaktyki.
  Jako student filologii germańskiej będziesz mógł także odbyć stypendia i zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu wymiany studenckiej Erasmus+. Jeśli lubisz wyzwania i masz talent aktorski bądź dziennikarski, będziesz mógł uczestniczyć w tworzeniu gazety studenckiej lub dołączyć do grupy teatralnej Durcheinander. Na wszystkich studentów czekają także koła naukowe. Jako absolwent znajdziesz pracę jako tłumacz bądź lektor, a ze względu na wszechstronne wykształcenie humanistyczne, które uzyskasz, zatrudnienie czeka na nich m.in. w wydawnictwach, mediach, instytucjach kulturalnych, w branży marketingowej, turystycznej, handlowej i finansowej, w instytucjach krajowych i UE, jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki lub język obcy inny niż niemiecki
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia hiszpańska
  Czy wiesz, ze nazwiska Hiszpanów nie należą do najkrótszych? Słynny malarz Pablo Picasso tak naprawdę nazywał się Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santisma Trnidad Ruiz Picasso! Jakie inne ciekawostki kryje w sobie język hiszpański? Zostań studentem filologii hiszpańskiej, a poznasz ten drugi po języku angielskim najbardziej powszechny język na świecie. Posługuje się nim blisko 500 mln ludzi!
  Żeby studiować iberystykę na Uniwersytecie Wrocławskim nie musisz znać języka hiszpańskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki kształcenia – ścieżkę A przeznaczoną dla osób, które hiszpańskiego będą uczyły się od podstaw oraz ścieżkę B dla studentów, którzy już go znają. Studenci ścieżki B mogą realizować dodatkowo program bloku nauczycielskiego, stworzony we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycielskiej (CEN) Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz nauki hiszpańskiego będzie także okazja do nauki drugiego języka romańskiego (francuskiego, portugalskiego, rumuńskiego lub włoskiego). Po tych studiach drugim językiem romańskim będziesz posługiwał się w stopniu umożliwiającym komunikację na poziomie tematów dotyczących życia codziennego. Ale studia na filologii hiszpańskiej to nie tylko nauka języka – w czasie studiów poznasz literaturę hiszpańską i hispanoamerykańską, historię Półwyspu Iberyjskiego oraz Ameryki Łacińskiej, kulturę obszaru hiszpańskojęzycznego, jego współczesne problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne. Nabyte umiejętności powinny umożliwić Ci pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego oraz kultury krajów hiszpańskojęzycznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język hiszpański lub język obcy inny niż hiszpański
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia hiszpańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA INDYJSKA I KULTURA INDII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia indyjska i kultura Indii
  Sanskryt ma 65 różnych słów na określenie Ziemi, 67 słów określających wodę i ponad 250 słów określających opady, a jego alfabet składa się z 49 liter – samogłosek, spółgłosek, półgłosek itd., z których każda charakteryzuje się właściwą tylko sobie wibracją. Chcesz poznać ten jeden z najstarszych języków świata? A może hindi, bengalski lub urdu?  Rozpocznij studnia na filologii indyjskiej i kultury Indii na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Sanskryt był najpowszechniej używanym w Indiach starożytnych i średniowiecznych językiem literackim, z kolei hindi jest językiem najbardziej rozpowszechnionym w Indiach współczesnych. Pamiętaj – przy rekrutacji na filologię indyjską nie jest obowiązkowa znajomość języka romańskiego ani łaciny. W czasie tych studiów poznasz nie tylko języki, będziesz miał także okazję poznać kulturę, literaturę, historię sztuki, filozofię, religię, muzykologię, politykę, socjologię dawnych i współczesnych Indii. Dzięki studiom zdobędziesz wszechstronną wiedzę humanistyczną i będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w takich dziedzinach jak filologia, tłumaczenia, edytorstwo, działalność kulturalna i oświatowa, media i turystyka.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia indyjska i kultura Indii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Język łaciński i kultura antyczna
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia indyjska i kultura Indii jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA I KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska
  Ćwierć miliarda ludzi posługuje się dziś językiem arabskim, a ponad miliard muzułmanów spotyka się na co dzień z klasycznym językiem arabskim jako językiem świętej księgi islamu – Koranu. Czy wiesz, że współczesny arabski występuje głównie w formie pisanej? W rozmowie Arabowie posługują się dialektami, które nie mają formy pisanej.
  Jeśli zdecydujesz się na filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską na Uniwersytecie Wrocławskim, oprócz doskonałego przygotowania ogólnohumanistycznego, będziesz mógł nauczyć się języka arabskiego, jak i np. hiszpańskiego. Zdobędziesz wiedzę o literaturze, kulturze,  historii i historii sztuki krajów śródziemnomorskich, zarówno w starożytności, w średniowieczu jak i w epoce nowożytnej. Podczas studiów nauczysz się jednego z czterech nowożytnych języków śródziemnomorskich – włoskiego, nowogreckiego, hiszpańskiego lub arabskiego – w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację oraz przede wszystkim poznasz łacinę i grekę – będziesz potrafił zrozumieć proste teksty łacińskie i greckie. Dzięki przedmiotom dodatkowym poznasz m.in. rzadsze języki regionu, np. egipski i akadyjski. Znajomość greki i łaciny umożliwi Ci podjęcie prac naukowych, popularyzatorskich i redakcyjnych we wszelkich dziedzinach humanistyki, a wiedza o świecie śródziemnomorskim umożliwi zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki (np. w branży turystycznej), czy w administracji. Będziesz mógł także znaleźć pracę w obszarze nauki i edukacji. Znajomość arabskiego to atut przy szukaniu pracy w firmach, które planują działalność w północnej części Afryki i innych państwach muzułmańskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy romański
  • Język i kultura antyczna
  • Język obcy nowożytny (inny niż język romański)
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia klasyczna
  Od czasu kiedy łacina panowała nad basenem Morza Śródziemnego minęło niemal dwa tysiące lat, lecz nie oznacza to, że jest ona językiem martwym – wciąż bowiem jest językiem używanym np. w środowisku naukowym; łacińskimi nazwami oznacza się nowo odkryte gatunki roślin i zwierząt, chorób, części układu anatomicznego. Łacina jest także językiem Państwa Kościelnego – mimo że po soborze watykańskim II nie odprawia się już całych mszy św. w tym języku.
  Łacina, jak i inny język klasyczny – greka – stanowią klucz do kultury świata antycznego. Ich znajomość pozwala jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy – silnie zakorzenioną w tradycji grecko-rzymskiej. Filologia klasyczna jest więc dobrym rozwiązaniem dla studentów, chcących studiować dwa kierunki – będzie bowiem stanowić doskonałe uzupełnienie innych studiów humanistycznych. Podczas studiów na filologii klasycznej poznasz język łaciński i grecki, a także literaturę, kulturę, historię polityczną starożytnej Grecji i Rzymu i inne zagadnienia z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa i historii literatury. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w bibliotekach naukowych, wydawnictwach, mediach oraz w innych instytucjach, gdzie wymagane jest przygotowanie humanistyczne.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy romański
  • Język polski
  • Język łaciński i kultura antyczna
  • Język obcy inny niż romański
  • Dowolnie wybrany przedmiot przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest średnia ocen uzyskanych na studiach I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia polska
  Interesujesz się literaturą, kulturą i językiem polskim? Lubisz czytać książki, chodzić na spektakle teatralne, albo jesteś pasjonatem poprawnej polszczyzny? Pomyśl o filologii polskiej! Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to połączenie tradycyjnych studiów filologicznych z ciekawą ofertą nowoczesnych specjalności. Poznasz elementy wiedzy polonistycznej z zakresu m.in. historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego, zdobędziesz też wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej. Poprzez zajęcia fakultatywne możesz rozwijać swoje naukowe zainteresowania, a wybór odpowiedniej specjalności pozwoli Ci pogłębić wiedzę z danej dziedziny. Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to znacznie więcej niż tylko tradycyjne studia filologiczne – to przede wszystkim szeroka i ciekawa oferta nowoczesnych specjalności. Podczas studiów polonistycznych poznasz historię literatury polskiej, literaturę powszechną, teorię literatury, gramatykę opisową, kulturę języka polskiego, język łaciński z elementami kultury antycznej, filozofię i logikę, a w zależności od specjalności czekają na Ciebie zajęcia z lingwistycznych podstaw logopedii, analizy tekstu, komunikacyjno-językowych podstaw edytorstwa, dyskursu politycznego itd.
  Dzięki tym studiom zdobędziesz wszechstronne wykształcenie humanistyczne, a także specjalistyczną wiedzę filologiczną, która pozwoli Ci zrozumieć i badać zjawiska oraz procesy literackie, językowe, kulturowe, zarówno współczesności jak i przeszłości. Po studiach polonistycznych będziesz wszechstronnie wykształconym humanistą przygotowanym do podjęcia pracy m.in. jako copywriter, korektor, redaktor, dziennikarz, logopeda, animator społeczny, bibliotekarz czy nauczyciel języka polskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROSYJSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia rosyjska
  Wydaje Ci się, że rozumiesz dobrze teksty rosyjskojęzyczne? W ruszczyźnie podobnie jak w języku czeskim jest wiele wyrazów, które brzmią jak wyrazy polskie, a jednak znaczą zupełnie co innego; kiedy Rosjanin mówi diwan ma na myśli kanapę, a gdy wydaje polecenie zapomnij!, chce, byśmy coś zapamiętali, a nie – zapomnieli.
  Fascynuje Cię zarówno język, jak i kultura, historia i literatura naszego największego wschodniego sąsiada – Rosji? Wybierz filologię rosyjską na Uniwersytecie Wrocławskim! Podejmując te studia, nie musisz znać języka rosyjskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki edukacyjne: ścieżka A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka rosyjskiego od podstaw i ścieżka B dla tych, którzy znają już język. Oprócz tego, że zdobędziesz umiejętność biegłego posługiwania się językiem rosyjskim w mowie i piśmie, uzyskasz także wiedzę z zakresu literatury i kultury Rosji i innych krajów, w których język rosyjski posiada status języka regionalnego lub jest językiem nieoficjalnym używanym przez duże grupy etniczne. Będzie także możliwość poznania drugiego języka słowiańskiego, np. czeskiego i chorwackiego. Rozwój gospodarki Rosji powoduje, że jest to kraj, który przyciąga zagranicznych inwestorów, tym samym zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników znających język rosyjski. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć pracę w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami zagranicznymi, oraz w sektorze usług, wszędzie tam, gdzie wymagana jest zarówno znajomość języka rosyjskiego jak i kultury obszaru rosyjskojęzycznego. Znajdziesz zatrudnienie także w placówkach kulturalno-oświatowych, domach kultury, redakcjach czasopism, wydawnictwach, mediach, biurach tłumaczeń i turystyce.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia rosyjska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Filologia ukraińska
  Wiesz, że język polski z ukraińskim mają wiele wspólnego? To wcale nie dziwi – Polacy od początku XX wieku byli po Ukraińcach najliczniejszymi mieszkańcami prawobrzeżnej Ukrainy. Język polski ma z ukraińskim wiele wspólnych słów, podobnie zresztą jak z białoruskim i litewskim, szacuje się, że aż 70% słownictwa języka ukraińskiego jest zbieżne ze słownictwem języka polskiego. Różnice  między polskimi a ukraińskimi słowami często podlegają łatwym do zapamiętania prawidłowościom, np. dobry wieczór to po ukraińsku dobryj weczir, a przepraszam – pereproszuju.
  By podjąć studia na filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka ukraińskiego! Przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A dla tych, którzy chcą nauczyć się języka ukraińskiego od podstaw i ścieżkę B dla tych, którzy znają już język, lecz chcą doskonalić jego umiejętność dzięki native speakerom ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Oprócz języka ukraińskiego możesz nauczyć się także drugiego języka słowiańskiego – chorwackiego, czeskiego lub rosyjskiego. W czasie studiów poznasz gramatykę współczesnego języka ukraińskiego, historię literatury ukraińskiej, najnowszą literaturę ukraińską, leksykografię, praktykę przekładu, zgłębisz zagadnienia z zakresu językoznawstwa konfrontatywnego. W czasie studiów będziesz mógł również pogłębiać swoje zainteresowania biorąc udział w spotkaniach Studenckiego Koła Naukowego Ukrainistów. Po studiach znajdziesz pracę jako lektor bądź tłumacz języka ukraińskiego, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach, wszędzie tam, gdzie atutem jest znajomość języka ukraińskiego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia Ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski lub język ukraiński

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ukraińska jest konkurs dyplomów – ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
  Jeśli interesujesz się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, chciałbyś w przyszłości sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować  jako broker i menedżer informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanym bibliotekarzem, biblioterapeutą lub animatorem kultury – zdecyduj się na studia na tym kierunku. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje pochodzące z różnych źródeł na potrzeby różnych odbiorów. Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę, naukoznawstwo. Zdobędziesz także kwalifikacje pedagogiczne, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych.
  Podczas studiów indywidualne predyspozycje i zdolności możesz rozwijać na specjalizacjach: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z filologią polską (nauczycielska); biblioteki cyfrowe; biblioteki naukowe; biblioteki publiczne i szkolne; biblioteki w społeczeństwie wiedzy; prasa w systemie komunikacji społecznej; sztuka książki oraz edytorstwo. Pracę znajdziesz w centrach informacji (biznesowej, turystycznej, prawnej, medycznej, bibliograficznej), wydawnictwach, mediatekach, bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych), księgarniach, domach kultury, oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji, tworzenia baz danych oraz zarządzania nimi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ITALIANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Italianistyka
  Italianistyka to studia skierowane do osób interesujących się kulturą i historią Włoch, chcących poznać język włoski. Program studiów przewiduje naukę języka kierunkowego od podstaw, jednak ze względu na szeroki wachlarz zajęć kulturowych, od II roku prowadzonych zasadniczo w języku włoskim, studia przeznaczone są zarówno dla kandydatów nieznających języka włoskiego, jak i dla osób pragnących rozwijać swoje kompetencje językowe oraz pogłębiać wiedzę na temat włoskiego obszaru kulturowego. Studenci mają do zrealizowania  720 godzin języka włoskiego, 240 godzin drugiego języka romańskiego i 150 godzin języka łacińskiego.
  W czasie trzyletniej nauki studenci italianistyki otrzymają szeroką wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej, a zwłaszcza polskiej. Studia te przygotowują specjalistów w zakresie porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego. Program studiów z jednej strony daje solidną formację filologiczną (dzięki dużej liczbie godzin j. łacińskiego, intensywnej nauce dwóch języków romańskich oraz cyklowi zajęć o profilu językoznawczym), z drugiej rozbudza indywidualne pasje studentów poprzez wachlarz inspirujących zajęć o charakterze kulturowym i literackim, łączących elementy praktyczne i teoretyczne, których tematyka odzwierciedla zawodowe zainteresowania prowadzących. Nabyta wiedza oraz umiejętności praktyczne m.in. redagowanie pisemnych wypowiedzi w języku polskim i włoskim, świadome kierowanie procesem uczenia się, a także kompetencje społeczne rozwijane w toku studiów, w szczególności gotowość do współpracy i pracy zespołowej, chęć pogłębiania wiedzy i opanowywania nowych umiejętności, świadomość różnic kulturowych między Polską a Włochami, wrażliwość i otwartość na odmienne od rodzimych postawy i zachowania społeczne itp. kwalifikują absolwenta licencjackich studiów italianistycznych do podjęcia pracy w międzynarodowych i wielokulturowych przedsiębiorstwach współpracujących z rynkiem włoskim, w firmach z kapitałem włoskim, instytucjach samorządowych i ośrodkach kultury, wydawnictwach, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków oraz kultury krajów romańskich.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Italinistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język włoski lub język obcy inny niż włoski
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • JUDAISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Judaistyka
  Program studiów judaistycznych skierowany jest do osób interesujących się kulturą i historią żydowską od czasów starożytnych do współczesności, chcących poznać język hebrajski i języki diaspor żydowskich. Na judaistyce wykładają renomowani badacze z Polski i zagranicy, będący specjalistami w swoich dziedzinach. Studenci realizują 705 godzin współczesnego języka hebrajskiego i 405 godzin języka jidysz. Dodatkowo mają możliwość nauczenia się podstaw języka ladino i języka hebrajskiego biblijnego. W czasie trzyletniej nauki otrzymują wiedzę z zakresu religii i tradycji żydowskiej, literatur żydowskich, historii, filozofii, etnografii, muzyki, sztuki i architektury żydowskiej. Ponadto studenci mają możliwość wyjazdów na zagraniczne stypendia i wymiany oraz uczestniczenia w projektach naukowych.
  Jako absolwent studiów judaistycznych będziesz posiadać podstawową wiedzę o: językach, historii, religii, literaturze i kulturze żydowskiej; instytucjach żydowskiego życia kulturalnego i społecznego; uwarunkowaniach stosunków polsko-żydowskich; animacji społeczno-kulturalnej jako metodzie aktywizacji i integracji społeczności różnych środowisk. Absolwenci tego kierunki będą znali język hebrajski na poziomie C1 oraz jidysz na poziomie B2. Nabyte umiejętności umożliwią Ci podjęcie pracy w instytucjach, których działania ukierunkowane są na społeczności mniejszościowe, ponadto będzie mógł podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach, muzeach, ośrodkach kultury, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języków żydowskich. Specjaliści tego typu poszukiwani są także w placówkach dyplomatycznych oraz oświatowych zainteresowanych nauczaniem historii, kultury i języków żydowskich. Dlaczego warto studiować judaistykę na UWr? Wrocław od ponad 150 lat jest liczącym się w świecie centrum studiów żydowskich. Kontynuując wcześniejszą chlubną tradycję naukowo-dydaktyczną, wrocławska judaistyka będąca dziś nowoczesnym kierunkiem filologicznym oferuje bogaty i atrakcyjny program studiów żydowskich, który gwarantuje prawdziwą przygodę intelektualną.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Judaistyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Komunikacja wizerunkowa
  Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, communication design i brandingu, proponujemy zastanowić się nad kierunkiem komunikacja wizerunkowa. To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z przedstawicielami rynku i projektantami, w odniesieniu do europejskich i światowych wzorców i sposobów kształcenia w tym zakresie. Kształci on specjalistów projektujących komunikację na różnych polach, pracowników sektora creative industries. Podczas studiów będziesz uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach praktycznych i warsztatowych, które uczą funkcjonować na rynku pracy. Będziesz mieć możliwość bliskiej współpracy z agencjami PR i reklamy a zajęcia bezpośrednio będą odwoływać się do najnowszych trendów w badaniach komunikacji, designu, reklamy i public relations. Studia charakteryzuje duża elastyczność programu, a wiedzę pomoże Ci zgłębiać postępowa i otwarta kadra dydaktyczna, dzięki czemu rozwiniesz swoje indywidualne kompetencje i zainteresowania.
  Pracę znajdziesz w agencjach reklamowych, public relations oraz brandingowych, a także w studiach projektowych i graficznych, mediach tradycyjnych i elektronicznych, domach mediowych oraz agencjach badań rynku i konsumentów. Możesz pracować także w charakterze rzecznika prasowego i doradcy wizerunkowego.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Komunikacja wizerunkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, chemia, fizyka lub fizyka z astronomią, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja wizerunkowa jest ocena projektu badawczego oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo
  Kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Mimo przewagi zajęć poświęconych literaturze ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin humanistyki, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia. W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to przede wszystkim „blok kulturalno-literacki”, zawierający przedmioty z zakresu historii literatury, teorii literatury, krytyki literackiej i wiedzy o kulturze, „blok tekstowo-warsztatowy”, w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu oraz „blok edytorski” z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.
  Na studiach opanujesz podstawy warsztatu literaturoznawczego, krytycznoliterackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i weryfikować informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Będziesz się kompetentnie posługiwać różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, formułując merytorycznie uzasadnione sądy na temat zjawisk w literaturze i kulturze. Nauczysz się pisać recenzje i szkice krytycznoliterackie, dowiesz się, jak tworzyć proste formy poetyckie i narracyjne. Ponadto zdobędziesz szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism oraz ogólną wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach piśmiennych. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagować, adjustować i formatować teksty oraz wykonywać ich korektę. Nauczysz się przygotowywać teksty literackie do edycji. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu, wymagany zarówno w pracy twórczej, jak w wydawnictwach, instytucjach publicznych czy firmach, w których wytwarza się i rozpowszechnia rozmaite dokumenty (w tym elektroniczne).
  Jako absolwent tego kierunku będziesz mieć ogólną i szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu tekstu w kulturze, na co składa się wiedza z zakresu historii literatury i teorii literatury, orientacja w aktualnym stanie polskiej poezji i prozy, krytyki literackiej i publicystyki kulturalnej, znajomość najważniejszych zjawisk z dziedziny filmu i teatru. Uzyskasz także podstawy wiedzy o kulturze, poznasz mechanizmy rynku kultury i współczesnego życia kulturalnego w Polsce. Absolwenci kierunku studiów I stopnia mogą kontynuować naukę w Instytucie Filologii Polskiej na studiach II stopnia o profilu ogólnym – na specjalności edytorskiej, krytycznoliterackiej lub antropologii literatury, teatru i filmu, a także na studiach drugiego stopnia innych kierunków humanistycznych. Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w wielu instytucjach kulturalnych i społecznych (redakcjach czasopism, wydawnictwach i mediach, agencjach informacyjnych i reklamowych, urzędach administracji państwowej) – wszędzie tam, gdzie potrzebne są osoby o ogólnym wykształceniu humanistycznym połączonym z umiejętnością tworzenia i redakcyjnego opracowania tekstów wszelkiego rodzaju: artystycznych, krytycznoliterackich, prasowych, użytkowych, a także tekstów wystąpień publicznych.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • NIDERLANDYSTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kieurnek Niderlandystyka
  Czy wiesz, że wiele osób zamiast określenia „język niderlandzki” używa nazwy „język holenderski”? Niesłusznie. Języka niderlandzkiego bowiem używa się nie tylko w Holandii, ale też w Belgii (we Flandrii), a nawet poza Europą: w Surinamie oraz na wyspach Aruba, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius i Bonaire. 16 milionów Holendrów, niemal 7 milionów flamandzkich Belgów i kilkusettysięczna ludność Surinamu i reszty niderlandzkich wysepek – to daje liczbę 24 milionów ludzi, dla których niderlandzki jest głównym językiem komunikacji. Aby się go nauczyć, a także poznać kulturę niderlandzką wybierz niderlandystykę na Uniwersytecie Wrocławskim.
  Dzięki studiom na tym kierunku poznasz współczesną i dawną literaturę, kulturę i język Holandii i Flandrii (północnej części Belgii). Konwersatoria językowe to intensywna nauka języka niderlandzkiego od podstaw: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, gramatyczne i leksykalne,  ćwiczenia w pisaniu i audiowizualne oraz tłumaczeniowe. Program studiów obejmuje także literaturoznawstwo, językoznawstwo, historię literatury niderlandzkiej, historię Niderlandów, realioznawstwo, język i kulturę Afrikaans oraz dodatkowy język obcy. Na studiach stacjonarnych I stopnia dostępna jest międzynarodowa specjalizacja DCC (język, literatura i kultura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim) realizowana we współpracy z uniwersytetami w Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Swoje zainteresowania możesz rozwijać także w Kole Naukowym Studentów Niderlandystyki.
  Jako absolwent niderlandystyki możesz znaleźć pracę w polskich i międzynarodowych firmach współpracujących z niderlandzkimi partnerami oraz w biurach tłumaczeń, wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kultury, mediach.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Niderlandystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Niderlandystyka jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Publikowanie cyfrowe i sieciowe
  Kierunek został stworzony w odpowiedzi na wyzwania, jakie przed rynkiem wydawniczym postawił rozwój nowych technologii i wzrost znaczenia publikacji elektronicznych. Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi, od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców. Kiedy skończysz studia, będziesz kompetentnym pracownikiem sektora informacji. Pracę znajdziesz w wydawnictwach publikacji tradycyjnych i cyfrowych, redakcjach portali internetowych, firmach prowadzących digitalizację publikacji, bibliotekach cyfrowych, instytucjach naukowych prowadzących repozytoria typu Open Access, księgarniach internetowych, działach wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot dowolnie wybrany przez kandydata
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA SERBSKA I CHORWACKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Czy wiesz, że ucząc się języka serbskiego, niemal automatycznie nauczysz się chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego, gdyż języki te różnią się od siebie nieznacznie? A jeśli dodatkowo potrafisz rozmawiać w którymś z języków wschodnich np. po rosyjsku i w języku zachodnim, np. po angielsku, będziesz miał ogromne możliwości na rynku pracy. Oprócz języków chcesz poznać literaturę i kulturę serbską, chorwacką, bośniacką i czarnogórską? Wybierz filologię serbską i chorwacką na Uniwersytecie Wrocławskim. 

  Dzięki native speakerom ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych nauczysz się od podstaw języka serbskiego. Będzie także okazja do nauki drugiego języka słowiańskiego: czeskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego. W czasie studiów poznasz historię literatury serbskiej i chorwackiej, zdobędziesz wiedzę o kulturze i dziejach politycznych tych krajów, nauczysz się gramatyki współczesnego języka serbskiego, poznasz gramatykę porównawczą języków słowiańskich, praktykę przekładu, a także wybrane zagadnienia językoznawstwa konfrontatywnego i kognitywnego.

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia serbska i chowracka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia czeska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM Stopień: I II REKRUTACJA

  Wybierając studia na specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim, zyskujesz wyjątkową możliwość wyspecjalizowania się w dziedzinie filologii. Opanujesz dwa języki: ukraiński i angielski (poziom B2/C1), a także zdobędziesz wiedzę z zakresu literatury i kultury obu obszarów językowych. Jako absolwent z dyplomem licencjata tej specjalności będziesz posiadał rzetelną wiedzę merytoryczną o współczesnych realiach społeczno-gospodarczych na Ukrainie, co ma niebagatelne znaczenie dla polskiej gospodarki.

  Aby zwiększyć możliwości zatrudnienia absolwentów tych studiów oraz ich konkurencyjność na rynku pracy, zapewniamy nie tylko możliwość opanowania języka angielskiego na wysokim poziomie (B2/C1), ale także zdobycie wiedzy w zakresie humanistyki anglojęzycznej, takiej jak historia Wysp Brytyjskich i USA, literatura Wielkiej Brytanii i USA oraz szereg innych przedmiotów anglistycznych, które będą prowadzić wykładowcy z Instytutu Filologii Angielskiej.

  W ten sposób absolwent I stopnia specjalności FUzJA uzyska nowoczesne wykształcenie i stanie się specjalistą o wysokich kompetencjach językowych oraz społeczno-kulturowych. Pozwoli mu to pełnić rolę pośrednika w odkrywaniu przed Polską i światem 46-milionowego kraju o dużym potencjale technicznym i rolniczo-przemysłowym, jakim jest dzisiejsza Ukraina. Program studiów łączący ukrainistykę z anglistykę daje absolwentowi dodatkowy atut i otwiera przed nim drzwi do poznania unikalnej – liczącej ponad 2 miliony osób – kultury diaspory ukraińskiej w krajach anglojęzycznych (w Kanadzie, USA, Australii).

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ukraińska z językiem angielskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia czeska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (9)

Drugi rok Ocena

Publikowanie cyfrowe i sieciowe - lekko, łatwo i przyjemnie. Nie znam nikogo, kto odpadłby z powodu niezdanego egzaminu, już prędzej ktoś odejdzie z własnej woli niż wyleci. Zajęć jest dość mało, "kolokwium" to najwyżej kartkówka albo test na abcd, dużo pracy w grupach i prezentacji. Kierunek jest o tylu różnych rzeczach, że ostatecznie nie wiadomo, co się po nim potrafi(?). Pracownicy są pomocni i znają się na swoich dziedzinach, jednak przez taki a nie inny rozkład zajęć-zapychaczy nie mogą przekazać swojej wiedzy studentom. Szkoda.

Konrad Ocena

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony.

grzesiek Ocena

Świat mediów i dziennikarstwa należy poznawać dzięki tym, którzy znają go od podszewki. Właśnie tacy ludzie uczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczeni praktycy, dzięki którym każdy z nas może się świetnie przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej.

M. Ocena

NIDERLANDYSTYKA - chcesz miec dobre wejscie na rynek pracy? Idealna opcja. Juz pierwsza praca, ktora dostalem po studiach to pieniadze znaczaco wyzsze od sredniej krajowej i mozliwosci rozwoju. Studia bardzo kameralne i nastawione na nauke jezyka, bez zbednych przedmiotow tzw. zapychaczy. Polecam

A Ocena

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe - nie polecam, kierunek-pułapka. Bardzo mało konkretnych przedmiotów, pełno typowych 'zapchajdziur', 80% przedmiotów to te, dotyczące bibliologii. Nie polecam kompletnie nikomu, kto chce nauczyć się czegoś konkretnego. Kierunek dla osób, które chcą zdobyć jakikolwiek dyplom małym wysiłkiem.

Wafel Ocena

Studiowałem w innym mieście i Wrocław zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o filologię polską. Pamiętajcie że studia to nie tylko nauka ale też koła naukowe, które bardzo prężnie działają. polecam wszystkim, którzy chcą studiować w innym miejscu - Wrocław to najlepszy wybór !

Absolwent Ocena

Bardzo dobra kadra dydaktyczna i wysoki poziom kształcenia. Miłe wspomnienia z pięknego budynku. Pozdrawiam rocznik 2010-2015.

Ola Ocena

Bardzo dobry wydział

zuza Ocena

dziennikarstwo to totalne dno