• ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów antropologia literatury, teatru i filmu

  Jeśli chcesz w przyszłości świadomie i swobodnie poruszać się w świecie kultury i sztuki – antropologia literatury, teatru i filmu to studia dla Ciebie. To interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek stworzony z myślą o przyszłych twórcach i aktywnych uczestnikach kultury.

  Dowiesz się na nim, że żadne dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. Zdobędziesz umiejętności badania związków między twórczością artysty a usankcjonowanymi systemami wartości czy wzorami kulturowymi, obyczajowymi i instytucjonalnymi.

  Studia będą dla Ciebie okazją do spotkań z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi. Umożliwią Ci poznanie świata sztuki „od podszewki”. Rozwiniesz swoją wrażliwość estetyczną, wypracujesz własny warsztat analityczno-interpretacyjny i poszerzysz kompetencje komunikacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza i innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Praktyki w mediach, projekty naukowe i medialne oraz różnorodność przedmiotów pomogą Ci określić własne predyspozycje i wskażą perspektywy przyszłej drogi zawodowej.

  Pracę znajdziesz na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), komunikacji profesjonalnej czy nowych mediów. Możesz pracować także jako specjalista twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Dziennikarstwo muzyczne
  • Dziennikarstwo prasowe i online
  • Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media relations
  • Dziennikarstwo specjalistyczne
  • Fotografia i film
  • Journalism and social communication

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Dziennikarstwo muzyczne
  • Dziennikarstwo prasowe i online
  • Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media relations
  • Dziennikarstwo specjalistyczne
  • Journalism and social communication

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: 1. obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów); 2. oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów); średniej ze studiów licencjackich/magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANGLISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów anglistyka

  Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim, dziennikarza radiowego BBC News, analityka finansowego banku Barcleys oraz pracownika kalifornijskiej centrali firmy Apple – to dyplom Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Nauczysz się nie tylko języka angielskiego, bo oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), oferujemy kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze. Na studiach stacjonarnych możesz wybrać jeden z trzech programów: program ogólny z blokiem przedmiotów fakultatywnych o charakterze językoznawczym lub literaturoznawczym (zajęcia do wyboru), program ze specjalnością tłumaczeniową lub program ze specjalnością język angielski w komunikacji profesjonalnej.

  Ponadto możesz uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w ramach opcyjnego kształcenia modułowego (moduł nauczycielski, który należy zrealizować na studiach I i II stopnia). 

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Język angielski w komunikacji profesjonalnej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Empirical and theoretical linguistics

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Tłumaczenia pisemne
  • Tłumaczenia ustne
  • Język angielski w komunikacji profesjonalnej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Ubiegający się o przyjęcie:a) przedkładają konspekt pracy badawczej,b) przedkładają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (dotyczy jedynie absolwentów kierunków innych niż filologia angielska),c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA CZESKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia czeska

  Na początku XIX wieku czescy lingwiści podczas tworzenia literackiej češtiny sięgnęli po zapożyczenia z języka polskiego i staropolskiego – to właśnie dlatego język polski i czeski są tak do siebie podobne. Oba języki jednak ewoluowały, a niektóre wspólne słowa zmieniły znaczenie, stąd np. czeskie čerstvý to polskie świeży. Język czeski kryje wiele zagadek, chcesz je poznać? Wystarczy, że wybierzesz filologię czeską na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Studia gwarantują nie tylko praktyczną naukę języka czeskiego od podstaw do poziomu biegłości językowej (C1), ale także gruntowną wiedzę o historii, kulturze i literaturze czeskiej. Równolegle oferujemy także naukę drugiego języka słowiańskiego – rosyjskiego, ukraińskiego lub chorwackiego oraz  wybranego języka zachodniego.

  Liczne ćwiczenia, wykłady i konwersatoria prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę oraz możliwość wyboru dwóch ścieżek specjalistycznych – literaturoznawczej lub językoznawczej – dają mocne podstawy wiedzy ogólnohumanistycznej oraz specjalizacyjnej z zakresu nauki o literaturze, języku i realiach czeskich.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają dyplom licencjacki w zakresie filologii czeskiej na podstawie oceny na dyplomie licencjackim oraz absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych . Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii czeskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA FRANCUSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia francuska

  Czy wiesz, co znaczą wyrażenia déjà vu, chapeau bas, fromage, enfant terrible i c’est la vie? Jeśli tak – to kultura francuska nie jest Ci wcale taka obca. Mimo że język francuski nie należy do najłatwiejszych, stał się międzynarodowym językiem dyplomacji, kultury, sztuki kulinarnej i… miłości. Używa go codzienne około 300 milionów ludzi na całym świecie, co stawia go w pierwszej trójce najpopularniejszych języków świata. Chcesz go dobrze poznać? Wybierz filologię francuską na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Aby studiować romanistykę, nie musisz koniecznie znać języka francuskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, i ścieżkę B – dla osób, które już znają język francuski. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  Ale studia na romanistyce to nie tylko nauka języka – to także możliwość poznania tradycji i kultury Francji oraz krajów frankofońskiego kręgu kulturowego, ich historii, literatury i obyczajów. Czeka na Ciebie również cała gama zajęć fakultatywnych, np. język francuski w biznesie, warsztaty teatralne, prasa francuska czy przekładoznawstwo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filolog francuski w świecie cyfrowym
  • Specjalność translatorska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, drugi język obcy, język francuski, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się dyplomem filologii francuskiej, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia germańska

  Interesuje Cię język i kultura niemiecka? Chciałbyś swobodnie i świadomie poruszać się w tematyce krajów niemieckojęzycznych? Wybierz filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia studia w Instytucie Filologii Germańskiej przeznaczone są dla osób zarówno dobrze władających językiem niemieckim, jak i początkujących. Możesz więc studiować ten kierunek, nawet jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z językiem niemieckim.

  Intensywny program kształcenia praktycznego pozwoli Ci nadrobić zaległości w ciągu trzech lat studiów, a dodatkową pomocą będzie rozbudowany tutoriat dla studentów, którzy potrzebują pomocy i doradztwa w zakresie językowym.

  Na studiach pierwszego stopnia uzyskasz podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego oraz w pracy zawodowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo germanistyczne
  • Literaturoznawstwo germanistyczne
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Językoznawstwo germanistyczne
  • Literaturoznawstwo germanistyczne
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska
  • Translatoryka
  • Języki i kultury skandynawii
  • Językoznawcza z elementami komunikacji w biznesie
  • Język niemiecki w komunikacji specjalistycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Językoznawstwo germanistyczne
  • Literaturoznawstwo germanistyczne
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Językoznawstwo germanistyczne
  • Literaturoznawstwo germanistyczne
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska
  • Język niemiecki w komunikacji specjalistycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Czy wiesz, że nazwiska Hiszpanów nie należą do najkrótszych? Słynny malarz Pablo Picasso tak naprawdę nazywał się Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísma Trinidad Ruizy Picasso! Jakie jeszcze ciekawostki kryje w sobie język hiszpański? Zostań studentem filologii hiszpańskiej, a poznasz ten drugi po języku chińskim najpowszechniej używany język narodowy. Posługuje się nim ponad 500 mln ludzi na świecie!

  Żeby studiować iberystykę na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka hiszpańskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki kształcenia – ścieżkę A przeznaczoną dla osób, które hiszpańskiego będą uczyły się od podstaw oraz ścieżkę B dla studentów, którzy już go znają.

  Oprócz nauki hiszpańskiego będzie także okazja do nauki drugiego języka romańskiego (francuskiego, portugalskiego, włoskiego lub katalońskiego). Po tych studiach drugim językiem romańskim będziesz posługiwał się w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Będziesz miał także unikatową szansę poznania języka ladino.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filolog hiszpański w świecie cyfrowym
  • Translatorska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, drugi język obcy, język hiszpański, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się dyplomem filologii hiszpańskiej, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem innej filologii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA INDYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia indyjska

  Interesujesz się kulturą i historią Indii i chciałbyś poznać dwa wiodące indyjskie języki, czyli sanskryt i hindi?  Wybierz filologię indyjską na Uniwersytecie Wrocławskim! 

  Sanskryt był najpowszechniej używanym w Indiach starożytnych i średniowiecznych językiem literackim, który odegrał olbrzymią rolę we wszystkich niemal sferach kultury dawnych Indii (takich jak: literatura, filozofia, religia, nauka, prawodawstwo i obyczajowość). 

  Hindi z kolei jest najbardziej rozpowszechnionym językiem współczesnym w Indiach: mieszkańcy północnych i środkowych Indii od Asamu po Goa i od Ladakhu do Orisy posługują się nim jako językiem macierzystym bądź drugim wyuczonym. Znający hindi są w stanie porozumieć się w Pakistanie, gdzie dominuje język urdu, wykorzystujący tę samą gramatykę i w dużej mierze słownictwo, a różniący się głównie zapisem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hindi
  • Sanskryt

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia indyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii, prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii indyjskiej prowadzonych na innych uniwersytetach. O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia klasyczna

  Interesujesz się historią, kulturą i językiem świata antycznego? Zostań filologiem klasycznym i zdobądź humanistyczną wiedzę godną prawdziwego erudyty.

  Łacina, jak i inny język klasyczny – greka – stanowią klucz do kultury świata antycznego. Ich znajomość pozwala jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy – silnie zakorzenioną w tradycji grecko-rzymskiej. Filologia klasyczna jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących studiować dwa kierunki – będzie bowiem stanowić doskonałe uzupełnienie innych studiów humanistycznych.

  Od czasu, kiedy łacina panowała nad basenem Morza Śródziemnego, minęło niemal dwa tysiące lat, lecz nie oznacza to, że jest ona językiem martwym – wciąż bowiem jest używana np. w środowisku naukowym, w nazewnictwie nowo odkrytych gatunków roślin i zwierząt, chorób, części układu anatomicznego czy wreszcie w Watykanie i w tekstach kościelnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język obcy romański, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia polska

  Interesujesz się literaturą, kulturą i językiem polskim? Lubisz czytać książki, chodzić na spektakle teatralne albo jesteś pasjonatem poprawnej polszczyzny? Pomyśl o filologii polskiej!

  Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to połączenie tradycyjnych studiów filologicznych z ciekawą ofertą nowoczesnych specjalności i specjalizacji. Poznasz elementy wiedzy polonistycznej z zakresu m.in. historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego, zdobędziesz też wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej.

  Będziesz miał możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, na których rozwiniesz swoje zainteresowana, a na jednej z wielu specjalności zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy.

  Proponujemy więcej niż tradycyjne studia filologiczne – bo nasza polonistyka to przede wszystkim szeroka i ciekawa oferta nowoczesnych specjalności i specjalizacji. W zależności od Twojego wyboru czekają na Ciebie zajęcia z lingwistycznych podstaw logopedii, analizy tekstu, komunikacyjno-językowych podstaw edytorstwa, dyskursu kulturoznawczego itd.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo
  • Komunikologia
  • Logopedia
  • Retoryka stosowana
  • Teatrologia
  • Nauczycielska (język polski)
  • Nauczycielska (język polski i historia)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo
  • Nauczycielska (język polski)
  • Nauczycielska (język polski i historia)
  • Filmoznawstwo
  • Krytyka literacka i artystyczna
  • Lider i animator społeczny
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Edytorstwo
  • Filmoznawstwo
  • Krytyka literacka i artystyczna
  • Lider i animator społeczny
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edytorstwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz innych kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych (z dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce). O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia rosyjska

  Chcesz poszerzyć swoje horyzonty, zgłębić wiedzę o kulturze i literaturze Rosji oraz opanować język rosyjski na profesjonalnym poziomie? Nie wahaj się – filologia rosyjska to kierunek właśnie dla Ciebie!

  W Instytucie Filologii Słowiańskiej spotkasz świetnie przygotowanych i zawsze życzliwych wykładowców, a w czasie zajęć skorzystasz z nowocześnie wyposażonych sal. Żywy i współczesny język rosyjski będzie towarzyszył Ci codziennie – native speakerzy są nie tylko wśród naszych wykładowców, ale również studentów.

  Umiejętności językowe możesz doskonalić także za granicą – nasi studenci mają szanse spędzenia od kilku tygodni do semestru w Kaliningradzie, Petersburgu czy w dalekim Tomsku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie filologii rosyjskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia ukraińska

  Wybierz ten kierunek i zostań specjalistą w dziedzinie języka i kultury Ukrainy lub wszechstronnym filologiem łączącym ukrainistykę z anglistyką.

  Naukę języka ukraińskiego rozpoczniesz od zera, a w ciągu trzech lat studiów opanujesz ten język na poziomie C1. Prócz intensywnej nauki języka spotkasz się również z zajęciami z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

  Czy wiedziałeś, że Ukraina jest 46-milionowym krajem, który pod względem wielkości zajmuje drugie miejsce w Europie? Na studiach gruntownie poznasz także historię i kulturę tego niezwykłego kraju. Po czwartym semestrze będziesz mieć do wyboru jeden z dwóch profili: językoznawczy lub literaturoznawczo-kulturowy. Warto podkreślić, że nauka języka ukraińskiego jest uatrakcyjniana regularnymi wyjazdami dydaktyczno-naukowymi na Ukrainę.

  Dzięki potencjałowi rolniczo-przemysłowemu już na początku XX wieku Ukraina została nazwana „spichlerzem Europy”. Po wydarzeniach Rewolucji Godności (2014 r.) współczesna Ukraina weszła na drogę transformacji społeczno-politycznych.

  Obecnie gospodarka ukraińska coraz bardziej przyciąga uwagę światowych inwestorów, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ze znajomością języka ukraińskiego oraz kultury i realiów tego kraju. Dynamicznie rozwijające się kontakty z Ukrainą w sferze biznesu, kultury, polityki i współpracy wojskowej zwiększają popyt na tłumaczy języka ukraińskiego w Polsce.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska z językiem angielskim
  • Ukrainistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska z językiem angielskim
  • Ukrainistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, język ukraiński

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjęte zostaną osoby z najwyższymi ocenami na dyplomie, w ramach ustalonego limitu przyjęć, przy czym w pierwszej kolejności zostaną przyjęci absolwenci studiów licencjackich w zakresie ukraińskiej prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jeśli interesujesz się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, a w przyszłości chciałbyś sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować jako broker i menedżer informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanym bibliotekarzem i biblioterapeutą – zdecyduj się na studia na tym kierunku. 

  Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje pochodzące z wielu źródeł na potrzeby różnych odbiorców.

  Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę i naukoznawstwo. Zdobędziesz także kwalifikacje pedagogiczne, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych. Więcej znajdziesz w programie studiów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe dziedzictwo kultury
  • Infobrokering
  • Zarządzanie informacją

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Infobrokering
  • Biblioteki publiczne i szkolne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów italianistyka

  Italianistyka to studia dla osób, które chcą dobrze znać język włoski oraz posiadać szeroką wiedzę na temat kultury i historii Włoch.

  Aby studiować italianistykę, nie musisz koniecznie znać języka włoskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, oraz ścieżkę B – dla osób, które już władają językiem włoskim.

  Program studiów przewiduje do zrealizowania 720 godzin języka włoskiego, 240 godzin drugiego języka romańskiego i 150 godzin języka łacińskiego. Prócz tego studia oferują szeroki wachlarz zajęć kulturowych, od II roku prowadzonych dla wszystkich w języku włoskim.

  W czasie trzyletniej nauki studenci italianistyki otrzymają szeroką wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej, a zwłaszcza polskiej.

  Studia te przygotowują specjalistów w zakresie porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku italianistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski, język włoski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JUDAISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów judaistyka

  Dla kogo

  Przede wszystkim dla ludzi z pasją! Pamiętaj, że naszą judaistykę możesz wybrać jako główny kierunek studiów lub jako drugi. Przyjazny plan zajęć oraz elastyczna, otwarta kadra pomoże Ci pogodzić studiowanie judaistyki z innymi zajęciami na uniwersytecie oraz z pracą.

  Dlaczego my

  Nasi wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, uczą z pasją, nie boją się trudnych pytań i cieszą się z dyskusji. Katedra Judaistyki współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą, a dzięki naszym kontaktom skorzystasz także i Ty. Oferujemy naszym studentom semestralne zagraniczne wyjazdy na atrakcyjne uczelnie w ramach programu Erasmus+, a także ciekawe praktyki zawodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, którzy posiadają dokument poświadczający znajomość hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych. Kandydaci nie posiadający poświadczenia znajomości języka hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie B1 . Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów komunikacja wizerunkowa

  Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, reklamy i brandingu – wybierz komunikację wizerunkową.

  To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z praktykami i w odniesieniu do światowych wzorców nauki w tym zakresie. Kształci specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem oraz pracowników sektora creative industries.

  Będziesz uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach praktycznych i warsztatowych, które uczą funkcjonowania na rynku pracy. Będziesz mieć możliwość współpracy z agencjami PR i reklamy, a zajęcia będą bezpośrednio odwoływać się do najnowszych trendów w badaniach komunikacji, mediów, reklamy i public relations.

  Studia charakteryzuje duża elastyczność programu, a wiedzę pomoże Ci zgłębiać otwarta kadra dydaktyczna, dzięki czemu rozwiniesz swoje indywidualne kompetencje i zainteresowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)
  • Public relations

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Communication management
  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)
  • Public relations

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)
  • Public relations

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Communication management
  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)
  • Public relations

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych. Ubiegający się o przyjęcie obowiązkowo przedkładają pisemny projekt pracy badawczej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

  Uwielbiasz czytać i pisać, a teksty towarzyszą Ci gdziekolwiek jesteś? Wybierz kulturę i praktykę tekstu, aby przekuć swoją pasję w kompetencje przydatne w rozwoju kariery.

  Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo to kierunek interdyscyplinarny – program łączy w sobie elementy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i bibliologii. W programie studiów dają się wyodrębnić następujące bloki tematyczne: kulturalno-literacki, tekstowo-warsztatowy oraz edytorski.

  Na studiach opanujesz podstawy warsztatu krytyczno-literackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i weryfikować informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej.

  Będziesz umiał napisać dobrą notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton, a także będziesz swobodnie poruszał się w prostych formach poetyckich i narracyjnych – a wszystko to przyda Ci się choćby w zawodzie copywritera.

  Zdobędziesz również szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak i z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagował, adjustował i formatował teksty oraz wykonywał korektę. Nauczysz się przygotowywania tekstów literackich do druku. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NIDERLANDYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów niderlandystyka

  Czy wiesz, dlaczego zamiast „język holenderski” powinno się mówić „język niderlandzki”? Bo posługują się nim nie tylko mieszkańcy Holandii, ale też Belgii (Flandrii), a poza Europą – Surinamu i wysp Aruba, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius i Bonaire. To łącznie 24 miliony ludzi, dla których niderlandzki jest głównym językiem komunikacji. Naucz się go na niderlandystyce na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Na studiach czeka Cię intensywna nauka języka niderlandzkiego od podstaw: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia w pisaniu i audiowizualne oraz tłumaczeniowe.

  Poznasz także współczesną i dawną literaturę, kulturę i język Holandii i Flandrii (północnej części Belgii). Program studiów obejmuje także literaturoznawstwo, językoznawstwo, historię literatury niderlandzkiej, historię Niderlandów, realioznawstwo, język i kulturę Afrikaans oraz dodatkowy język obcy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (dcc)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku niderlandystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe

  Rozwój technologiczny postawił przed rynkiem wydawniczym nowe i ciekawe wyzwania – kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe to nowoczesna i interdyscyplinarna odpowiedź na zmieniające się potrzeby rzeczywistości.

  Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi – od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.

  Zajęcia prowadzone są w oparciu o studium przypadku, analizy komputerowe, warsztaty i laboratoria. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne na gruncie zawodowym.

  Wśród przedmiotów realizowanych w trakcie studiów znajdziesz takie jak wiedza o kulturze, ocena funkcjonalności stron internetowych, ocena i selekcja dokumentów, marketing i promocja książek, rynek e-publikacji, wiedza o kulturze, praca w programie InDesign, filozofia z elementami logiki, heurystyka informacyjna, czytelnictwo współczesne, nauka o informacji, prawo autorskie w pracy wydawcy, użytkownicy mediów cyfrowych, zarządzanie kolekcjami e-dokumentów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Digitalizacja i publikowanie zbiorów
  • Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Digitalizacja i publikowanie zbiorów
  • Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem licencjata z dziedziny nauk humanistycznych ( w pierwszej kolejności absolwenci kierunku: publikowanie cyfrowe i sieciowe, twórcze pisanie i edytorstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) oraz dyplomem inżyniera kierunku informatyka. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia chorwacka z językiem serbskim

  Czy wiesz, że na wrocławskiej kroatystyce nauczysz się od podstaw nie tylko języka chorwackiego, ale także serbskiego? Podczas studiów poznasz również kolejny język słowiański – rosyjski, ukraiński lub czeski oraz udoskonalisz znajomość wybranego języka zachodniego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Znajomość tylu języków bez wątpienia poszerzy Twoje możliwości na rynku pracy!

  Na kierunku funkcjonuje unikalny program nauczania, w którym obecne są nie tylko przedmioty dotyczące języka i literatury chorwackiej i serbskiej, ale także kulturoznawstwa, geografii, turystyki oraz praktyki przekładu. Aby zapewnić najwyższy poziom prowadzonych zajęć, współpracujemy z czołowymi polskimi firmami z branży turystycznej oraz z Instytutem Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W trakcie studiów będziesz mógł wyjechać w ramach programu Erasmus+ na wiele chorwackich, serbskich i bośniackich uczelni – m.in. Zagrzebia, Rijeki, Zadaru, Osijeku, Kragujewca, Tuzli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zostaną przyjęci absolwenci legitymujący się dyplomem licencjata filologii chorwackiej z językiem serbskim, filologii chorwackiej, filologii serbskiej oraz absolwenci innych kierunków, legitymujący się dyplomem licencjata nauk humanistycznych lub społecznych. W pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci filologii chorwackiej z językiem serbskim, filologii chorwackiej, filologii serbskiej. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje ocena na dyplomie w ramach ustalonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOREANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów koreanistyka

  Jeśli interesujesz się językiem, kulturą i historią Korei, chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą Dalekiego Wschodu i widzisz się w pracy związanej z rynkiem azjatyckim – to właśnie znalazłeś kierunek dla siebie.

  Koreanistyka to nowość w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej utworzenie w 2019 roku jest ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językiem Korei, które na UWr były obecne od dawna, ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

  Studia są organizowane w porozumieniu z przedsiębiorstwami z Dalekiego Wschodu, które mają swoją siedzibę w regionie wrocławskim (np. LG) i są zainteresowane pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających znajomość języka koreańskiego. Warto zaznaczyć, że w perspektywie aspiracji Korei do roli światowego supermocarstwa, kształcenie polskich kadr znających język koreański ma także znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku koreanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów sinologia

  Jeśli interesujesz się językiem, kulturą i historią Chin, chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą Dalekiego Wschodu i widzisz się w pracy związanej z rynkiem azjatyckim – to właśnie znalazłeś kierunek dla siebie.

  Sinologia to nowość w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej utworzenie w 2019 roku jest ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językiem Chin, które na UWr były obecne od dawna, ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy. Studia są organizowane w porozumieniu z przedsiębiorstwami z Dalekiego Wschodu, które mają swoją siedzibę w regionie wrocławskim.

  Studenci sinologii będą zapoznawać się nie tylko z kulturą i historią Chin, ale przede wszystkim posiądą umiejętności językowe związane z tłumaczeniem z języka chińskiego i na język chiński (także tekstów biznesowych i prawnych). Biegła znajomość języka chińskiego umożliwi w przyszłości pracę w rozmaitych przedsiębiorstwach chińskich lub kooperujących z Chinami na terenie kraju i za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język angielski, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów studia śródziemnomorskie

  Celem kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie jest nauka języków greckiego i łacińskiego oraz przekazanie wiedzy o starożytności, w połączeniu z nauką języków nowożytnych oraz wiedzą o świecie współczesnym. Specyfiką studiów śródziemnomorskich jest wielość specjalności, co umożliwia studiowanie z uwzględnieniem rozmaitych perspektyw. Specjalności starożytnicze, koncentrują się na świecie antycznym i biblijnym.

  Specjalność nowołacińska daje możliwość poznania trwałości i ciągłości cywilizacji łacińskiej w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Specjalność italska, nowogrecka umożliwiają przerzucenie mostów pomiędzy współczesną Italią i Helladą, a epoką starożytną. Specjalność arabska pozwala na poznanie sąsiadującej w Śródziemnomorzu z Europą cywilizacji islamu, tyleż podobnej, co odmiennej od kultur wyrosłych z antyku grecko-rzymskiego.

  Swoją wiedzę o świecie antycznym i współczesnym studenci studiów śródziemnomorskich, czy to w zakresie ogólnym, czy to w jednej ze specjalności, łączą ze znajomością jednego z języków nowożytnych – arabskiego, nowogreckiego, włoskiego. Daje to im możliwość ubiegania się o pracę we wszelkiego rodzaju instytucjach nauki, kultury, w administracji publicznej oraz w biznesie i usługach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Arabska
  • Biblijna
  • Italska
  • Grecka
  • Nowogrecka
  • łacińska
  • Nowołacińska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowogrecka
  • Klasyczna
  • Włoska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język obcy romański, język polski, język łaciński i kultura antyczna

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia, w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów zarządzanie migracjami

  Migracje stały się jednym z najważniejszych tematów światowej polityki. Jeśli interesują Cię wyzwania współczesnego świata i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie i optymalnie zarządzać procesami migracyjnymi – w Katedrze Studiów Europejskich czekają na Ciebie wymarzone studia!

  Ruchy migracyjne początku XXI wieku nasilają się, a według wielu szacunków taki trend będzie się nadal utrzymywał. Fragmentaryczna polityka migracyjna prowadzona na bazie obiegowych mitów nie przyczynia się do usprawnienia zarządzania tym procesem, a tym bardziej – do skorzystania z rozwojowych szans, które może dawać migracja.

  Świetnie przygotowani i życzliwi specjaliści z Katedry Studiów Europejskich pomogą Ci zrozumieć wyzwania migracyjne, przed którymi stoją Polska, Europa i świat. Grono specjalistów z różnorodnych dziedzin nauki wskaże Ci globalne procesy, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na to, co dzieje się obecnie na świecie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie migracjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

Opinie (10)

pcisowiec-specjalista Ocena odpowiedz

Publikowanie cyfrowe i sieciowe: - kontaktowi i sympatyczni prowadzący, niektórzy są trochę wymagający, ale za to raczej nikt z nich nie robi problemów - raczej dobra atmosfera, instytut jest mały, a część zajęć inspirująca - jednak spora część zajęć (szczególnie opcyjnych) to zapychacze, które nie przydają się w ogóle w przyszłej pracy takiego PCiSowca - są to zajęcia poza Instytutem, np. język akadyjski itp. - zamiast tego lepiej spożytkowac czas na zajęcia z programowania (Java, C#), przy czym skupić się na web design, jednak przy tym także zahaczyć o tematy związane ze sztuczną inteligencją i bazami danych w rozumieniu znacznie bardziej zaawansowanym niż MS Acess (podstawy języka SQL wraz ze środowiskiem MS SQL SMS lub MySQL)

Drugi rok Ocena odpowiedz

Publikowanie cyfrowe i sieciowe - lekko, łatwo i przyjemnie. Nie znam nikogo, kto odpadłby z powodu niezdanego egzaminu, już prędzej ktoś odejdzie z własnej woli niż wyleci. Zajęć jest dość mało, "kolokwium" to najwyżej kartkówka albo test na abcd, dużo pracy w grupach i prezentacji. Kierunek jest o tylu różnych rzeczach, że ostatecznie nie wiadomo, co się po nim potrafi(?). Pracownicy są pomocni i znają się na swoich dziedzinach, jednak przez taki a nie inny rozkład zajęć-zapychaczy nie mogą przekazać swojej wiedzy studentom. Szkoda.

Konrad Ocena odpowiedz

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony.

grzesiek Ocena odpowiedz

Świat mediów i dziennikarstwa należy poznawać dzięki tym, którzy znają go od podszewki. Właśnie tacy ludzie uczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczeni praktycy, dzięki którym każdy z nas może się świetnie przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej.

M. Ocena odpowiedz

NIDERLANDYSTYKA - chcesz miec dobre wejscie na rynek pracy? Idealna opcja. Juz pierwsza praca, ktora dostalem po studiach to pieniadze znaczaco wyzsze od sredniej krajowej i mozliwosci rozwoju. Studia bardzo kameralne i nastawione na nauke jezyka, bez zbednych przedmiotow tzw. zapychaczy. Polecam

A Ocena odpowiedz

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe - nie polecam, kierunek-pułapka. Bardzo mało konkretnych przedmiotów, pełno typowych 'zapchajdziur', 80% przedmiotów to te, dotyczące bibliologii. Nie polecam kompletnie nikomu, kto chce nauczyć się czegoś konkretnego. Kierunek dla osób, które chcą zdobyć jakikolwiek dyplom małym wysiłkiem.

Wafel Ocena odpowiedz

Studiowałem w innym mieście i Wrocław zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o filologię polską. Pamiętajcie że studia to nie tylko nauka ale też koła naukowe, które bardzo prężnie działają. polecam wszystkim, którzy chcą studiować w innym miejscu - Wrocław to najlepszy wybór !

Absolwent Ocena odpowiedz

Bardzo dobra kadra dydaktyczna i wysoki poziom kształcenia. Miłe wspomnienia z pięknego budynku. Pozdrawiam rocznik 2010-2015.

Ola Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział

zuza Ocena odpowiedz

dziennikarstwo to totalne dno