• ANTROPOLOGIA LITERATURY, TEATRU I FILMU

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów antropologia literatury, teatru i filmu

  Jeśli chcesz w przyszłości świadomie i swobodnie poruszać się w świecie kultury i sztuki – antropologia literatury, teatru i filmu to studia dla Ciebie. To interdyscyplinarny i nowoczesny kierunek stworzony z myślą o przyszłych twórcach i aktywnych uczestnikach kultury.

  Dowiesz się na nim, że żadne dzieło – literackie, filmowe czy teatralne – nie funkcjonuje bez kontekstu kulturowego. Zdobędziesz umiejętności badania związków między twórczością artysty a usankcjonowanymi systemami wartości czy wzorami kulturowymi, obyczajowymi i instytucjonalnymi.

  Studia będą dla Ciebie okazją do spotkań z artystami, twórcami i autorytetami naukowymi. Umożliwią Ci poznanie świata sztuki „od podszewki”. Rozwiniesz swoją wrażliwość estetyczną, wypracujesz własny warsztat analityczno-interpretacyjny i poszerzysz kompetencje komunikacyjne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki teologiczne oraz sztuka. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla absolwentów wymienionych dziedzin jest wynik studiów, liczony jako średnia z trzech składowych: średnia z toku studiów, ocena pracy dyplomowej i ocena egzaminu dyplomowego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Kierunek przygotuje Cię do pełnienia zawodu dziennikarza i innych zawodów związanych z mediami, a także z szeroko pojętą komunikacją społeczną (m.in. public relations i reklamą). Praktyki w mediach, projekty naukowe i medialne oraz różnorodność przedmiotów pomogą Ci określić własne predyspozycje i wskażą perspektywy przyszłej drogi zawodowej.

  Pracę znajdziesz na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów tradycyjnych (prasa, radio, TV), komunikacji profesjonalnej czy nowych mediów. Możesz pracować także jako specjalista twórczości filmowej, teatralnej i telewizyjnej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media content creation
  • Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media relations
  • Dziennikarstwo specjalistyczne
  • Fotografia i film

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media content creation
  • Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo audiowizualne
  • Media relations
  • Dziennikarstwo specjalistyczne
  • Fotografia i film

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów); oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów), średniej ze studiów licencjackich/magisterskich (liczba punktów odpowiada średniej, kandydaci ze średnią powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ANGLISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów anglistyka

  Jest jedna rzecz, która łączy tłumaczkę najpoczytniejszych kryminałów, profesor medioznawstwa na Uniwersytecie Londyńskim, dziennikarza radiowego BBC News, analityka finansowego banku Barcleys oraz pracownika kalifornijskiej centrali firmy Apple – to dyplom Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Nauczysz się nie tylko języka angielskiego, bo oprócz zajęć praktycznych (konwersacje, wymowa, pisanie, słownictwo i gramatyka), oferujemy kursy tłumaczeniowe, dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze oraz kulturoznawcze.

  Na studiach stacjonarnych możesz wybrać jeden z trzech programów: program ogólny z blokiem przedmiotów fakultatywnych o charakterze językoznawczym lub literaturoznawczym (zajęcia do wyboru), program ze specjalnością tłumaczeniową lub program ze specjalnością język angielski w komunikacji profesjonalnej. Ponadto możesz uzyskać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w ramach opcyjnego kształcenia modułowego (moduł nauczycielski, który należy zrealizować na studiach I i II stopnia).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Tłumaczeniowa
  • Język angielski w komunikacji profesjonalnej
  • Globalne kultury i odmiany języka angielskiego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Język angielski w komunikacji profesjonalnej
  • Tłumaczenia pisemne
  • Tłumaczenia ustne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia zadecyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie oceny z egzaminu dyplomowego oraz średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia. Wynik obliczany jest według wzoru: ocena z egzaminu dyplomowego + średnia ze studiów/2 (obydwie części stanowią 50% ostatecznej oceny). Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższe oceny w ramach ustalonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA CZESKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia czeska

  Studia filologiczne to studia dla tych, którzy myślą o zdobyciu profesjonalnych kwalifikacji do pracy z obcym językiem i obcą kulturą, w specyficznych dla jakiegoś narodu realiach. Mogą to być języki i kultury obce i dalekie, ale FILOLOGIA CZESKA wprowadza Cię w świat bliskiego sąsiedztwa. Uczy, jak porozumiewać się z Czechami skutecznie i w pełni, jak przezwyciężać nieoczekiwane bariery komunikacji i rozróżniać między tym, co pozornie podobne, a tym, co rzeczywiście bliskie.

  Oprócz intensywnej nauki języka czeskiego – od podstaw do poziomu biegłości językowej nasz program zapewnia Ci zdobywanie gruntownej wiedzy o historii i czeskich realiach, o kulturze i literaturze czeskiej. Oferujemy też naukę innych języków – wybranego języka zachodniego i drugiego języka słowiańskiego (rosyjskiego, ukraińskiego lub chorwackiego).

  Program studiów da Ci mocne podstawy wiedzy ogólnohumanistycznej i możliwość wyboru ścieżki specjalizacyjnej – literaturoznawczej lub językoznawczej. Ćwiczenia, wykłady, konwersatoria i seminaria prowadzą renomowani specjaliści, dbając o rzetelność i aktualność przekazywanej wiedzy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia czeska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA FRANCUSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia francuska

  Czy wiesz, co znaczą wyrażenia déjà vu, chapeau bas, fromage, enfant terrible i c’est la vie? Jeśli tak – to kultura francuska nie jest Ci wcale taka obca. Mimo że język francuski nie należy do najłatwiejszych, stał się międzynarodowym językiem dyplomacji, kultury, sztuki kulinarnej i… miłości. Używa go codzienne około 300 milionów ludzi na całym świecie, co stawia go w pierwszej trójce najpopularniejszych języków świata. Chcesz go dobrze poznać? Wybierz filologię francuską na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Aby studiować romanistykę, nie musisz koniecznie znać języka francuskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, i ścieżkę B – dla osób, które już znają język francuski. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  Ale studia na romanistyce to nie tylko nauka języka – to także możliwość poznania tradycji i kultury Francji oraz krajów frankofońskiego kręgu kulturowego, ich historii, literatury i obyczajów. Czeka na Ciebie również cała gama zajęć fakultatywnych, np. język francuski w biznesie, warsztaty teatralne, prasa francuska czy przekładoznawstwo.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia francuska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język francuski, język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia germańska

  Interesuje Cię język i kultura niemiecka? Chciałbyś swobodnie i świadomie poruszać się w tematyce krajów niemieckojęzycznych? Wybierz filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Dzięki dwóm ścieżkom kształcenia studia w Instytucie Filologii Germańskiej przeznaczone są dla osób zarówno dobrze władających językiem niemieckim, jak i początkujących. Możesz więc studiować ten kierunek, nawet jeśli wcześniej nie miałeś do czynienia z językiem niemieckim.

  Intensywny program kształcenia praktycznego pozwoli Ci nadrobić zaległości w ciągu trzech lat studiów, a dodatkową pomocą będzie rozbudowany tutoriat dla studentów, którzy potrzebują pomocy i doradztwa w zakresie językowym.

  Na studiach pierwszego stopnia uzyskasz podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów niemieckojęzycznych oraz zdobędziesz interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie znajomości języka oraz wiedzy o nim w różnorodnych dziedzinach nauki, życia społecznego oraz w pracy zawodowej.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Literatura i media krajów niemieckojęzycznych
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska
  • Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce
  • Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i śląska
  • Translatoryka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Literatura i media krajów niemieckojęzycznych
  • Kultura krajów niemieckojęzycznych i śląska
  • Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Komunikacja językowa i medialna w teorii i praktyce
  • Literatura, kultura i media krajów niemieckojęzycznych i śląska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki, drugi język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia przyjmowani są w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lista rankingowa zostanie utworzona na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie licencjackim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA HISZPAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia hiszpańska

  Czy wiesz, że nazwiska Hiszpanów nie należą do najkrótszych? Słynny malarz Pablo Picasso tak naprawdę nazywał się Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísma Trinidad Ruizy Picasso! Jakie jeszcze ciekawostki kryje w sobie język hiszpański? Zostań studentem filologii hiszpańskiej, a poznasz ten drugi po języku chińskim najpowszechniej używany język narodowy. Posługuje się nim ponad 500 mln ludzi na świecie!

  Żeby studiować iberystykę na Uniwersytecie Wrocławskim, nie musisz znać języka hiszpańskiego – przygotowaliśmy bowiem dwie ścieżki kształcenia – ścieżkę A przeznaczoną dla osób, które hiszpańskiego będą uczyły się od podstaw oraz ścieżkę B dla studentów, którzy już go znają.

  Oprócz nauki hiszpańskiego będzie także okazja do nauki drugiego języka romańskiego (francuskiego, portugalskiego, włoskiego lub katalońskiego). Po tych studiach drugim językiem romańskim będziesz posługiwał się w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. Będziesz miał także unikatową szansę poznania języka ladino.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język hiszpański, drugi język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA INDYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia indyjska

  Interesujesz się kulturą i historią Indii i chciałbyś poznać dwa wiodące indyjskie języki, czyli sanskryt i hindi?  Wybierz filologię indyjską na Uniwersytecie Wrocławskim! 

  Sanskryt był najpowszechniej używanym w Indiach starożytnych i średniowiecznych językiem literackim, który odegrał olbrzymią rolę we wszystkich niemal sferach kultury dawnych Indii (takich jak: literatura, filozofia, religia, nauka, prawodawstwo i obyczajowość). 

  Hindi z kolei jest najbardziej rozpowszechnionym językiem współczesnym w Indiach: mieszkańcy północnych i środkowych Indii od Asamu po Goa i od Ladakhu do Orisy posługują się nim jako językiem macierzystym bądź drugim wyuczonym. Znający hindi są w stanie porozumieć się w Pakistanie, gdzie dominuje język urdu, wykorzystujący tę samą gramatykę i w dużej mierze słownictwo, a różniący się głównie zapisem.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Hindi
  • Sanskryt

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia indyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku filologia indyjska oraz filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii, prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, a także absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii indyjskiej i studiów indologicznych prowadzonych na innych uniwersytetach, a także absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia uniwersyteckich kierunków humanistycznych pod warunkiem zaliczenia na studiach I stopnia 240 godzin nauki języka hindi i 240 godzin sanskrytu. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej, w ramach ustalonego limitu, sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia indyjska oraz kierunku filologia, specjalność filologia indyjska i kultura Indii, prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, lub na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia klasyczna

  Interesujesz się historią, kulturą i językiem świata antycznego? Zostań filologiem klasycznym i zdobądź humanistyczną wiedzę godną prawdziwego erudyty.

  Łacina, jak i inny język klasyczny – greka – stanowią klucz do kultury świata antycznego. Ich znajomość pozwala jednocześnie lepiej zrozumieć kulturę współczesnej Europy – silnie zakorzenioną w tradycji grecko-rzymskiej. Filologia klasyczna jest więc dobrym rozwiązaniem dla osób, chcących studiować dwa kierunki – będzie bowiem stanowić doskonałe uzupełnienie innych studiów humanistycznych.

  Od czasu, kiedy łacina panowała nad basenem Morza Śródziemnego, minęło niemal dwa tysiące lat, lecz nie oznacza to, że jest ona językiem martwym – wciąż bowiem jest używana np. w środowisku naukowym, w nazewnictwie nowo odkrytych gatunków roślin i zwierząt, chorób, części układu anatomicznego czy wreszcie w Watykanie i w tekstach kościelnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia polska

  Interesujesz się literaturą, kulturą i językiem polskim? Lubisz czytać książki, chodzić na spektakle teatralne albo jesteś pasjonatem poprawnej polszczyzny? Pomyśl o filologii polskiej!

  Polonistyka na Uniwersytecie Wrocławskim to połączenie tradycyjnych studiów filologicznych z ciekawą ofertą nowoczesnych specjalności i specjalizacji. Poznasz elementy wiedzy polonistycznej z zakresu m.in. historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze, językoznawstwa historycznego i współczesnego, zdobędziesz też wiedzę ogólnohumanistyczną dzięki zajęciom z filozofii, logiki, historii i języka łacińskiego oraz kultury antycznej.

  Będziesz miał możliwość skorzystania z bogatej oferty zajęć fakultatywnych, na których rozwiniesz swoje zainteresowana, a na jednej z wielu specjalności zdobędziesz specjalistyczną wiedzę i umiejętności przydatne na rynku pracy.

  Proponujemy więcej niż tradycyjne studia filologiczne – bo nasza polonistyka to przede wszystkim szeroka i ciekawa oferta nowoczesnych specjalności i specjalizacji. W zależności od Twojego wyboru czekają na Ciebie zajęcia z lingwistycznych podstaw logopedii, analizy tekstu, komunikacyjno-językowych podstaw edytorstwa, dyskursu kulturoznawczego itd.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo
  • Komunikologia
  • Retoryka stosowana
  • Teatrologia
  • Logopedia
  • Nauczycielska (język polski)
  • Nauczycielska (język polski i historia)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edytorstwo
  • Nauczycielska (język polski)
  • Nauczycielska (język polski i historia)
  • Filmoznawstwo
  • Krytyka literacka i artystyczna
  • Lider i animator społeczny
  • Nauczanie języka polskiego jako obcego

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Edytorstwo

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edytorstwo

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii polskiej oraz absolwenci studiów pierwszego stopnia i studiów magisterskich innych kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych (z dyscyplin: archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce), a także studiów pierwszego stopnia i studiów magisterskich w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach lub psychologia. O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie oceny na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia rosyjska

  Chcesz poszerzyć swoje horyzonty, zgłębić wiedzę o kulturze i literaturze Rosji oraz opanować język rosyjski na profesjonalnym poziomie? Nie wahaj się – filologia rosyjska to kierunek właśnie dla Ciebie!

  W Instytucie Filologii Słowiańskiej spotkasz świetnie przygotowanych i zawsze życzliwych wykładowców, a w czasie zajęć skorzystasz z nowocześnie wyposażonych sal. Żywy i współczesny język rosyjski będzie towarzyszył Ci codziennie – native speakerzy są nie tylko wśród naszych wykładowców, ale również studentów.

  Umiejętności językowe możesz doskonalić także za granicą – nasi studenci mają szanse spędzenia od kilku tygodni do semestru w Kaliningradzie, Petersburgu czy w dalekim Tomsku.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA UKRAIŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia ukraińska

  Wybierz ten kierunek i zostań specjalistą w dziedzinie języka i kultury Ukrainy lub wszechstronnym filologiem łączącym ukrainistykę z anglistyką.

  Naukę języka ukraińskiego rozpoczniesz od zera, a w ciągu trzech lat studiów opanujesz ten język na poziomie C1. Prócz intensywnej nauki języka spotkasz się również z zajęciami z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa.

  Czy wiedziałeś, że Ukraina jest 46-milionowym krajem, który pod względem wielkości zajmuje drugie miejsce w Europie? Na studiach gruntownie poznasz także historię i kulturę tego niezwykłego kraju. Po czwartym semestrze będziesz mieć do wyboru jeden z dwóch profili: językoznawczy lub literaturoznawczo-kulturowy. Warto podkreślić, że nauka języka ukraińskiego jest uatrakcyjniana regularnymi wyjazdami dydaktyczno-naukowymi na Ukrainę.

  Dzięki potencjałowi rolniczo-przemysłowemu już na początku XX wieku Ukraina została nazwana „spichlerzem Europy”. Po wydarzeniach Rewolucji Godności (2014 r.) współczesna Ukraina weszła na drogę transformacji społeczno-politycznych.

  Obecnie gospodarka ukraińska coraz bardziej przyciąga uwagę światowych inwestorów, dlatego wzrasta zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów ze znajomością języka ukraińskiego oraz kultury i realiów tego kraju. Dynamicznie rozwijające się kontakty z Ukrainą w sferze biznesu, kultury, polityki i współpracy wojskowej zwiększają popyt na tłumaczy języka ukraińskiego w Polsce.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska z językiem angielskim
  • Ukrainistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia ukraińska z językiem angielskim
  • Ukrainistyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia ukraińska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

  Jeśli interesujesz się komunikacją medialną, zarządzaniem i przekazywaniem informacji we współczesnym świecie, a w przyszłości chciałbyś sprawnie poruszać się w gąszczu informacji i wiedzy, pracować jako broker i menedżer informacji, prowadzić działalność wydawniczą, zostać wykwalifikowanym bibliotekarzem i biblioterapeutą – zdecyduj się na studia na tym kierunku. 

  Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w procesach komunikacyjnych i informacyjnych, a także dogłębnie poznasz świat książki i informacji. Nauczysz się wyszukiwać, selekcjonować i analizować informacje pochodzące z wielu źródeł na potrzeby różnych odbiorców.

  Swoją wiedzę poszerzysz o przedmioty ogólnokształcące m.in. wiedzę o kulturze, logikę i naukoznawstwo. Zdobędziesz także kwalifikacje pedagogiczne, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół oraz w bibliotekach pedagogicznych. Więcej znajdziesz w programie studiów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cyfrowe dziedzictwo kultury
  • Infobrokering
  • Zarządzanie informacją

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Infobrokering

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z dyplomem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów italianistyka

  Italianistyka to studia dla osób, które chcą dobrze znać język włoski oraz posiadać szeroką wiedzę na temat kultury i historii Włoch.

  Aby studiować italianistykę, nie musisz koniecznie znać języka włoskiego. Program studiów licencjackich oferuje bowiem dwie ścieżki edukacyjne – ścieżkę A – dla tych, którzy chcą nauczyć się języka od podstaw, oraz ścieżkę B – dla osób, które już władają językiem włoskim.

  Program studiów przewiduje do zrealizowania 720 godzin języka włoskiego, 240 godzin drugiego języka romańskiego i 150 godzin języka łacińskiego. Prócz tego studia oferują szeroki wachlarz zajęć kulturowych, od II roku prowadzonych dla wszystkich w języku włoskim.

  W czasie trzyletniej nauki studenci italianistyki otrzymają szeroką wiedzę z zakresu kultury i literatury włoskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jej miejsca w kulturze europejskiej, a zwłaszcza polskiej.

  Studia te przygotowują specjalistów w zakresie porównawczego i interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień kulturowych, mających świadomość różnic kulturowych i związanych z nimi wyzwań w zakresie komunikacji oraz budowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku italianistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język włoski, drugi język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JUDAISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów judaistyka

  Dla kogo

  Przede wszystkim dla ludzi z pasją! Pamiętaj, że naszą judaistykę możesz wybrać jako główny kierunek studiów lub jako drugi. Przyjazny plan zajęć oraz elastyczna, otwarta kadra pomoże Ci pogodzić studiowanie judaistyki z innymi zajęciami na uniwersytecie oraz z pracą.

  Dlaczego my

  Nasi wykładowcy są specjalistami w swoich dziedzinach, uczą z pasją, nie boją się trudnych pytań i cieszą się z dyskusji. Katedra Judaistyki współpracuje z wieloma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi w kraju i zagranicą, a dzięki naszym kontaktom skorzystasz także i Ty. Oferujemy naszym studentom semestralne zagraniczne wyjazdy na atrakcyjne uczelnie w ramach programu Erasmus+, a także ciekawe praktyki zawodowe.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku judaistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie oceny na dyplomie studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA WIZERUNKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów komunikacja wizerunkowa

  Jeśli swoją przyszłość zawodową widzisz w sektorze public relations, reklamy i brandingu – wybierz komunikację wizerunkową.

  To unikatowy w skali kraju kierunek, projektowany w bliskiej współpracy z praktykami i w odniesieniu do światowych wzorców nauki w tym zakresie. Kształci specjalistów zarządzających komunikacją i wizerunkiem oraz pracowników sektora creative industries.

  Będziesz uczestniczyć przede wszystkim w zajęciach praktycznych i warsztatowych, które uczą funkcjonowania na rynku pracy. Będziesz mieć możliwość współpracy z agencjami PR i reklamy, a zajęcia będą bezpośrednio odwoływać się do najnowszych trendów w badaniach komunikacji, mediów, reklamy i public relations.

  Studia charakteryzuje duża elastyczność programu, a wiedzę pomoże Ci zgłębiać otwarta kadra dydaktyczna, dzięki czemu rozwiniesz swoje indywidualne kompetencje i zainteresowania.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Branding
  • Communication design (projektowanie komunikacji)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku komunikacja wizerunkowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za: obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów), oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTURA I PRAKTYKA TEKSTU: TWÓRCZE PISANIE I EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

  Uwielbiasz czytać i pisać, a teksty towarzyszą Ci gdziekolwiek jesteś? Wybierz kulturę i praktykę tekstu, aby przekuć swoją pasję w kompetencje przydatne w rozwoju kariery.

  Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo to kierunek interdyscyplinarny – program łączy w sobie elementy literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i bibliologii. W programie studiów dają się wyodrębnić następujące bloki tematyczne: kulturalno-literacki, tekstowo-warsztatowy oraz edytorski.

  Na studiach opanujesz podstawy warsztatu krytyczno-literackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i weryfikować informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej.

  Będziesz umiał napisać dobrą notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton, a także będziesz swobodnie poruszał się w prostych formach poetyckich i narracyjnych – a wszystko to przyda Ci się choćby w zawodzie copywritera.

  Zdobędziesz również szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak i z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagował, adjustował i formatował teksty oraz wykonywał korektę. Nauczysz się przygotowywania tekstów literackich do druku. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • NIDERLANDYSTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów niderlandystyka

  Czy wiesz, dlaczego zamiast „język holenderski” powinno się mówić „język niderlandzki”? Bo posługują się nim nie tylko mieszkańcy Holandii, ale też Belgii (Flandrii), a poza Europą – Surinamu i wysp Aruba, Curacao, Sint Maarten, Sint Eustatius i Bonaire. To łącznie 24 miliony ludzi, dla których niderlandzki jest głównym językiem komunikacji. Naucz się go na niderlandystyce na Uniwersytecie Wrocławskim!

  Na studiach czeka Cię intensywna nauka języka niderlandzkiego od podstaw: ćwiczenia fonetyczne i ortograficzne, gramatyczne i leksykalne, ćwiczenia w pisaniu i audiowizualne oraz tłumaczeniowe.

  Poznasz także współczesną i dawną literaturę, kulturę i język Holandii i Flandrii (północnej części Belgii). Program studiów obejmuje także literaturoznawstwo, językoznawstwo, historię literatury niderlandzkiej, historię Niderlandów, realioznawstwo, język i kulturę Afrikaans oraz dodatkowy język obcy.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (dcc)

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku niderlandystyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PUBLIKOWANIE CYFROWE I SIECIOWE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów publikowanie cyfrowe i sieciowe

  Rozwój technologiczny postawił przed rynkiem wydawniczym nowe i ciekawe wyzwania – kierunek publikowanie cyfrowe i sieciowe to nowoczesna i interdyscyplinarna odpowiedź na zmieniające się potrzeby rzeczywistości.

  Podczas studiów poznasz cały proces związany z publikacjami cyfrowymi – od ich tworzenia, przez przechowywanie, aż po odbiór i użytkowanie; różne sposoby funkcjonowania publikacji oraz nauczysz się przygotowywać, udostępniać i zarządzać publikacjami skierowanymi do różnych grup odbiorców.

  Zajęcia prowadzone są w oparciu o studium przypadku, analizy komputerowe, warsztaty i laboratoria. Dzięki temu studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną oraz zdobywają niezbędne umiejętności praktyczne, które będą niezbędne na gruncie zawodowym.

  Wśród przedmiotów realizowanych w trakcie studiów znajdziesz takie jak wiedza o kulturze, ocena funkcjonalności stron internetowych, ocena i selekcja dokumentów, marketing i promocja książek, rynek e-publikacji, wiedza o kulturze, praca w programie InDesign, filozofia z elementami logiki, heurystyka informacyjna, czytelnictwo współczesne, nauka o informacji, prawo autorskie w pracy wydawcy, użytkownicy mediów cyfrowych, zarządzanie kolekcjami e-dokumentów.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Digitalizacja i publikowanie zbiorów
  • Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Digitalizacja i publikowanie zbiorów
  • Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku publikowanie cyfrowe i sieciowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia sztuki, informatyka, język polski, matematyka, język obcy nowożytny, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Do podjęcia studiów uprawia dyplom licencjacki lub magisterski z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych (w pierwszej kolejności absolwenci kierunku: publikowanie cyfrowe i sieciowe, twórcze pisanie i edytorstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo) oraz dyplomem inżyniera kierunku informatyka. O przyjęciu w ramach ustalonego limitu przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej według oceny na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • COMMUNICATION MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  Communication Management studies offer a comprehensive approach to external and internal communication of brands, organizations and their image, by means of existing communication systems. Graduates of the program will have acquired theoretical knowledge and practical competences in the areas of specific aspects of communication of organizations and their external and internal image (advertising, public relations, branding). They will also have acquired detailed knowledge about the range of work and competences of different units of organizations and companies from the creative industry. The educational goal of the program is to build competences connected with designing (also graphic), perceived as an important element of organizational and brand image.

  The core characteristic of Communication Management studies is the focus on building a wide range of competences in the area of communication, economy, marketing and market processes, as well as knowledge about the media in the graduates. In the near future the highly changeable market and media environment will result in a strong need to be oriented on innovativeness and creativity of communication, as well as goal based management. Therefore, these competences will allow the graduates to build a strong position in the labor market and constantly adapt to its needs.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a)posiadanie dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich, kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dziedziny sztuki, dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk teologicznych. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EASTERN EUROPEAN JEWISH STUDIES

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do podjęcia studiów. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich lub magisterskich judaistyki, absolwenci innych studiów licencjackich lub magisterskich, a także absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy. c) kandydaci spełniający powyższe warunki przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim sprawdzającej podstawową wiedzę o kulturze i historii żydowskiej. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0–5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów. Na studia zostaną przyjęte osoby, które uzyskają najwyższą punktację w ramach ustalonego limitu miejsc.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGLISH FOR KNOWLEDGE, CULTURE AND INNOVATION

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów, b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy z wynikiem minimum dobrym. c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko świadectwa uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA CHORWACKA Z JĘZYKIEM SERBSKIM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów filologia chorwacka z językiem serbskim

  Czy wiesz, że na wrocławskiej kroatystyce nauczysz się od podstaw nie tylko języka chorwackiego, ale także serbskiego? Podczas studiów poznasz również kolejny język słowiański – rosyjski, ukraiński lub czeski oraz udoskonalisz znajomość wybranego języka zachodniego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Znajomość tylu języków bez wątpienia poszerzy Twoje możliwości na rynku pracy!

  Na kierunku funkcjonuje unikalny program nauczania, w którym obecne są nie tylko przedmioty dotyczące języka i literatury chorwackiej i serbskiej, ale także kulturoznawstwa, geografii, turystyki oraz praktyki przekładu. Aby zapewnić najwyższy poziom prowadzonych zajęć, współpracujemy z czołowymi polskimi firmami z branży turystycznej oraz z Instytutem Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W trakcie studiów będziesz mógł wyjechać w ramach programu Erasmus+ na wiele chorwackich, serbskich i bośniackich uczelni – m.in. Zagrzebia, Rijeki, Zadaru, Osijeku, Kragujewca, Tuzli.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia chorwacka z językiem serbskim brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy nowożytny, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOREANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów koreanistyka

  Jeśli interesujesz się językiem, kulturą i historią Korei, chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą Dalekiego Wschodu i widzisz się w pracy związanej z rynkiem azjatyckim – to właśnie znalazłeś kierunek dla siebie.

  Koreanistyka to nowość w ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej utworzenie w 2019 roku jest ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językiem Korei, które na UWr były obecne od dawna, ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

  Studia są organizowane w porozumieniu z przedsiębiorstwami z Dalekiego Wschodu, które mają swoją siedzibę w regionie wrocławskim (np. LG) i są zainteresowane pozyskiwaniem polskich pracowników posiadających znajomość języka koreańskiego. Warto zaznaczyć, że w perspektywie aspiracji Korei do roli światowego supermocarstwa, kształcenie polskich kadr znających język koreański ma także znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa kraju.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku koreanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister

  Logopedia do interdyscyplinarny kierunek studiów łączący w sobie wiedzę lingwistyczną, pedagogiczną, psychologiczną oraz medyczną. Kierunek jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie usług logopedycznych, które wspierają człowieka na każdym etapie jego życia.

  W czasie studiów zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności pozwalające na samodzielne stawianie diagnozy logopedycznej, opracowanie programu rehabilitacji mowy oraz jego realizację. Będziesz się uczyć pod okiem specjalistów i praktyków podczas wykładów, warsztatów, konwersatoriów oraz praktyk studenckich.

  W ciągu pięciu lat gruntownie poznasz różne zaburzenia mowy i komunikacji oraz metody pracy z nimi zgodne z najnowszymi standardami postępowania logopedycznego. Co więcej, nauczysz się jak postępować z dziećmi dwujęzycznymi, które coraz częściej trafiają do polskiej szkoły.

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku logopedia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język obcy nowożytny, biologia, drugi język obcy nowożytny, chemia, matematyka, fizyka, informatyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA CONTENT CREATION

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Warunkiem przyjęcia na studia jest: a) posiadanie dyplomu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, a także jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków studiów. b) przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego minimum na poziomie B2 w skali Rady Europy.c) pozytywna formalna ocena aplikacji przez koordynatora wydziałowego (dotyczy tylko dyplomu uzyskanego za granicą).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych za:obowiązkowo przedkładany projekt pracy badawczej (0–10 punktów); oceny z dyplomu licencjackiego/magisterskiego (1–5 punktów – liczba punktów odpowiada ocenie na dyplomie, kandydaci z oceną na dyplomie powyżej 5,0 uzyskują 5 punktów).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Jeśli interesujesz się językiem, kulturą i historią Chin, chciałbyś zgłębić wiedzę dotyczącą Dalekiego Wschodu i po studiach znaleźć pracę związaną z rynkiem azjatyckim – to właśnie znalazłeś kierunek dla siebie.

  W ofercie Uniwersytetu Wrocławskiego kierunek sinologia jest obecny od roku 2019. Jego utworzenie było ściśle związane nie tylko z wartością samych studiów nad kulturą i językiem Chin, które na UWr były obecne od 2008 r., ale także z potrzebami regionalnego i międzynarodowego rynku pracy.

  Studenci sinologii podczas studiów otrzymują wiedzę z zakresu kultury i literatury chińskiej, mają niepowtarzalną okazję do zrealizowana dużej liczby zajęć z natywnymi użytkownikami języka chińskiego. Język nauczany jest w szerokim kontekście współczesnej i starożytnej kultury chińskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, język łaciński i kultura antyczna, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SLAWISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów slawistyka

  Studia na kierunku slawistyka dają możliwość uzyskania wysokich kompetencji w zakresie praktycznej znajomości wybranego języka słowiańskiego: chorwackiego, serbskiego, czeskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, a w przypadku specjalności filologia ukraińska z językiem angielskim także angielskiego, oraz uzyskania rzetelnej wiedzy o literaturze: chorwackiej, czeskiej, rosyjskiej, ukraińskiej, jak również obszarów anglojęzycznych, wiedzy o języku w kontekście slawistycznym, stwarzają też możliwość do poszerzenia kompetencji czysto filologicznych o wiedzę specjalistyczną np. z zakresu turystyki i biznesu, która może być z powodzeniem wykorzystana na ścieżce zawodowej (biura tłumaczeń itd.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filologia chorwacka z językiem serbskim
  • Filologia czeska
  • Filologia rosyjska
  • Filologia ukraińską z językiem angielskim
  • Ukrainistyka

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia II stopnia przyjmowani są: na podstawie oceny na dyplomie oraz na podstawie oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ROMANISTYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów studia romanistyczne

  Studia II stopnia na kierunku studia romanistyczne to przed wszystkim intensywna nauka dwóch wybranych języków romańskich:

  • pierwszego od poziomu C1.1 (francuskiego lub hiszpańskiego; 210 godzin praktycznej nauki języka),
  • oraz drugiego od dowolnego poziomu (francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub portugalskiego; 120 godzin praktycznej nauki języka).

  Studia romanistyczne oferują także możliwość pogłębienia wiedzy z wybranego zakresu: językoznawstwa, literaturoznawstwa lub przekładoznawstwa w ramach seminarium magisterskiego, wykładów i przedmiotów do wyboru. Na wszystkich tych zajęciach dzielimy się z naszymi studentami specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu prowadzenia badań naukowych najwyższej jakości. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów do wyboru w programie student/ka studiów romanistycznych może zaprojektować ścieżkę kształcenia zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Translatorska

  STUDIA II STOPNIA

  Lista rankingowa zostanie sporządzona następująco: – przypadku przyjmowanych w pierwszej kolejności kandydatów legitymujących się dyplomem w zakresie filologii francuskiej lub hiszpańskiej: w oparciu o ocenę na dyplomie licencjata; – w przypadku kandydatów legitymujących się dyplomem innej filologii: w oparciu o średnią wyliczaną z oceny na dyplomie licencjata lub magistra i oceny ze sprawdzianu kompetencji językowych. Sprawdzian zaliczony na poziomie 60 % uznaje się za zdany.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów studia śródziemnomorskie

  Celem kształcenia na kierunku studia śródziemnomorskie jest nauka języków greckiego i łacińskiego oraz przekazanie wiedzy o starożytności, w połączeniu z nauką języków nowożytnych oraz wiedzą o świecie współczesnym. Specyfiką studiów śródziemnomorskich jest wielość specjalności, co umożliwia studiowanie z uwzględnieniem rozmaitych perspektyw. Specjalności starożytnicze, koncentrują się na świecie antycznym i biblijnym.

  Specjalność nowołacińska daje możliwość poznania trwałości i ciągłości cywilizacji łacińskiej w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Specjalność italska, nowogrecka umożliwiają przerzucenie mostów pomiędzy współczesną Italią i Helladą, a epoką starożytną. Specjalność arabska pozwala na poznanie sąsiadującej w Śródziemnomorzu z Europą cywilizacji islamu, tyleż podobnej, co odmiennej od kultur wyrosłych z antyku grecko-rzymskiego.

  Swoją wiedzę o świecie antycznym i współczesnym studenci studiów śródziemnomorskich, czy to w zakresie ogólnym, czy to w jednej ze specjalności, łączą ze znajomością jednego z języków nowożytnych – arabskiego, nowogreckiego, włoskiego. Daje to im możliwość ubiegania się o pracę we wszelkiego rodzaju instytucjach nauki, kultury, w administracji publicznej oraz w biznesie i usługach.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku studia śródziemnomorskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język polski, język angielski, dowolny przedmiot

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I KLASYCZNE

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia śródziemnomorskie i klasyczne to nowy kierunek w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, zastępuje on dwa dotychczasowe kierunki: Studia Śródziemnomorskie i Filologia klasyczna.

  Został stworzony z myślą o absolwentach studiów licencjackich znających wybrane języki basenu Morza Śródziemnego (łacinę i grekę, język arabski lub włoski) oraz język angielski na poziomie B2. Studenci studiów śródziemnomorskich i klasycznych zdobywają i pogłębiają wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury świata grecko-rzymskiego oraz języków klasycznych (specjalność filologia klasyczna), kultury Włoch wraz z językiem włoskim (specjalność włoska) lub krajów arabskich i języka arabskiego (specjalność arabska).

  Uzyskują jednocześnie szerokie przygotowanie ogólnohumanistyczne pozwalające na rozumienie społecznych procesów zachodzących we współczesnej, wielokulturowej Europie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęciu na studia zadecyduje miejsce na liście rankingowej, w ramach ustalonego limitu, sporządzonej na podstawie oceny na dyplomie licencjata, w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku studia śródziemnomorskie, filologia klasyczna oraz kierunku filologia specjalność: filologia klasyczna oraz specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim, oraz na podstawie oceny na dyplomie licencjata lub magistra w przypadku pozostałych kandydatów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKA PRZEKŁADU, TWÓRCZE PISANIE I KRYTYKA LITERACKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: II stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: magister magister

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Na studia zostaną przyjęci absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków: filologia polska, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (w dyscyplinie literaturoznawstwo, polonistyka, językoznawstwo), filologia angielska i inne neofilologie (w dyscyplinie literaturoznawstwo, językoznawstwo). O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej sporządzonej na podstawie średniej liczonej z: średniej ze studiów i oceny z pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego. W dalszej kolejności będą przyjmowani absolwenci studiów pierwszego stopnia innych kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny sztuki, dziedziny nauk społecznych (w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia, pedagogika). O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej na podstawie sumy punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Chcesz wykorzystać fakt, iż żyjemy w złotym wieku informacji? Lubisz zamieniać dane w wiedzę? Zamierzasz budować przewagę konkurencyjną swojej firmy lub firmy, w której będziesz pracować? Chcesz zarządzać fantastycznie złożonym światem informacji? 

  Marzysz o uniwersalnym, wszędzie przydatnym wykształceniu?  Wybierz nowy kierunek Zarządzanie informacją studia II stopnia!

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Analityka danych
  • Cyfrowe dziedzictwo kultury

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się absolwenci studiów legitymujący się dyplomem licencjata lub magistra dowolnego kierunku studiów. O przyjęciu kandydata decyduje lista rankingowa sporządzona na podstawie średniej ocen wynikającej z przedmiotów zrealizowanych w toku studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, wykazanej w suplemencie do dyplomu lub w zaświadczeniu wystawianym w dziekanacie wydziału, na którym ukończone zostały studia, w ramach ustalonego limitu przyjęć. Jeżeli kandydat może wykazać średnią zarówno z pierwszego jak i drugiego stopnia studiów – podaje średnią korzystniejszą.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE MIGRACJAMI

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia we Wrocławiu - Uniwersytet Wrocławski - kierunek studiów zarządzanie migracjami

  Migracje stały się jednym z najważniejszych tematów światowej polityki. Jeśli interesują Cię wyzwania współczesnego świata i chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym, jak skutecznie i optymalnie zarządzać procesami migracyjnymi – w Katedrze Studiów Europejskich czekają na Ciebie wymarzone studia!

  Ruchy migracyjne początku XXI wieku nasilają się, a według wielu szacunków taki trend będzie się nadal utrzymywał. Fragmentaryczna polityka migracyjna prowadzona na bazie obiegowych mitów nie przyczynia się do usprawnienia zarządzania tym procesem, a tym bardziej – do skorzystania z rozwojowych szans, które może dawać migracja.

  Świetnie przygotowani i życzliwi specjaliści z Katedry Studiów Europejskich pomogą Ci zrozumieć wyzwania migracyjne, przed którymi stoją Polska, Europa i świat. Grono specjalistów z różnorodnych dziedzin nauki wskaże Ci globalne procesy, które mają bezpośredni i pośredni wpływ na to, co dzieje się obecnie na świecie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie migracjami brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, język obcy nowożytny

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski .
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (10)

pcisowiec-specjalista Ocena odpowiedz

Publikowanie cyfrowe i sieciowe: - kontaktowi i sympatyczni prowadzący, niektórzy są trochę wymagający, ale za to raczej nikt z nich nie robi problemów - raczej dobra atmosfera, instytut jest mały, a część zajęć inspirująca - jednak spora część zajęć (szczególnie opcyjnych) to zapychacze, które nie przydają się w ogóle w przyszłej pracy takiego PCiSowca - są to zajęcia poza Instytutem, np. język akadyjski itp. - zamiast tego lepiej spożytkowac czas na zajęcia z programowania (Java, C#), przy czym skupić się na web design, jednak przy tym także zahaczyć o tematy związane ze sztuczną inteligencją i bazami danych w rozumieniu znacznie bardziej zaawansowanym niż MS Acess (podstawy języka SQL wraz ze środowiskiem MS SQL SMS lub MySQL)

Drugi rok Ocena odpowiedz

Publikowanie cyfrowe i sieciowe - lekko, łatwo i przyjemnie. Nie znam nikogo, kto odpadłby z powodu niezdanego egzaminu, już prędzej ktoś odejdzie z własnej woli niż wyleci. Zajęć jest dość mało, "kolokwium" to najwyżej kartkówka albo test na abcd, dużo pracy w grupach i prezentacji. Kierunek jest o tylu różnych rzeczach, że ostatecznie nie wiadomo, co się po nim potrafi(?). Pracownicy są pomocni i znają się na swoich dziedzinach, jednak przez taki a nie inny rozkład zajęć-zapychaczy nie mogą przekazać swojej wiedzy studentom. Szkoda.

Konrad Ocena odpowiedz

Dzisiaj informacja ma największą cenę. Dzięki informacji możemy tylko zwrócić uwagę, bądź wywołać mocne zainteresowanie. To bardzo ciekawy temat, zwłaszcza w czasach, w których informacje niemal atakują nas z każdej strony.

grzesiek Ocena odpowiedz

Świat mediów i dziennikarstwa należy poznawać dzięki tym, którzy znają go od podszewki. Właśnie tacy ludzie uczą na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczeni praktycy, dzięki którym każdy z nas może się świetnie przygotować do rozpoczęcia kariery zawodowej.

M. Ocena odpowiedz

NIDERLANDYSTYKA - chcesz miec dobre wejscie na rynek pracy? Idealna opcja. Juz pierwsza praca, ktora dostalem po studiach to pieniadze znaczaco wyzsze od sredniej krajowej i mozliwosci rozwoju. Studia bardzo kameralne i nastawione na nauke jezyka, bez zbednych przedmiotow tzw. zapychaczy. Polecam

A Ocena odpowiedz

Publikowanie Cyfrowe i Sieciowe - nie polecam, kierunek-pułapka. Bardzo mało konkretnych przedmiotów, pełno typowych 'zapchajdziur', 80% przedmiotów to te, dotyczące bibliologii. Nie polecam kompletnie nikomu, kto chce nauczyć się czegoś konkretnego. Kierunek dla osób, które chcą zdobyć jakikolwiek dyplom małym wysiłkiem.

Wafel Ocena odpowiedz

Studiowałem w innym mieście i Wrocław zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o filologię polską. Pamiętajcie że studia to nie tylko nauka ale też koła naukowe, które bardzo prężnie działają. polecam wszystkim, którzy chcą studiować w innym miejscu - Wrocław to najlepszy wybór !

Absolwent Ocena odpowiedz

Bardzo dobra kadra dydaktyczna i wysoki poziom kształcenia. Miłe wspomnienia z pięknego budynku. Pozdrawiam rocznik 2010-2015.

Ola Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział

zuza Ocena odpowiedz

dziennikarstwo to totalne dno