Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Szczeciński - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Szczeciński w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (68 kierunków) i drugiego (53 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (5 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na US mogą aplikować na 85 kierunków studiów stacjonarnych oraz 23 kierunki studiów niestacjonarnych.

 

Uniwersytet Szczeciński kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja
 • animacja kultury
 • archeologia
 • bałtyckie studia kulturowe
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • biologiczne podstawy kryminalistyki
 • biotechnologia
 • branding miast i regionów
 • diagnostyka sportowa
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • dziennikarstwo i zarządzanie mediami
 • economics and it applications
 • edukacja artystyczna
 • ekonomia
 • eksploatacja zasobów naturalnych
 • familiologia
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
 • filologia hiszpańska
 • filologia norweska
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia romańska z językiem obcym do wyboru
 • filologia rosyjska z językiem dodatkowym
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • genetyka i biologia eksperymentalna
 • geografia
 • geologia
 • global communication
 • gospodarka nieruchomościami
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • hydrobiology
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka w biznesie
 • innowacyjna gospodarka miejska
 • international economics
 • italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
 • kierunek ekonomiczno-prawny
 • kognitywistyka komunikacji
 • lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
 • logistyka
 • managment instytucji publicznych i public relations
 • matematyka
 • media i cywilizacja
 • menedżer dziedzictwa kulturowego
 • menedżer sportu i rekreacji
 • mikrobiologia
 • oceanografia
 • ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
 • optyka okularowa
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo internetu i ochrony informacji
 • prawo medyczne
 • prawo ochrony zasobów naturalnych
 • prawo służb mundurowych
 • prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
 • przedsiębiorczość i inwestycje
 • przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
 • psychologia
 • public management
 • rynek nieruchomości
 • social sciences
 • socjologia
 • socjotechnika i oddziaływanie społeczne
 • stosunki międzynarodowe
 • studia nad wojną i wojskowością
 • studia pisarskie
 • teologia
 • turystyka i rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
 • zdrowie publiczne

 

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią Pomorza Zachodniego, w której kształci się około 11 tysięcy studentów. Nie należy do grona najstarszych instytucji, ale stanowi spadkobiercę pokoleń naukowców, studentów i pracowników administracji, którzy budowali szkolnictwo wyższe w Szczecinie po 1945 roku.

Najistotniejszym zadaniem Uniwersytetu Szczecińskiego jest prowadzenie badań naukowych i kształcenia w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk o zdrowiu oraz nauk teologicznych. Co ważne, bogata i różnorodna oferta edukacyjna dostosowywana jest do wyzwań współczesności, zgodnie z najwyższymi standardami światowymi.

Uniwersytet Szczeciński realizuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, prowadzi kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Oprócz kształcenia w ramach studiów uczelnia oferuje również różnego rodzaju kursy; między innymi: kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze, czy otwarty kurs języka obcego.

Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Szczecińskiego cechuje duża różnorodność. Można w niej odnaleźć kierunki reprezentujące różne dziedziny nauki; od Archeologii, przez Genetykę i biologię eksperymentalną po Zdrowie publiczne. Oznacza to, że katalog edukacyjny złożony jest zarówno z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych kierunków, jak również kierunków niszowych, mniej popularnych oraz tych, które dopiero wchodzą na edukacyjny rynek.

 

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.06.2022 do 12.07.2022 od 06.06.2022 do 11.08.2022
Studia II stopnia od 06.06.2022 do 11.08.2022 od 06.06.2022 do 11.08.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 12.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 11.08.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 06.06.2022 do 11.08.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 06.06.2022 do 11.08.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Szczeciński - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Szczeciński: znaleziono 85

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Animacja kultury
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bałtyckie studia kulturowe
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologiczne podstawy kryminalistyki
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Branding miast i regionów
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Diagnostyka sportowa
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i zarządzanie mediami
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Economics and it applications
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Eksploatacja zasobów naturalnych
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Familiologia
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia hiszpańska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia norweska
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska z językiem obcym do wyboru
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska z językiem dodatkowym
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Genetyka i biologia eksperymentalna
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global communication
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka nieruchomościami
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Hydrobiology
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka w biznesie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Innowacyjna gospodarka miejska
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

International economics
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek ekonomiczno-prawny
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka komunikacji
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka dla biznesu - tłumaczenia rosyjsko-polsko-niemieckie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Managment instytucji publicznych i public relations
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Media i cywilizacja
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Menedżer dziedzictwa kulturowego
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Menedżer sportu i rekreacji
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia

stacjonarne

Mikrobiologia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Oceanografia
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia, jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polonistyczne – germanistyczne wspólne studia nauczycielskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo internetu i ochrony informacji
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo medyczne
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo ochrony zasobów naturalnych
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne

Prawo służb mundurowych
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo transportowe i ubezpieczeń transportowych
Wydział Prawa i Administracji

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Przedsiębiorczość i inwestycje
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia

stacjonarne

Przekład rosyjsko - polski z dodatkowym językiem obcym
Wydział Humanistyczny

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne

Public management
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Rynek nieruchomości
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

II stopnia

stacjonarne

Social sciences
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjotechnika i oddziaływanie społeczne
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nad wojną i wojskowością
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia pisarskie
Wydział Humanistyczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

I stopnia

stacjonarne

Zdrowie publiczne
Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)