Zarządzanie studia online

Zarządzanie studia online

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi - kierunki studiów

Zarządzanie studia online – Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi

Zarządzanie to kierunek, który niezwykle często realizowany jest w formule online. Można go odnaleźć w wielu ofertach edukacyjnych, z tym że nie wszędzie proponuje szeroki wachlarz specjalności i ścieżek kształcenia. Chcąc posiadać bogaty wybór edukacyjnych możliwości należy zwrócić uwagę na Zarządzanie online realizowane w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi umożliwia rozwijanie kreatywności, umiejętności diagnozowania, wdrażania innowacji, budowania zespołów. Studenci otrzymują szeroki wybór specjalności. Należą do nich: Innowacyjne zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie projektami i procesami, Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji (na studiach pierwszego stopnia), Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie logistyczne, E-biznes i nowoczesny marketing, Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny (na studiach drugiego stopnia).

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Łodzi

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • wiedza o państwie,
 • kreatywny rozwój podmiotu,
 • systemy informatyczne w zarządzaniu,
 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
 • badania operacyjne,
 • zarządzanie procesami logistycznymi i produkcyjnymi,
 • prawo gospodarcze,
 • zarządzanie jakością,
 • zarządzanie relacjami z klientem,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie strategiczne,
 • finanse publiczne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi nabywają umiejętności między innymi w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów nowoczesnych organizacji, sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, motywowania pracowników, tworzenia strategii marketingowych, zarządzania projektami, zarządzania jakością, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, pozyskiwania środków finansowych, rekrutacji i selekcji pracowników, realizowania zadań z zakresu public relations, prowadzenia mediacji i negocjacji.

sprawdź wszystko o: studia online

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci Zarządzania online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w działach marketingu, agencjach public relations, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

 

Opinie

Łódź należy do największych ośrodków akademickich. Funkcjonuje w niej wiele uczelni, oferujących wysoką jakość kształcenia, interesujące kierunki, liczne specjalności. A w której z nich można studiować online? Przede wszystkim w tej, o której opowiadamy. Jakie ma Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi opinie? Filip, student Zarządzania online mówi:

„Studiuję online w AHE, ponieważ tutaj znalazłem największą i najlepszą ofertę studiów w tym trybie. Różnorodność specjalności, ciekawe przedmioty, a przede wszystkim konkretne umiejętności praktyczne, które można zdobyć.”

 

 

STUDIA W ŁODZI - ważne informacje

kierunki studiów w Łodzi

studia w Łodzi

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

Zarządzanie studia online

​Zarządzanie studia online w Łodzi

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie online w AHE Łódź:

Absolwent kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kreatywnego rozwiązywania problemów nowoczesnych organizacji,
 • sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • motywowania pracowników,
 • tworzenia strategii marketingowych,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania jakością,
 • stosowania instrumentów rachunkowości finansowej,
 • pozyskiwania środków finansowych,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • realizowania zadań z zakresu public relations,
 • prowadzenia mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie studia online:

Absolwent kierunku Zarządzanie studia online w Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • działach marketingu,
 • agencjach public relations,
 • centrach logistycznych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Komentarze (0)