Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

14.01.2022

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Czym zajmuje się Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna? Nietrudno odgadnąć, iż jest to dziedzina zajmująca się procesami wychowawczymi dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci uczęszczających do najniższych klas szkoły podstawowej. Aby studiować tę dziedzinę należy posiadać nie tylko chęci do nauki, ale również jasno określone cechy osobowości, które wydają się niezbędne także w późniejszej działalności zawodowej. O jakich cechach mowa? Takich jak: empatia, wrażliwość, komunikatywność, otwartość, czy kreatywność. Prawdą jest, że niektórych cech nie da się wykształcić, natomiast niezbędne do pracy umiejętności już tak. Wystarczy wybrać studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który oferuje Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną.

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy szerokiej i złożonej, na którą składają się zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, czy filozofii. Studenci zdobywają wiedzę o współczesnych teoriach wychowania, kształcenia, socjalizacji, uczenia się i nauczania. Poznają strukturę i funkcje systemu edukacji, zasady funkcjonowania różnych instytucji edukacyjnych, jak również zasady projektowania badań diagnostycznych oraz projektowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • historia myśli pedagogicznej,
 • komunikacja w zawodzie nauczyciela,
 • teoretyczne podstawy wychowania,
 • psychologia rozwoju człowieka,
 • prawa dziecka w teorii i praktyce,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • pedagogika specjalna,
 • psychologia edukacji i wychowania,
 • socjologia edukacji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na UKSW nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania, interpretowania oraz wyjaśniania zjawisk pedagogicznych. Uczą się planować i realizować procesy dydaktyczne i wychowawcze, diagnozować sytuacje i zdarzenia pedagogiczne, a także rozpoznawać potrzeby, możliwości i uzdolnienia uczniów. Ponadto, rozwijają umiejętności organizowania i monitorowania zespołowych działań edukacyjnych, a także uczą się w jaki sposób rozwijać zainteresowania dzieci.

 

Praca po studiach

Jak przedstawiają się perspektywy zawodowe? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, instytucjach opiekuńczych i wychowawczych.

 

Opinie

Warszawa należy do największych ośrodków akademickich. W stolicy funkcjonuje wiele uczelni o różnych profilach kształcenia, które łącznie oferują niezliczoną ilość interesujących kierunków studiów. Chcąc studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną warto zapoznać z ofertą dydaktyczną omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Zanim jeszcze zostałam studentką wiedziałam, że UKSW to wyjątkowa uczelnia. Tutaj studiuje się w przyjemnej atmosferze, pełnej wzajemnego szacunku, więc każdy czuje się tutaj dobrze i może skupić się na tym, co najważniejsze. Ogromną zaletą studiów są zajęcia praktyczne, dzięki którym można nauczyć się wykorzystywać zdobywaną wiedzę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną na UKSW:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • teorii rozwoju człowieka, wychowania i kształcenia,
 • zróżnicowanych możliwości i potrzeb dzieci w okresie przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym,
 • specyfiki środowisk wychowawczych,
 • praw dziecka i osób z niepełnosprawnością,
 • psychologii klinicznej,
 • procesów komunikacji społecznej i interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych,
 • instytucjach opiekuńczych i wychowawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Komentarze (0)