Uniwersystet Opolski - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersystet Opolski - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Opolski - rekrtuacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Opolskim odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 19 kwietnia 2024 r. do 12 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UO zostaną ogłoszone 18 lipca 2024 r.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Opolskim

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Opolskiego powiększyła się o 4 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: inżynieria komunalna, język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej, monitoring biologiczny i ochrona przyrody oraz optometria.

 

Uniwersytet Opolski najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UO ubiegało się 9579 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Opolski przygotował prawie 2,9 tys. miejsc na 72 kierunkach studiów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 17 osób. Do popularnych kierunków należały także: psychologia (ponad 8 osób na jedno miejsce), prawo (ponad 3,5 osoby na miejsce), fizjoterapia (ponad 3 osoby na miejsce) oraz english philology (ponad 2 osoby na miejsce)

 

Uniwersytet Opolski kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Opolski w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 70 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (55 kierunków) i drugiego (41 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (9 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UO mogą aplikować na 72 kierunki studiów stacjonarnych oraz 17 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Opolski kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Opolski - kierunki studiów 2024/2025

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji
 • Agroekologia - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Architektura krajobrazu - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Prawa i Administracji
 • Biologia - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Biotechnologia - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Biotechnologia medyczna - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Bohemistyka antropologiczno kulturowa - Wydział Filologiczny
 • Chemia - Wydział Chemii
 • Coaching filozoficzny - Wydział Nauk Społecznych
 • Design i komunikacja społeczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Dietetyka - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Digital cultures - Wydział Filologiczny
 • Doradztwo filozoficzne z mentoringiem - Wydział Nauk Społecznych
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Sztuki
 • Edytorstwo - Wydział Filologiczny
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny
 • English in public communication - Wydział Filologiczny
 • English philology - Wydział Filologiczny
 • English philology - teacher training programme - Wydział Filologiczny
 • Farmacja - Wydział Chemii
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny
 • Filologia romańska od podstaw - Wydział Filologiczny
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Game studies - Wydział Filologiczny
 • Geografia i geoinformacja - Wydział Ekonomiczny
 • Germanistik - Wydział Filologiczny
 • Global studies - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Ekonomiczny
 • Historia - Wydział Nauk Społecznych
 • Historia i teraźniejszość 40+ - Wydział Nauk Społecznych
 • Humanistyka cyfrowa - Wydział Filologiczny
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Inżynieria środowiska - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Język angielski w turystyce - Wydział Filologiczny
 • Język biznesu - Wydział Filologiczny
 • Język polski od podstaw z językiem niemieckim - Wydział Filologiczny
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski
 • Kosmetologia - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny
 • Logistyka - Wydział Ekonomiczny
 • Logopedia - Wydział Filologiczny
 • Logopedia z językiem polskim jako obcym - Wydział Filologiczny
 • Master of liberal arts - Wydział Filologiczny
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Media cultures - Wydział Filologiczny
 • Muzykologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Obsługa biznesu - Wydział Prawa i Administracji
 • Ochrona środowiska - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Optyka okularowa z elementami optometrii - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Orientalistyka chrześcijańska - Wydział Teologiczny
 • Paleobiologia - Wydział Przyrodniczo-Techniczny
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Politologia - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
 • Położnictwo - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Public relations - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej
 • Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
 • Teologia - Wydział Teologiczny
 • Teologia kanoniczna - Wydział Teologiczny
 • Teologia kapłańska - Wydział Teologiczny
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomiczny
 • Zarządzanie publiczne - Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

Dowiedz się więcej: rekrutacja.uni.opole.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 19 kwietnia do 12 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

18 lipca 2024

Składanie dokumentów - I tura

19-26 lipca 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

30 lipca - 30 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 19 kwietnia do 22 lipca 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji 24 lipca 2024
Składanie dokumentów 25-30 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I, II stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 19 kwietnia do 22 lipca 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji 25 lipca 2024
Składanie dokumentów 25-30 lipca 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uni.opole.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Opolskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Opolu

kierunki studiów w Opolu

uczelnie i studia w Opolu

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Opolskim

 • agroekologia 
 • digital cultures
 • humanistyka cyfrowa 
 • logopedia 
 • paleobiologia

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Opolskim

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (2229), psychologia (617), prawo (445), fizjoterapia (304), kosmetologia (227), english philology (212).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (18,58), psychologia (7,26), english philology in communication (4,70), zarządzanie (3,97), english philology - profil praktyczny (3,72), prawo (3,71).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Opolskim:
 • Kierunek lekarski: 2229 kandydatów
 • psychologia: 617 kandydatów
 • prawo: 445 kandydatów
 • fizjoterapia: 304 kandydatów
 • kosmetologia: 227 kandydatów
 • english philology: 212 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

 

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski to uczelnia zbudowana na tradycji, ale spoglądająca w przyszłość. Powstał w 1994 roku, z połączenia jednej z najlepszych w kraju Wyższej Szkoły Pedagogicznej i opolskiej filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studenci spotykają tu historyczne wartości akademickie, ale otrzymują wykształcenie w oparciu o najnowsze zdobycze nauki i techniki.

Uniwersytet Opolski oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, realizuje kształcenie w ramach studiów podyplomowych oraz szkoły doktorskiej.

Uczelnia składa się z dziewięciu wydziałów: Wydziału Ekonomicznego, Wydziału Filologicznego, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Przyrodniczo- Technicznego, Wydziału Chemii, Wydziału Teologicznego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Sztuki. Jednostki te oferują szeroką gamę kształcenia, od medycyny poprzez humanistykę, aż po sztukę, a także studia prowadzone w języku angielskim oraz kierunki niszowe.

Uniwersytet Opolski współpracuje z kilkudziesięcioma ośrodkami naukowymi i biznesowymi w kraju i za granicą, uczestniczy w programie Partnerstwo Wschód, Erasmus, a także Europa Master – i są to jedyne studia w Polsce umożliwiające zdobycie jednocześnie dyplomów magisterskich trzech uczelni – Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji i Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon.

Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Opolskiego cechuje duża różnorodność. Można w niej odnaleźć kierunki od A do Z, a zatem Administrację, Logistykę, Zarządzanie publiczne. Z katalogu edukacyjnego opolskiej uczelni kandydaci mogą wybrać kierunki popularne, takie jak Dietetyka, Prawo, czy Informatyka, jak również takie, które dopiero zyskują na szerszym zainteresowaniu, a zatem Design i komunikację społeczną, Bezpieczeństwo międzynarodowe, czy Język biznesu.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 19.04.2024 do 12.07.2024 od 19.04.2024 do 22.07.2024
Studia II stopnia od 19.04.2024 do 22.07.2024 od 19.04.2024 do 22.07.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.04.2024 do 12.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 19.04.2024 do 22.07.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 19.04.2024 do 22.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 19.04.2024 do 22.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Opolski: znaleziono 72

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Agroekologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia

stacjonarne

Architektura krajobrazu
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia medyczna
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia
Wydział Chemii

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Coaching filozoficzny
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Design i komunikacja społeczna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Dietetyka
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Digital cultures
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne

Doradztwo filozoficzne z mentoringiem
Wydział Nauk Społecznych

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Sztuki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edytorstwo
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

English in public communication
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

English philology
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

English philology - teacher training programme
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Farmacja
Wydział Chemii

jednolite

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia romańska od podstaw
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Nauk o Zdrowiu

jednolite

stacjonarne

Game studies
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Germanistik
Wydział Filologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Global studies
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia i teraźniejszość 40+
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria komunalna
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Język angielski w turystyce
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Język biznesu
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Język niemiecki w biznesie i komunikacji publicznej
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Język polski od podstaw z językiem niemieckim
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne

Logopedia z językiem polskim jako obcym
Wydział Filologiczny

I stopnia

stacjonarne

Master of liberal arts
Wydział Filologiczny

II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Monitoring biologiczny i ochrona przyrody
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia

stacjonarne

Muzykologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia

stacjonarne

Obsługa biznesu
Wydział Prawa i Administracji

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Optometria
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

II stopnia

stacjonarne

Optyka okularowa z elementami optometrii
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Orientalistyka chrześcijańska
Wydział Teologiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Paleobiologia
Wydział Przyrodniczo-Techniczny

II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Położnictwo
Wydział Nauk o Zdrowiu

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Public relations
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

I stopnia

stacjonarne

Teologia
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Teologia kanoniczna
Wydział Teologiczny

II stopnia

stacjonarne

Teologia kapłańska
Wydział Teologiczny

jednolite

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie publiczne
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej

II stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Opolski

Komentarze (1)

N odpowiedz

Od października 2023 roku rusza także II stopień studiów stacjonarnych Logopedia (profil praktyczny).